68 estudis sobre l'eficiència de la marihuana contra el càncer

El càncer representa una de les principals causes de mort en els països industrialitzats. Fins ara els tractaments que ofereix la indústria farmacèutica tenen, majoritàriament, una eficiència limitada, acompanyada d'una toxicitat important i d'uns efectes secundaris molt indesitjables. Es coneix que la planta de marihuana pot ajudar de forma natural i alleujar els símptomes del càncer i de la quimioteràpia: reducció del dolor, nàusees, vòmits, millora de la gana, de l'humor, del somni, de les relacions amb l'entorn ... i sabem l'important que és tenir una bona qualitat de vida durant la lluita contra la malaltia.

La marihuana, un nou tractament eficient contra el càncer (2014) (VO)

Per tant podem ara constatar una cosa encara més interessant: alguns cannabinoides de la planta de marihuana posseeixen una acció curativa contra diverses formes de càncer. Diversos testimonis de pacients estan disponibles ara a les xarxes socials, en particular als Estats Units on la marihuana terapèutica és accessible de forma molt més fàcil que a Europa. Els exemples de curació dels més freqüents concerneixen casos de leucèmia, així com tumors cerebrals (gliomes), generalment en nens, fins i tot en nadons.

Però aquests nombrosos testimonis no són suficients per convèncer la comunitat mèdica i científica, que necessita estudis seriosos que confirmin aquestes afirmacions. Per rectificar la situació, us proposem aquí una llista (no exhaustiva) de 68 publicacions científiques internacionals, procedents dels millors laboratoris d'investigació, demostrant l'eficiència dels cannabinoides presents a la planta de marihuana al tractament contra càncer.

Esquema de l'acció dels cannabinoides contra les cèl·lules cancerígenes
Esquema de l'acció dels cannabinoides contra les cèl·lules cancerígenes

Estudis de l'acció dels cannabinoides contra el càncer

 • Efectes anti-tumorals de la marihuana. Publicacions actualitzades a l'Institut Nacional del Càncer del govern dels Estats Units el maig del 2014.
 • Preparació i caracterització de micro partícules biodegradables carregades de THC i la seva eficiència antitumoral sobre línies de cèl·lules cancerígenes. Estudi publicat al Journal of Drug Targeting al setembre del 2013.
 • El sistema endocannabinoide: un objectiu terapèutic per regular el creixement del càncer.
 • Estudi publicat a la revista Life Science al març del 2013.
 • El cannabidiol CBD com a potencial medicament anticancerigen. Estudi publicat al British Journal of Pharmacology al febrer del 2013.
 • Els cannabinoides com moduladors contra el càncer. Estudi publicat a la revista Progress in Lipid Research al gener del 2013.
 • El CBD inhibeix l'angiogènesi gràcies a múltiples mecanismes. Estudi publicat pel British Journal of Pharmacology al novembre del 2012.
 • Cap a un ús dels cannabinoides com a agents anti-tumorals. Estudi publicat a la revista Nature el juny del 2012.
 • Mecanismes de mort cel·lular associats amb els cannabinoides en models de tumors. Estudi publicat a l'International Journal of Oncology al maig del 2012.
 • Els cannabinoides, endocannabinoides i el càncer. Estudi publicat a la revista Cancer Metastasis Reviews al desembre del 2011.
 • Càncer i sistema endocannabinoide: implicació terapèutica: Estudi publicat al British Journal of Pharmacology el juliol del 2011.

Marihuana contra el càncer cerebral (Gliomes, Glioblastoma ...)

 • El cannabidiol (CBD), un compost no psicoactiu de la marihuana, inhibeix la proliferació i la invasió de les cèl·lules de gliomes de tipus U87-MG i T98G actuant en diversos punts. Estudi publicat a la revista Public Library of Science a l'octubre del 2013.
 • El CBD, un nou objectiu terapèutic contra el glioblastoma. Estudi publicat al Cancer Research al març del 2013.
 • Micropartícules carregades de cannabinoides inhibeixen el creixement de cèl·lules tumorals en un model de glioblastoma multiforme. Estudi publicat al diari Public Library of Science al gener del 2013.
 • Els cannabinoides inhibeixen el creixement de cèl·lules malignes de glioma humà de tipus U87MG. Estudi publicat a la revista Oncology Reports el juliol del 2012.
 • Una teràpia preclínica combinada amb cannabinoides i Temozolomida contra el glioma. Estudi publicat al diari Molecular Cancer Therapeutics al gener del 2011.
 • El CBD millora els efectes inhibidors del THC sobre la proliferació i la supervivència de les cèl·lules de glioblastoma humanes. Estudi publicat a la revista Molecular Cancer Therapeutics al gener del 2010.
 • Els cannabinoides indueixen la mort de cèl·lules del glioma humà per autofàgia. Estudi publicat a The Journal of Clinical Investigation al maig del 2009.
 • Els cannabinoides modulen a la baixa l'expressió dels metal·loproteïnases matricials de tipus 2 el que inhibeix la invasió de cèl·lules del glioma. Estudi publicat al diari Cancer Research al març del 2008.
 • Els cannabinoides i els gliomes, estudi publicat al Molecular Neurobiology al juny del 2007.
 • Els cannabinoides inhibeixen la gènesi dels gliomes. Estudi publicat al Journal of Biological Chemistry al març del 2007.
 • Un estudi clínic pilot del THC sobre pacients que pateixen de glioblastoma multiforme recurrent. Els resultats van ser publicats al British Journal of Cancer al juny del 2006.
 • El CBD inhibeix la migració de les cèl·lules de glioma humà gràcies a un mecanisme independent dels receptors de cannabinoides. Estudi publicat al British Journal of Pharmacology a abril del 2005.
 • Els cannabinoides inhibeixen la via del factor de creixement endotelial vascular (VEGF) en els gliomes. Estudi publicat al Journal of Cancer Research a l'agost del 2004.
 • Efectes anti-tumorals del CBD, un cannabinoide no psicoactiu, sobre línies de cèl·lules de glioma humà. Estudi publicat al Journal of Pharmacology al novembre del 2003.
 • Inhibició del creixement en forma viva del glioma per l'activació selectiva del receptor de cannabinoides CB (2). Estudi publicat al Journal of Cancer Research l'agost del 2001.

Mecanismes d'acció dels cannabinoides contra els tumors cerebrals
Mecanismes d'acció dels cannabinoides contra els tumors cerebrals

Marihuana contra el càncer de mama

 • Enfocar cap a les múltiples vies anti-tumorals dels cannabinoides condueix a la inhibició de estadificació avançats del càncer de mama. Estudi publicat al British Journal of Pharmacology al juny del 2014.
 • El CBDA (forma àcida del CBD, que es troba a la planta fresca) inhibeix la migració de les cèl·lules del càncer de mama de tipus MB-231. Estudi publicat al diari Toxicologia Letters al novembre del 2012.
 • Cannabinoides: una nova esperança en la teràpia contra el càncer de mama? Estudi publicat a la revista Cancer Treatment Reviews al juny del 2012.
 • Vies que permet al CBD de reduir la proliferació, la invasió i la metàstasi de les cèl·lules del càncer de mama. Estudi publicat al diari Breast Cancer Research and Treatment a agost del 2011.
 • El CBD coordina la comunicació entre apoptosi i la autogàmia el que indueix la mort programada de les cèl·lules del càncer de mama. Estudi publicat a la revista Molecular Cancer Therapeutics al maig del 2011.
 • Els cannabinoides disminueixen la progressió del càncer relacionat amb el gen ErbB2. Estudi publicat al diari Molecular Cancer al juliol del 2010.
 • El CBD, un nou inhibidor de l'expressió del gen Id-1 relacionat amb el càncer agressiu de mama. Estudi publicat al diari Molecular Research Therapeutics al novembre del 2007.
 • L'activitat anti-tumoral dels cannabinoides de la planta destaca l'efecte del CBD sobre el carcinoma del pit. Estudi publicat al diari de l'American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics al maig del 2006.
 • El THC inhibeix el cicle de progressió de les cèl·lules de càncer de mama per la regulació del gen cdc2. Estudi publicat al diari Cancer Research al juliol del 2006.

Explicació de l'acció dels cannabinoides contra els tumors mamaris
Explicació de l'acció dels cannabinoides contra els tumors mamaris

Marihuana contra el Càncer de la sang (leucèmies, mielomes, limfomes ...)

 • Els efectes del CBD i la seva sinergia amb el Bortezomib en les línies de cèl·lules de mieloma múltiple. Estudi publicat al International Journal of Cancer al desembre del 2013.
 • Augmentar l'activitat del CBD i d'altres cannabinoides contra la leucèmia. Estudi publicat al diari Anticàncer Research a l'octubre del 2013.
 • Un extracte de Marihuana per tractar la leucèmia limfoblàstica aguda de cromosoma de Filadèlfia. Estudi publicat a la revista Case Reports in Oncology al setembre del 2013.
 • Inhibició del creixement de cèl·lules de limfoma, per l'activació dels receptors de cannabinoides de tipus CB1 i CB2. Estudi publicat a la revista International Journal of Cancer al juny del 2008.
 • Acció dels cannabinoides en el limfoma de cèl·lules de mantell. Estudi publicat a la revista Molecular Pharmacology al novembre del 2006.
 • Apoptosi de les cèl·lules de leucèmia de tipus Jurkat pel THC. Estudi publicat al diari Molecular Cancer Research a l'agost del 2006.
 • Centrar-se en els receptors de cannabinoides CB-2, una nova teràpia per tractar les malalties limfoblàstiques malignes. Estudi publicat al diari Blood de l'American Society of Hemmatology al juliol del 2002.

Marihuana medicinal per a nens? (2014) (VO)

Marihuana contra el càncer del pulmó

 • Els cannabinoides augmenten la destrucció de les cèl·lules del càncer del pulmó gràcies a les cèl·lules assassines, linfocina activada transformada, gràcies a la regulació dels receptors ICAM-1. Estudi publicat a la revista Biochemical Pharmacology al juliol del 2014.
 • Els cannabinoides inhibeixen les capacitats de angiogènesi de les cèl·lules endotelials, per l'alliberament de teixits inhibidors dels metal·loproteïnases matricials de tipus 1 de les cèl·lules de càncer del pulmó. Estudi publicat a la revista Biochemical Pharmacology al juny del 2014.
 • Les vies COX-2 i PPAR-i permeten al CBD induir l'apoptosi de les cèl·lules del càncer del pulmó humà. Estudi publicat a la revista Molecular Cancer Therapeutics al gener del 2013.
 • El CBD inhibeix la invasió i la metàstasi de les cèl·lules del càncer del pulmó, gràcies a l'expressió de la molècula d'adhesió intercel·lular de tipus 1. Estudi publicat al Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology a l'abril del 2012.
 • Els receptors de cannabinoides CB1 i CB2, nous objectius sobre la inhibició del creixement i de la metàstasi de les cèl·lules del càncer del pulmó no microcítica. Estudi publicat a la revista Cancer Prevention Research al gener del 2011.
 • El THC inhibeix el factor de creixement epitelial (EGF) de migració de les cèl·lules del càncer del pulmó in vitro, així com el seu creixement i la seva metàstasi in vivo. Estudi publicat a la revista Oncogene a juliol del 2007.

Els cannabinoides provoquen apoptosi de diversos tipus de cèl·lules
Els cannabinoides provoquen apoptosi de diversos tipus de cèl·lules

Cannabinoides contra el càncer colorectal

 • Inhibició de la carcinogènesi del còlon amb un extracte estandarditzat de Cànnabis Sativa ric en CBD. Estudi publicat a la revista Phytomedecine al desembre del 2013.
 • Efecte quimioprotector del fitocannabinoide no psicoactiu CBD en el càncer del còlon. Estudi publicat a la revista Journal of Molecular Medecine a l'agost del 2012.
 • Els cannabinoides contra la inflamació intestinal i el càncer. Estudi publicat a la revista Pharmacology Research a l'agost del 2009.
 • Acció dels receptors de cannabinoides sobre el creixement del tumor colorectal. Estudi publicat pel Cancer Center de la Universitat de Texas a juliol del 2008.

Marihuana contra el càncer de l'estómac

 • L'activació dels receptors de cannabinoides com a tractament alternatiu contra les cèl·lules del càncer de l'estómac resistents al 5-fluorouracil. Estudi publicat al diari Anticancer Research al juny del 2013.
 • Mecanisme antiproliferatiu dels cannabinoides en les cèl·lules del càncer de l'estómac humà. Estudi publicat al Journal of Cellular Biochemistry al març del 2011.

Marihuana contra el càncer de pròstata

 • Els cannabinoides inhibeixen el creixement del carcinoma de la pròstata, in vitro i en viu: efectes pro-apoptòtiques i mecanismes subjacents. Estudi publicat a la revista British Journal of Pharmacology al desembre del 2012.
 • Funció dels cannabinoides en el càncer de la pròstata: perspectiva científica i aplicacions clíniques potencials. Estudi publicat al Indian Journal of Urology al gener del 2012.
 • La Inducció de l'apoptosi de les cèl·lules del càncer de la pròstata i del còlon pels cannabinoides, depèn de la fosfatasa. Estudi publicat a la revista Anticancer Research al novembre del 2011.

Mode d'acció dels cannabinoides contra les cèl·lules tumorals
Mode d'acció dels cannabinoides contra les cèl·lules tumorals

Marihuana contra el càncer de fetge

 • Implicació de la via PPAR i en l'acció antitumoral dels cannabinoides en el carcinoma hepatocel·lular (CHC). Estudi publicat a la revista Cell Death and Disease al maig del 2013.
 • Avaluació dels efectes antiproliferatiu dels cannabinoides en les cèl·lules hepatocarcinoma humà. Estudi publicat sobre al lloc Informa Healthcare al febrer del 2013.
 • Acció anti-tumoral dels cannabinoides sobre el carcinoma hepatocel·lular. Estudi publicat a la revista Cell Death and Differentiation a l'abril del 2011.

Marihuana contra el càncer del pàncrees

 • Els cannabinoides inhibeixen el metabolisme energètic i indueixen l'autofàgia de les cèl·lules del càncer del pàncrees. Estudi publicat a la revista Celle Death and Desease al juny del 2013.
 • Els cannabinoides indueixen l'apoptosi de les cèl·lules de tumor del pàncrees. Estudi publicat a la revista Cancer Research al juliol del 2006.

Marihuana contra el càncer de la pell

Com pot curar el càncer la marihuana? (VO)

Marihuana contra altres tipus de càncer

 • Bufeta: La marihuana redueix els riscos de càncer de la bufeta. Estudi publicat en el lloc Medscape al maig del 2013.
 • Sarcoma de Kaposi: El CBD inhibeix el creixement i indueix la mort cel·lular programada del sarcoma de Kaposi associat a la infecció de l'endoteli pel virus Herpes. Estudi publicat a la revista Genes & Cancer al juliol del 2012.
 • ORL (nas, boca, gola, orella): Els cannabinoides com el THC són capaços d'eliminar les cèl·lules de càncer ORL humà. Estudi realitzat pel Departament de Pediatria de la Universitat de l'Estat de New York, publicat al juny de 2010.
 • Vies biliars: El doble efecte del THC sobre les cèl·lules de la colangiocarcinoma: activitat anti-invasió de baixa concentració i inducció de l'apoptosi de concentració més elevada. Estudi publicat a la revista Cancer Investigation al maig del 2010.
 • Ovaris: Els receptors de cannabinoides com a objectius terapèutics del càncer dels ovaris. Estudi publicat a la web de l'American Association for Cancer Research l'any 2006.

Per acabar, podem destacar en aquestes publicacions que l'eficiència dels cannabinoides contra el càncer depèn de la dosi utilitzada: com més elevada sigui la dosi, més important serà l'acció. Com és difícil obtenir concentracions sanguínies elevades i constants de cannabinoides consumint la planta de marihuana de forma comuna (fumar, vaporitzar ...) la majoria dels pacients utilitzen extraccions de cannabinoides, la més famosa d'elles és coneguda com l'oli de Rick Simpson.

Eficiència dels cannabinoides contra el càncer
Eficiència dels cannabinoides contra el càncer

Us aconsellem utilitzar per les vostres extraccions una varietat de marihuana enriquida en CBD, aquest cannabinoide no-psicoactiu sembla ser el que posseeix les millors propietats anti-tumorals.

Agraïm enormement el treball de recerca de l'equip del Pr Manuel Guzman de la Universitat Complutense de Madrid pels seus treballs actuals sobre la utilització dels cannabinoides contra el càncer.

No dubteu a compartir aquestes informacions en el vostre entorn, en particular si coneixeu metges (oncòlegs ...), de la investigació sobre el càncer, així com òbviament amb persones que pateixen aquesta malaltia i que busquen una teràpia complementària natural, eficaç i sense perill.

La legislació actual sobre la marihuana medicinal no està adaptada a la informació mèdica disponible avui dia.


Els articles publicats per Alchimiaweb, S.L. estan reservats a clients adults. Recordem als nostres clients que les llavors de cànnabis no figuren en el catàleg de la Comunitat Europea. Són productes destinats a la conservació genètica i al col·leccionisme, en cap cas al cultiu. Està estrictament prohibit germinar-les en alguns països, a excepció de les autoritzades per la Unió Europea. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.

Comentaris a “68 estudis sobre l'eficiència de la marihuana contra el càncer” (0)

Dubtes d'enviaments i pagaments

Els dubtes relatius als enviaments i pagaments els podeu consultar als apartats despeses d'enviament i Sistemes de pagament

Vols donar la teva opinió sobre "68 estudis sobre l'eficiència de la marihuana contra el càncer" o preguntar sobre aquest post?

Es publica!

Assegura't que és un email vàlid. No es publica

Sobre aquest Blog cannàbic

El present bloc és el bloc oficial del Grow Shop Alchimia. Aquest bloc està dirigit exclusivament a majors de 18 anys.

Per comprar material per a l'autocultiu de cànnabis pots consultar lel nostre catàleg de llavors de marihuana, Growshop i parafernàlia


Subscriu-te al blog

Vols rebre totes les novetats, notícies i curiositats sobre el món del cultiu?

¡Novetat! Pans de bolets màgics
keyboard_arrow_up