Consumir marihuana de forma responsable

La marihuana és la droga ilegal més consumida en el planeta.

La marihuana és la droga il·legal més consumida al planeta. S'estima que hi ha entre 129 i 191 milions d'usuaris de cànnabis a tot el món, és a dir al voltant d'entre un 2,9% i un 4,3% de la població mundial, d'entre 15 i 64 anys consumeixen cànnabis de manera habitual o ocasional.

Tot i ser la droga il·legal més consumida i tenir un gran nombre d'usuaris no es coneix encara cap mort relacionada directament amb el consum de marihuana.

Hi ha diferents estudis que demostren les dades aportades, encara que és de coneixement general que la marihuana no genera riscos de salut importants per a l'organisme.

Estadística sobre morts anuals als EUA l'any 2000
Estadística sobre morts anuals als EUA l'any 2000

Des de plataformes prohibicionistes es fa un gran esforç per emmascarar els beneficis de l'ús de la marihuana terapèutica i defensar els interessos de les multinacionals farmacèutiques que controlen el negoci dels medicaments.

La seva presentació habitual són flors seques de la planta femella de cànnabis sent la forma més tradicional de consumir la marihuana. A causa de la gran repercussió que té el consum de marihuana a la nostra societat és important conèixer els possibles riscos associats per a les persones consumidores de cànnabis. D'altra banda, aquest article pot servir com a guia per saber utilitzar la marihuana com una eina útil en la teva vida i aplicar les seves possibilitats, tant medicinals, com recreatives a les teves necessitats diàries.

Consumir marihuana; formes i usos

El consum de tabac és perjudicial per a la salut i pot provocar càncer.
El consum de tabac és perjudicial per a la salut i pot provocar càncer.

Molts usuaris consumeixen els cigarrets de marihuana inhalada, aquests solen combinar-se amb tabac i s'emboliquen en paper perquè sigui més fàcil el seu consum amb combustió. Es recomana no barrejar el cànnabis i el tabac, els efectes medicinals de la marihuana es veuran alterats per la barreja. L'ús d'un filtre de cel·lulosa reduirà la quantitat de quitrà del fum inhalat. Es recomana no traspassar el cigarret embolicat de boca a boca per prevenir malalties que es puguin transmetre per aquesta via. El consum de tabac augmenta dràsticament les possibilitats de contraure algun tipus de càncer. Es recomana consumir marihuana sense tabac per poder beneficiar-se de les propietats terapèutiques del cànnabis.

En l'actualitat hi ha una gran quantitat de pipes amb diferents formes i dissenys. Existeixen les pipes amb filtrat d'aigua, més conegudes com el bong per poder refredar el fum i consumir amb menys risc. És important netejar bé la pipa després de cada ús, ja que part del material tòxic del que prevé es torna a escalfar i pot introduir-se en l'organisme amb més facilitat.

El vaporitzador Arizer és efectiu i fàcil d'utilitzar
El vaporitzador Arizer és efectiu i fàcil d'utilitzar

La marihuana vaporitzada és el mètode que utilitzem quan introduïm els principis actius del cànnabis a través del sistema respiratori, normalment escalfant la substància a menys de 250 ºC, que és el que s'interpretaria com combustió, i passant aire per ella s'aconsegueix que els Cannabinoides, majoritàriament, es volatilitzin i es barregin amb aquest aire, l'aire resultant és el que s'inhala. Actualment els vaporitzadors de cànnabis són el millor mètode per consumir marihuana de forma inhalada. Dins de l'escena de la marihuana medicinal juguen un paper molt important, ajudant a milers de persones a consumir la seva medicina de la forma més natural.

La via oral consisteix en la ingestió dels principis actius del cànnabis, es poden elaborar receptes amb mantega cannàbica mitjançant diferents mètodes d'extracció o concentració dels principis actius. En principi, l'efecte del cànnabis per via oral es veu reduït per la seva sensibilitat als sucs gàstrics i la seva posterior metabolització hepàtica i intestinal i la seva introducció en sang, de fet és a la via en la qual els efectes poden ser més dispars en les persones, per la suggestió a factors endògens i particulars de cada ésser humà, per tant, tot i que ja sigui consumidor cal començar per petites dosis. Un cop ingerit, cal esperar un mínim de dues hores abans de tornar a consumir, és comú que no es respectin aquests temps i com a conseqüència, generalment, el cos cau abatut per la somnolència, recuperant-se a les poques hores.

Extracte sublingual Sativex.
Extracte sublingual Sativex.

La via sublingual consisteix en l'aplicació del component psicoactiu sota la llengua, aquesta s'aixeca i s'aplica aquest component diluït en alcohol etílic o oli i s'administra amb un dosificador, el mètode és el que utilitza Sativex®. Aquest mètode és de ràpida absorció, gràcies al fet que la mucosa sublingual absorbeix ràpidament aquests components i passen directament a la sang pel sistema jugular.

La via cutània no és molt utilitzada a nivell recreatiu, però tenint en compte les propietats del cànnabis com a remei natural, és possible aplicar-se'l per aquesta via quan notem alguna molèstia muscular o articular, mai per cremades, fent un lleu massatge per facilitar la seva absorció. També cal tenir en compte que els productes per aquesta via poden produir erupció o al·lèrgia sobretot pels components amb els que es pugui elaborar l'ungüent o crema, per tant és recomanable ser previ consumidor, encara que això no garanteix res.

Consumir marihuana sense riscos

El cànnabis indueix a una tolerància d'acció ràpida i baixa intensitat, tolerància es diu al fet que cada vegada necessites més substància per aconseguir el mateix efecte o, dit d'una altra manera, cada vegada que consumeixes la mateixa dosi de substància l'efecte es veu disminuït. La tolerància al cànnabis s'adquireix amb facilitat si s'augmenta el consum, però també es recupera amb la mateixa facilitat quan es deixa de consumir.

Estructures moleculars del THC i la Anandamida
Estructures moleculars del THC i la Anandamida

S'ha descrit el desenvolupament de tolerància per a molts dels seus efectes, entre ells els psíquics, els problemes psicomotrius, l'efecte sobre el cor i la circulació, sobre el sistema hormonal, la pressió intraocular i l'efecte anti-emètic. D'altra banda cal tenir en compte que la marihuana no té una síndrome d'abstinència amb simptomatologia severa, ja que el cos triga a eliminar per complet els cannabinoides. El procés dura uns mesos, aquests cannabinoides s'emmagatzemen en els greixos després d'haver estat metabolitzats i es van alliberant lentament al llarg d'aquest període. Però per a algunes persones que han estat exposades un temps prolongat (més de dos anys), poden aparèixer els següents símptomes, de forma lleu i transitòria:

 • Irritabilitat
 • Nerviosisme
 • Insomni
 • Pèrdua de la gana

Consumir marihuana amb responsabilitat

Un consum excessiu pot danyar el teu cervell
Un consum excessiu pot danyar el teu cervell

Un consum abusiu de cànnabis pot derivar en una sèrie conseqüències que sempre hem de tenir en compte. Algunes d'elles estan presents durant l'efecte de la marihuana, d'altres, són de caràcter crònic i romanen de per vida.

Agudes (presents durant l'efecte) :

 • Deteriorament de la memòria a curt termini
 • Deteriorament de l'atenció, el judici i altres funcions cognitives
 • Deteriorament de la coordinació i l'equilibri
 • Augment en el ritme cardíac

A llarg termini (efectes acumulatius de l'abús crònic) :

 • Pot portar a l'addicció psicològica
 • Augment en el risc de la tos crònica i la bronquitis, si es consumeix fumat amb tabac
 • Pot agreujar el curs d'una psicosi i en persones predisposades pot accelerar o desencadenar la instauració d'un quadre psicòtic.

Triangle de Zinberg, autor del llibre: Drug, Set, and Setting
Triangle de Zinberg, autor del llibre: Drug, Set, and Setting

Individu i entorn juguen un paper decisiu en la forma com dirigeix ​​una persona les seves addiccions. Més popularment conegut com: Drug, Set, and Settings.- Gràcies al popularment conegut pare d'aquesta teoria, Norman E. Zinberg (1984), aquests i molts altres factors subjectius poden condicionar la relació amb la substància de l'individu.

Factors interns que determinen els efectes del cànnabis en l'individu:

 • Condició física
 • Predisposicions genètiques
 • Antecedents mèdics
 • Tractaments farmacològics que s'estan seguint
 • Malalties mentals

Factors externs que determinen els efectes del cànnabis en l'individu:

 • Família
 • Lloc de residència
 • Nivell d'estudis
 • Relacions socials

No consumir marihuana amb...

No consumeixis marihuana si has pres algun d'aquests fàrmacs...
No consumeixis marihuana si has pres algun d'aquests fàrmacs...

 • Antidepressius inhibidors selectius de la captació de serotonina (ISRS): El THC pot augmentar l'efecte de la fluoxetina.
 • Antidepressius heterocíclics (similars als tricíclics però amb menys efectes secundaris).
 • Antidepressius tricíclics: El THC pot augmentar els efectes secundaris de la amitriptilina, que serien taquicàrdia, hipertensió i sedació.
 • Antiinflamatoris no esteroides: La indometacina i l'àcid acetilsalicílic redueixen els efectes del THC.
 • Barbitúrics: Augmenten els efectes depressius del THC i també augmenten la taquicàrdia que provoca el consum de THC.
 • Benzodiazepines: Poden augmentar la depressió del sistema nerviós ia la vegada també del sistema respiratori.
 • Beta-bloquejants: Redueixen la taquicàrdia associada al THC.
 • Etanol (alcohol): Pot augmentar el deteriorament del sistema nerviós.
 • Opiacis: Augmenten la sedació i l'analgèsia.
 • Teofilina: Els cannabinoides augmenten el catabolisme de la teofil·lina. Per tant serà necessari augmentar la dosi.
 • Anticolinèrgics: La atropina i l'escopolamina poden augmentar la taquicàrdia produïda pel THC.
 • Disulfiram: El THC interacciona amb el disulfiram, creant una reacció desagradable per al pacient. Evitar l'associació de les dues substàncies.

Noves investigacions demostren que consumir cànnabis augmenta el risc d'accident de trànsit, exactament les ràtios oscil·len entre un 4% i un 14%, segons la DGT. És cert que, com ja hem esmentat amb anterioritat, el cànnabis pot produir somnolència, lleu distorsió de l'espai-temps i disminució de les capacitats motores, com a conseqüència minva els reflexos, augmenta el risc d'adormir-se al volant i es veu incrementat el temps de reacció entre altres factors. Per tant, està contraindicat per a conduir vehicles i manejar maquinària pesada.

No condueixis sota els efectes del cànnabis
No condueixis sota els efectes del cànnabis

Si consumeixes marihuana t'has de preguntar...

Un exercici d'autoavaluació ajudarà a controlar el teu consum
Un exercici d'autoavaluació ajudarà a controlar el teu consum

A manera de reflexió, un mateix ha de fer l'exercici d'autoavaluar-se i saber si consumeix d'una manera segura, responsable i el més sana possible. Aquestes preguntes estan indicades per poder trobar un mètode per dirigir el consum sense riscos per a la salut.

 1. Què busques en el consum? Per què consumeixes cànnabis?
 2. Com consumeixes?
 3. Quan consumeixes?
 4. On consumeixes?
 5. Amb qui?
 6. Què fas quan vas sota els efectes del cànnabis?
 7. Consumeixes la dosi òptima segons les teves circumstàncies o més? ¿Aquest excés de consum ve derivat de la teva addicció al tabac?
 8. Què fas per aconseguir cànnabis?
 9. Quines conseqüències has notat del consum?

La primera mesura de prevenció de riscos és mantenir una vida i alimentació sana. Una bona dieta, exercici diari i temps per reflexionar són bones tècniques per controlar els mals hàbits. El consum de marihuana no ha de ser l'activitat diària en què dediques més temps. Aprendre a planificar i triar com i quan consumeixes, és un exercici necessari per aconseguir el control del consum de cànnabis medicinal o lúdic.

Fer exercici i mantenir una dieta equilibrada t'ajudaran a mantenir a ratlla el consum de marihuana
Fer exercici i mantenir una dieta equilibrada t'ajudaran a mantenir a ratlla el consum de marihuana

Referències

 • IACM.
 • Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
 • Associació Americana de Psiquiatria.
 • Sobredrogues.net.
 • Pla Nacional de Drogues.
 • Energy Control.
 • DGT.
 • Cannabis com Medicament. Dr. Franjo Grotenhermen. Ed.Cáñamo edicions.
 • Cannabis Col·lectiu Interzona. Amargord Edicions.
 • UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)
 • Guia Bàsica sobre els Cannabinoides. SEIC (Societat Espanyola d'Investigació sobre Cannabionoides). Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. Facultat de Medicina. universitat Complutense de Madrid.
 • World Drug Report 2010. UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).

Els articles publicats per Alchimiaweb, S.L. estan reservats a clients adults. Recordem als nostres clients que les llavors de cànnabis no figuren en el catàleg de la Comunitat Europea. Són productes destinats a la conservació genètica i al col·leccionisme, en cap cas al cultiu. Està estrictament prohibit germinar-les en alguns països, a excepció de les autoritzades per la Unió Europea. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.
19-06-2017 Alchimia news

Comentaris a “Consumir marihuana de forma responsable” (0)

Vols donar la teva opinió sobre consumir-marihuana-forma-responsable o preguntar sobre aquest producte?

Per poder publicar els teus comentaris cal estar identificat com a usuari. Identifica't o dóna't d'alta com a usuari.

(+34) 972 527 248
(+34) 972 527 248
keyboard_arrow_up Chat on Telegram