Errors típics en el cultiu de marihuana

Cultiu de marihuana a interior amb terra per a iniciats

Aquest post està encarat a aquells cultivadors de cànnabis que comencen amb el seu cultiu dedicat a l'acte consum de marihuana. Generalment són molts els dubtes que es presenten quan pensem en un cultiu de marihuana en interior per primera vegada. Hi ha molts aspectes a tenir en compte perquè el cultiu sigui reeixit i no es presentin problemes durant el transcurs del mateix.

Així doncs tractarem segons la fase de cultiu dels problemes que podem trobar durant el desenvolupament del cultiu de la marihuana des de la germinació de les llavors fins a la collita.

Selecció de la genètica de marihuana cultivar

marihuana sativa
Marihuana Sativa

En primer lloc començarem decidint quina varietat de marihuana cultivar segons les nostres necessitats, gustos i emplaçament de cultiu.

Si disposem d'un recinte de cultiu més o menys convencional amb unes mitjanes semblants als armaris de cultiu més comuns com poden ser els de 1.20 m2 x 2 m d'alçada podrem cultivar qualsevol varietat comercial, no passa el mateix amb les genètiques landrace satives 100 % ja que de vegades són indomesticables si prèviament no han estat estabilitzades per al cultiu d'interior.

Aquestes plantes no les considerarem com varietats de fàcil cultiu ja que el seu llarg període de floració juntament amb la vigorositat vegetativa i la poca resistència a moltes de les inclemències meteorològiques faran que aquestes plantes fora del seu hàbitat natural siguin molt difícils de cultivar en interior.

Per als cultivadors que s'inicien en el cultiu del cànnabis, recomanarem unes varietats de marihuana de fàcil cultiu. Entenem per fàcil cultiu una planta que reuneix una sèrie de característiques com ara: curta floració, resistència als fongs i plagues en general, resistència a les altes temperatures i una alimentació poc exigent.


Per contra si disposem d'un lloc amb unes dimensions més reduïdes, com en el cas d'aprofitar qualsevol racó de la casa per adequar-lo com a recinte de cultiu, haurem d'escollir unes genètiques que siguin més controlables en alçada resultant més petites i compactes com solen ser les varietats afganeses i les soques de cànnabis índica en general.

Marihuana indica a punt de collita
Marihuana indica a punt de collita

Si pel contrari cultivem plantes satives en aquests espais tan reduïts tindrem problemes continus derivats de l'altura gastant molt de temps i esforç en mantenir la seva alçada prou baixa com per poder collir amb tranquil·litat i no patir per excessos de calor o cremades en els cabdells durant la seva floració.

Aquestes varietats de marihuana de fàcil cultiu poden tenir la mateixa qualitat que les plantes que són més complicades de cultivar, destacant que com millor cuidada està una planta durant tot el seu cicle vital millors fruits ens donarà sent aquests més dolços, olorosos i potents que la mateixa genètica mal cultivada.

La qualitat de fum, la potència psicoactiva, producció de resina i de cabdells serà molt menor en una planta amb carències i / o excessos que en una planta que sempre ha estat ben alimentada. És per aquest motiu que quan ens vam iniciar en el cultiu de cànnabis és preferible tenir en compte quines varietats utilitzar per no tenir sorpreses durant el cultiu.

Cultiu de marihuana índica
Cultiu de marihuana índica

Germinació de les llavors de cànnabis

Per a realitzar la germinació de les llavors utilitzarem un mètode molt conegut, senzill i útil com és el de germinar entre tovallons. Ho farem amb paper de cuina humitejant-les mitjançant un polvoritzador i aigua. Posarem les llavors entre els tovallons i les taparem perquè aguanti la humitat, sense arribar a entollar el recinte on germinem, ja siguin plats, safates ...

Llavor sana i ben germinada
Llavor sana i ben germinada

Recomanem no posar prèviament les llavors en un got aigua per "estovar-les" en el cas de no controlar la tècnica de germinació, atès que hi ha perill de podriment, infecció i no acabarien per germinar mai, quedant inservibles. Cal tenir en compte que les llavors de marihuana necessiten una oxigenació constant que no disposen dins d'un got d'aigua així que com més temps passin les llavors dins l'aigua més probabilitat hi haurà que la llavor no germini.

Depenent de l'època de l'any en què cultivem, si fa molt de fred haurem de posar les llavors a germinar en un lloc on estiguin amb una temperatura ambiental d'uns 20º a 24º per afavorir la germinació. Si no tenim en compte aquest factor i es germina amb fred les llavors poden no eclosionar tot i ser de bona qualitat, és per aquest motiu que cal assegurar-se bé d'on germinar i quin mètode utilitzar per poder tenir un 100% d'èxit en la germinació.

Un cop les llavors han germinat les passem als jiffys, aquests tacs de torba ens ajudaran a realitzar el segon pas, fer créixer la llavor fins que surtin les dues primeres fulles rodones "falses" anomenades cotilèdons. Les llavors s'han de controlar per ser dipositades en els Jiffis o tacs de torba premsada, amb la punta de l'arrel mirant cap amunt, just quan eclosionen i només tenen una petita arrel d'1 a 2 mil·límetres.

Si triguem més temps del necessari a posar les llavors ja germinades en els jiffys l'arrel creixerà i haurà plantar mirant amb la punta cap avall. El motiu és senzill, quan la llavor germina l'arrel creix girant sobre ella mateixa introduint-se en el substrat elevant la part aèria d'on creixeran les fulles. En aquest primer estadi de vida les plantes són molt febles i han d'estar ben aclimatades en tots els seus sentits perquè tinguin un creixement vigorós des d'un inici. En el cas de tenir un desgavell en l'ambient de cultiu les plantes es veuran afectades en major o menor grau depenent sempre de la quantitat de desajustos que tinguem i la durada dels mateixos.

Llavors de marihuana acabant de germinar sortint del Jiffy.
Llavors de marihuana acabant de germinar sortint del Jiffy.

Aquests desajustos són generalment ambientals, com ara humitats descompensades en màximes i mínimes, temperatures i renovació d'aire que analitzarem més endavant.

Errors típics en la germinació de les llavors de marihuana:

 1. Deixar les llavors en un got d'aigua. La oxigenació per la llavor és necessària al 100%. Si se li treu l'oxigen la llavor mor per asfíxia i aquesta no germinarà. Per germinar les llavors necessiten humitat i oxigen, la combinació adequada de tots dos farà que eclosionin en no més de 48h.
 2. Deixar les llavors germinant massa temps no serà adequat atès que l'arrel pot deshidratar, veure afectada per fongs o bacteris.
 3. Canvis bruscos en les condicions ambientals com la humitat o la temperatura. Les llavors requereixen una constància per poder germinar amb facilitat si aquesta constància es veu alterada les llavors es poden veure afectades.
 4. La falta d'humitat durant la germinació. Els tovallons s'assequen i les llavors es deshidraten quedant inservibles per mort prematura. De vegades rehidratant-la podem recuperar la llavor en unes hores segons el malmesa que hagi quedat llavor.

El substrat i els adobs per marihuana

El substrat i els adobs és una part molt important a tenir en compte en el cultiu de marihuana ja que disposar d'una bona terra / substrat ben nodrida amb els adobs barrejats i dosificats a la terra farà que el treball durant el cultiu es redueixi en gran mesura . També podem utilitzar els adobs líquids de més ràpida assimilació en el cas de voler dosificar en cada reg l'aliment de les plantes i tenir un control més exhaustiu, per a aquest cas requerirem d'un substrat menys nodrit com en el cas del light mix de bio bizz.

Una bona alimentació fa que les plantes creixin amb una distància internodal més reduïda, adquireixen color verd més intens sense arribar a ser excessiu creen unes ramificacions fortes i un sistema radicular més exuberant. En ser les plantes més compactes s'obtindran un major nombre de brots i en conseqüència una producció de cabdells més elevada durant la seva floració.

Distància internodal curta, 4 nusos per planta.
Distància internodal curta, 4 nusos per planta.

Recomanem evitar utilitzar terres que siguin molt compactes, calcàries, sorrenques que tinguin molta densitat etc. El motiu és senzill, les plantes de cànnabis requereixen d'un substrat esponjós, amb nutrients, que dreni amb facilitat però que tingui la capacitat de retenir la humitat i anar perdent a poc a poc per així tornar a regar en qüestió de dos o tres dies. D'aquesta manera les arrels estaran sempre en bon estat evitant podridures d'arrel, problemes amb fongs del tipus botritis, oïdi, míldiu, Phytium o insectes com mosques del substrat, etc.

Problemes derivats d'un substrat inadequat per al cultiu del cànnabis.

 1. Alentiment del creixement radicular. Les arrels creixen lentament.
 2. Poca o nul·la assimilació de nutrients per un PH massa alcalí o massa àcid.
 3. Retenció excessiva de l'aigua de drenatge creant excessos d'humitat en les arrels rebent poc oxigen i amb possibilitat de tenir una podridura d'arrel.
 4. Aparició de carències per contenir poc aliment al substrat.
 5. Aparició de carències per bloqueig d'elements nutritius.
 6. Nutrients fàcils d'arrossegar amb abundant aigua en sòls arenosos.
 7. Contaminació del substrat per salinització (cultivar amb la mateixa terra sense ser tractada prèviament).
 8. Aparició de males herbes en el substrat.
 9. Bestioles en el substrat que danyen les arrels.
 10. Fongs en el substrat amb espores procedents d'altres cultius amb infecció de fongs.
 11. Creixement espigat de les plantes.

Trasplantaments de la planta de marihuana

Un cop tinguem les llavors germinades en els Jiffy 's i aquestes hagin crescut mostrant les dues primeres fulles podrem procedir al primer trasplantament. Aquest el podem fer en un test petit de no més de 2L de capacitat sent el més adequat la de 0.5 a 1L de capacitat.

L'ideal és realitzar diferents trasplantaments perquè les plantes puguin créixer més compactes, amb menys distància internodal creant el màxim nombre d'arrels per poder florir amb força per quan les canviem al període de floració.

Un trasplantament sempre representarà un estrès per a la planta ja que la canviem d'emplaçament i aquesta ha d'aclimatar-se novament a la nova test intentant evitar al màxim l'estrès produït a les plantes. Un mètode senzill per reduir l'estrès serà el de recrear un espai exacte de la mida del test actual, en la nova test on realitzarem el trasplantament de 3.25L.

Buit de la Macea ideal per evitar l'estrès.
Buit del test ideal per evitar l'estrès.

Un cop recreat el forat amb la mida exacte realitzem el trasplantament traient la planta del seu habitacle. Per treure la planta del test serà convenient donar uns copets als laterals del test perquè les arrels no quedin enganxades a les parets de la mateixa i aquestes es trenquin creant un considerable estrès a la planta de cànnabis. Un cop tenim les arrels fora, la inserim amb cura en la seva nova test i reguem els laterals amb una mica d'aigua per fer que les arrels vagin cap a la humitat i colonitzin més ràpid la nova test.

Errors comuns en els trasplantaments i el reg del cànnabis

Massa aigua per a una planta acabada de néixer.
Massa aigua per a una planta acabada de néixer.

En primer lloc haurem d'escollir la mida ideal de test havent prèviament calculat quants trasplantaments realitzarem i en quin test. Un dels errors més comuns és escollir un test massa gran per la mida de planta a cultivar. Si comencem amb un test de 20L (excepte per a les plantes automàtiques) ens trobarem que si realitzem un excés de reg, el substrat trigarà molt en assecar-se amb la qual cosa poden sorgir diversos problemes derivats que poden ser:

 • Creixement lent de la planta.
 • Manca d'oxigenació a la zona radicular.
 • Podridura de l'arrel.
 • Bloqueig en absorció i manca de nutrients causada per la falta d'oxigenació.

Trasplantaments adequats per a un cultiu d'interior amb 12 a 20 plantes per m2:

 • 1er trasplantament test de 0.5 - 1L o 1.4L
 • 2n trasplantament test de 3.25L
 • 3r trasplantament i final de 7 - 11L (opcional)

Els dos primers trasplantaments en un cultiu en terra i amb test es realitzaran en l'etapa de creixement quan els llums estan encesos a 18h on i 6h off. El primer trasplantament serà del Jiffy al test de 1L o 1.4L. El segon dels trasplantaments serà del test petit de 1L o 1.4L al test de 3.25L.

Durant el període de pre floració, després del primer dia a 12h, realitzarem el 3r i definitiu trasplantament. Aquest últim trasplantament es realitza en aquest moment perquè les arrels tinguin per una banda suficient espai al test i puguin seguir creixent (molt lentament) i per l'altre costat millorar la capacitat de retenció d'aigua per part del substrat.

Cal destacar que com més arrels hi ha, menys humitat reté la terra necessitant més quantitat d'aigua per poder mantenir una humitat constant. De manera que si les plantes tenen moltes arrels i aquestes no absorbeixen bé l'aigua de reg haurem de realitzar un trasplantament a un test una mica més gran com ara, passar d'un test de 3.5L a una altra definitiva de 5L o7L (o més segons necessitat de cultiu).

Espai cultivable i potència de llum adequada per a la marihuana

Aquest és un altre punt important abans de començar un cultiu, hi ha una relació directa entre el que representa la potència lumínica i l'espai cultivable. Hem de mantenir un equilibri lògic entre les dimensions de l'emplaçament, el nombre de plantes a cultivar, la mida de les plantes. No serà adequat cultivar un excés de plantes en un lloc on hi ha poc espai ja que només aconseguirem tenir més feina que si posem un nombre més reduït de plantes per m2.

Segons tècniques de cultiu podem plantar unes 25 a 30 plantes per m2 mitjançant un See Of Green (SOG) o mitjançant la tècnica de SCROG cultivar unes 1 a 8 plantes aportant un creixement més llarg i aplicant tècniques de poda com la fim o apical per multiplicar el nombre de cabdells a collir. Però el més senzill per començar serà cltivar una mitjana d'unes 10-12-16 plantes segons sigui la genètica més signifiquen ni sativa sense necessitat de realitza podes o lligams per a un cultiu més senzill.

Diferents mides d'armaris
Diferents mides d'armaris

Armaris de cultiu de marihuana, relació espai cultivable i potència de llum.

 • 0.50 m2 ideal amb 250w
 • 0.75 m2 adequat per a 250 - 400w
 • 1 m2 ideal per 400w
 • 1.20 m2 adequat per 400w i ideal per 600w
 • 1.50 m2 adequat per 600w ideal per a 2 x 400w
 • 2 m2 ideal per a 2 x 400w adequat per a 2 x 600w
 • 2.40 m x 1.20m ideal per a 2 x 600w

En aquest cas recomanem el cultiu de 1m2 o 1.20m2 amb 400w per iniciar-se al cultiu de cànnabis d'una manera senzilla i sense moltes complicacions.

Així com hi ha una relació directa entre potència lumínica i espai de cultiu, també n'hi haurà entre la potència lumínica, l'espai de cultiu, l'extracció i renovació d'aire.

Una renovació d'aire adequada evitarà acumulacions d'humitat i les possibles floridures que puguin arribar a aparèixer. A banda les plantes gaudiran d'una excel·lent oxigenació de l'ambient que l'ajudarà en totes les fases de cultiu.

Renovació d'aire per a la marihuana segons grandària de cultiu i potència lumínica

La ventilació en el cultiu de marihuana
La ventilació en el cultiu de marihuana

En aquest cas podem utilitzar extractors de qualitat com els RVK, més silenciosos, per evitar forts sorolls que produeixen tant els extractors com els conductes de ventilació. Per a aquests casos en què volem reduir el soroll produït per l'extracció, disposem de tub sonoflex i caixa insonoritzant.

Els ventiladors seran un altre element indispensable per remoure l'aire de dins del recinte de cultiu i evitar condensació d'aigua en les plantes durant el període nocturn. Durant el període diürn ens serviran com a dissipadors de calor evacuant l'aire calent emès per les bombetes de HPS a part de remoure l'aire de l'espai de cultiu.

La potència del ventilador no ha de ser desorbitada ja que un corrent d'aire continuada i potent directament enfocada a les plantes farà que aquestes es deshidratin. Llavors serà molt millor utilitzar un ventilador amb regulador de potència per poder adequar la velocitat del ventilador a les nostres necessitats de cultiu. Com més potència tingui el focus i més a prop de les plantes estigui més corrent d'aire necessitarem de manera que com més allunyat estigui el focus de les plantes menor potència de ventilador requerirem .. Aquests factors han d'estar directament relacionats amb la humitat de l'ambient de cultiu.

Recordeu que per optimitzar la ventilació en el cultiu de cànnabis corrent d'aire generada pel ventilador ha d'estar enfocada en el buit que queda entre el reflector i la punta de la planta perquè la calor generada per la bombeta es dissipi amb més facilitat sense deshidratar les plantes per tenir un corrent d'aire permanent assotant les plantes de marihuana.

Humitat adequada segons fase de cultiu del cànnabis

La humitat durant el cultiu serà un dels aspectes importants a tenir en compte per poder optimitzar la producció i qualitat de les plantes sense tenir problemes derivats d'una mala gestió de la humitat.

El grau d'humitat començarà sent alt per anar rebaixant a poc a poc a mesura que avança el cultiu i sempre tenint en compte la fase de vida en què es troba la planta. Ens podem ajudar d'un humidificador per controlar les humitats màximes i mínimes dins l'armari de cultiu.

En aquest cas hem utilitzat un humidificador d'ultrasons Mist Maker, que funciona inserint-lo en el seu flotador i aquest dins d'un cub o gibrell d'uns 10-20l segons necessitat de cultiu. Es pot connectar a un temporitzador per controlar la humitat a ull, la qual cosa requerirà d'unes quantes proves amb el focus encès i apagat per saber quin és el temps ideal d'ús, o es pot connectar a un controlador d'humitat automàtic que facilitarà el control de la humitat durant tot el cultiu.

Plantes de marihuana petites amb humidificador mist maker
Plantes de marihuana petites amb humidificador mist maker

En la primera fase, després de la germinació necessitarem una humitat relativa alta propera al 80% de màxima o més i una mínima no inferior al 60%. En aquesta etapa les plantes estaran en l'inici del creixement de manera que com més humitat hi hagi en aquesta etapa més ràpides i sanes creixeran les plantes. A banda podem rebaixar uns graus la temperatura del cultiu d'interior amb un humidificador de manera que en aquells casos en què es cultivi a final d'estiu i hi hagi un parell de graus extra, l'humidificador ens ajudarà a controlar-los.

Planta de marihuana amb un una humitat adequada.
Planta de marihuana amb un una humitat adequada.

Un cop passada aquesta primera fase, en la segona, rebaixarem la humitat limitant el màxim a un límit de 65-70% durant el període nocturn i no baixar d'un mínim del 40-45% sent ideal un 50% en el període diürn, pera evitar plagues d'àcars dels quals apareixeran per sota del 40% d'humitat.

Aquest rang d'humitats relatives estarà present durant tot el cultiu i serà a la tercera i última fase de cultiu quan haguem rebaixar a una màxima d'un 50% durant la nit i un 40% durant el dia, d'aquesta manera i al costat del treball del sistema de ventilació evitarem l'aparició de possibles floridures com l'oïdi, botritis que poden deixar-nos els cabdells inservibles en pocs dies.

Errors durant el creixement de les plantes de marihuana

Durant el creixement es poden cometre errors que per desconeixement podem fer i que no resoldrem fins que no siguem conscients d'això ja que el problema ve donat per no veure l'error, a tots ens ha passat en els nostres inicis, quan aquest es comet. A partir d'ara intentarem reconèixer a l'instant.

A nivell de reg són molts els errors que es donen en les primeres etapes de creixement de les plantes de cànnabis. Quan les plantes són petites i aquestes no tenen un sistema radicular potent per poder absorbir tota l'aigua de reg, en el cas d'aportar un excés de reg el substrat queda massa humit fent que apareguin diferents amenaces que poden atacar les nostres plantes de marihuana.

Aquestes amenaces poden ser entre d'altres, una podridura radicular, carències derivades de la manca d'oxigenació del substrat, carències derivades d'un excés humitat i fred en el substrat al costat de l'aparició de fongs com la botritis, oïdi, Phytium, etc.

L'excés de creixement de les plantes de marihuana durant el seu període vegetatiu també pot esdevenir un problema per als iniciats en el cultiu de la marihuana. Les plantes poden desmadrar segons varietat de planta o genètica cultivada ja que el canvi de floració d'alguna d'elles pot arribar a créixer el doble o el triple de la seva alçada abans de ser passades al període de floració.

Les plantes han crescut una mica més del que és adequat. realitzar poda de baixos
Les plantes han crescut una mica més del que és adequat. realitzar poda de baixos

En aquests casos en què ens veiem sorpresos per aquest excés de creixement haurem de prendre mesures per solucionar dins del que és possible aquest problema. Un excés d'altura repercutirà en les plantes negativament si no realitzem cap poda de baixos, tenir massa brots fora de l'abast de la llum farà que la planta perdi producció en la tija central a causa de que utilitzarà part de l'energia per intentar treure flors en els brots més baixos de la planta els quals no serviran ni per fer extraccions d'BHO perquè el seu nivell terpènic i psicodèlic no serà per res el de la part superior de la planta de cànnabis.

Poda de baixos realitzada a causa de l'excés de creixement.
Poda de baixos realitzada a causa de l'excés de creixement.

Excessos de fertilitzant en el cultiu de la marihuana

Els excessos de fertilitzant són un error habitual en el cultiu de cànnabis. Molts som els cultivadors que ens guien a partir de les indicacions dels adobs. Les dosificacions dels adobs de vegades són una mica excessives ja que estan creades per alimentar plantes grans les quals sí aguanten els nivells de nutrients que comenten en el prospecte del fabricant que trobem en el mateix adob. Així doncs com podem conèixer exactament que alimentació proporcionar a les plantes sense que aquestes es sobre fertilitzin?

Excés de fertilitzant en general, les fulles deixen de transpirar i es tornen rugoses corbant cap avall.
Excés de fertilitzant en general, les fulles deixen de transpirar i es tornen rugoses corbant cap avall.

Gairebé tots els adobs tenen unes dosificacions que solen anar d'1 a 2ml per litre d'aigua durant tot el cultiu de manera que podem començar el cultiu amb una dosi de 1ml (en el cas de tractar-se de la dosificació comentada) per cada litre de aigua i utilitzar aquesta dosificació controlant les plantes i veient en tot moment la seva reacció al cap d'un 2 - 3 dies. Si observem que les plantes mantenen un color verd bonic a nivell visual serà senyal que les plantes tenen uns nivells de nutrients equilibrats i els absorbeix amb facilitat.

Per contra si observem que les seves fulles es retorcen una mica adoptant forma d'urpa, mirant cap a terra, voldrà dir que ens hem excedit amb la dosificació dels adobs havent de reduir la seva concentració de ml / l en cada reg previ rentat d'arrel .

Un altre dels errors comuns en el cultiu del cànnabis és regar amb adob en cada reg, hem de pensar que la terra on les plantes viuen actua com a magatzem d'aliments perquè les arrels puguin accedir-hi quan realment ho requereixen. El substrat es pot veure saturat de sals aportades pels adobs de ràpida absorció, com solen ser gran part de la composició de tots els adobs líquids que podem trobar al mercat. Les plantes se sobre fertilitzaran ràpidament i haurem de procedir a realitzar un rentat d'arrel per lixiviar el substrat i haurem d'esperar a que les plantes es recuperin per poder tornar a regar amb adobs.

Períodes de sequedat al cànnabis

Marihuana amb el substrat massa sec
Marihuana amb el substrat massa sec

Com ja hem comentat abans, el reg és una part molt important en el desenvolupament de les plantes de cànnabis i mantenir un equilibri entre períodes de sequedat i humitat serà essencial per poder tenir optimitzat el cultiu des d'un inici.

Com controlar aquest aspecte per saber quan regar les plantes de marihuana? Hi ha un mètode molt senzill per poder saber si toca regar o no, bàsicament es tracta d'agafar-la amb la mà el test i sobre pesar-la per saber amb el pes si conté o no humitat. Segons tot més o menys tindrà més o menys humitat i haurem regar més o menys.

Un altre mètode senzill per al control de la humitat en el test serà el de mirar a través dels forats de drenatge, si veiem que la terra està seca, de color clar, haurem regar. També podem obrir lateralment una mica el test per veure amb fins a on arriba la humitat, si observem que el substrat està sec i només el fons conté humitat podrem regar.

Si deixem que les plantes de marihuana pateixin per un excés de sequedat del substrat aquestes es veuran afectades, les arrels s'assequen i es moren quedant minvada la seva capacitat per absorbir els nutrients aportats. A banda la planta com no pot accedir a l'aliment mentre aquesta està sense aigua en el substrat de manera que accedirà als nutrients que té disponible en les seves fulles apareixent mancances en les plantes tot i tenir l'aliment al seu abast en el substrat. Com posar-hi remei? Bàsicament tractarem de rehidratar el substrat perquè la planta tingui accés als nutrients.

És possible que en tenir el substrat tan sec, aquest expulsi l'aigua que li aporti de manera que haurem de posar un contenidor, plat o safata perquè el substrat pugui absorbir l'aigua per capil·laritat, pujant pels forats del test en direcció ascendent a la tija. Un cop el substrat està hidratat podem seguir regant amb normalitat i segons el aconsellat.

Errors durant la floració de les plantes de marihuana

El període de floració dura com a mínim 6-8 setmanes i aquest es comença a comptabilitzar a partir del moment en què passem les plantes a 12h de llum. A partir d'aquest moment haurem de tenir l'ambient de cultiu dirigit a la floració. Modificarem poc a poc diferents constants vitals del cultiu per optimitzar la floració de la planta de marihuana.

Excés i manca d'adobs

L'excés de fertilitzant en una planta de marihuana ve donada per haver aplicat massa quantitat de fertilitzant a la planta. Aquest excés repercuteix negativament en el cultiu ja que la planta s'estressa canviant el metabolisme enfocant a expulsar l'excés de nutrients, deshidratant les fulles i deixant amb un aspecte arrugat i amb un tacte aspre.

Cogollo de marihuana porpra ple de THC.
Cabdell de marihuana porpra ple de THC.

Excés d'aigua i humitat per la marihuana

Un excés d'aigua durant el període de floració, quan no reguem amb adob, pot fer que retirem sense voler gran part dels nutrients disponibles al substrat fent que la planta no pugui accedir-hi i acabi provocant una carència d'algun macro o micro nutrient.

Hem de destacar també que regar en excés pot provocar un podriment radicular a la planta de cànnabis que depenent del grau d'afectació fins podrien arribar a morir en poc temps. Aquesta acumulació d'aigua crearà un excés d'humitat ambiental que pot supera el 70-75% durant el període nocturn i / o poden patir qualsevol atac de fongs com la botritis o l'oïdi deixant la collita molt minvada i en males condicions per al seu posterior consum . Per anar sobre segur haurem d'utilitzar el mètode de reg comentant anteriorment.

Períodes de sequedat en floració al cànnabis

Durant el període de floració la planta necessita més aigua que en el període de creixement de manera que haurem d'anar augmentant la dosi a mesura que elles ho requereixin, la demanda es farà visible a través de la planta i del substrat tal com hem comentat amb anterioritat. Les dosis de nutrients també hauran augmentant al mateix ritme que vagin creixent els cabdells, fins arribar a una fase en què la planta només es dediquen a madurar els cabdells i ja no requereixen de tants nutrients. Arribat a aquest punt el qual sol ser a dues setmanes de la collita (depenent de la varietat) podem optar per no aportar més adobs durant la resta de la floració.

En el cas que la planta no tingui tota l'aigua que necessiti, durant la fase de floració, els seus cabdells es veuran afectats en tots els seus sentits, seran menys compactes, menys saborosos, menys olorosos i els costarà molt madurar pel fet que no disposen de l'energia suficient per fer-ho. La planta requereix d'un gran esforç per crear grans cabdells així que haurà d'estar tot ben predisposat i optimitzat per a poder obtenir un cànnabis de gran qualitat i producció.

Marihuana en floració en un ambient de cultiu ben gestionat
Marihuana en floració en un ambient de cultiu ben gestionat

Excés de calor a les plantes de marihuana

Les plantes de cànnabis responen bé dins d'uns rangs de temperatures, aquests oscil·len entre els 20-27º sent el més adequada una temperatura sobre els 24º. Si durant el cultiu tenim temperatures molt altes les plantes de marihuana estressaran i gastaran molta energia en refrigerar el seu metabolisme. En el període de floració tenir un excés de temperatura significa tenir una pèrdua en la producció de cabdells dels quals es tornaran molt esponjosos, sense adquirir pes, sense olor ni sabor, en fi un producte final de poca qualitat.

Aquest excés de calor el podrem albirar a partir de les fulles de la planta les quals els costa molt obrir els estomes per poder respirar, les vores de les fulles s'estarrufen cap amunt, per solucionar aquest inconvenient haurem de tenir ben adequat el sistema de ventilació amb el seu extractor, intractor i ventilador. Les cremades a les fulles poden aparèixer causades per un excés de lúmens o de calor, en aquests casos haurem d'augmentar la distància del focus a les plantes per poder rebaixar uns graus la calor generada per les bombeta HPS o acoblar un reflector Cooltube.

Distàncies recomanades segons potència lumínica per al cànnabis

 • 250 w a 25 cm
 • 400 w a 40 cm
 • 600 w a 50-60 cm

L'excés de calor també influirà en la quantitat d'aigua a aportar a les plantes durant el seu cultiu, un ambient molt calorós requerirà més aigua que un que tingui un ambient de cultiu més controlat i amb una temperatura més baixa.

Resina de marihuana en els cabdells.
Resina de marihuana en els cabdells.


Els articles publicats per Alchimiaweb, S.L. estan reservats a clients adults. Recordem als nostres clients que les llavors de cànnabis no figuren en el catàleg de la Comunitat Europea. Són productes destinats a la conservació genètica i al col·leccionisme, en cap cas al cultiu. Està estrictament prohibit germinar-les en alguns països, a excepció de les autoritzades per la Unió Europea. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.

Comentaris a “Errors típics en el cultiu de marihuana” (0)

Dubtes d'enviaments i pagaments

Els dubtes relatius als enviaments i pagaments els podeu consultar als apartats despeses d'enviament i Sistemes de pagament

Vols donar la teva opinió sobre "Errors típics en el cultiu de marihuana" o preguntar sobre aquest post?

Es publica!

Assegura't que és un email vàlid. No es publica

Sobre aquest Blog cannàbic

El present bloc és el bloc oficial del Grow Shop Alchimia. Aquest bloc està dirigit exclusivament a majors de 18 anys.

Per comprar material per a l'autocultiu de cànnabis pots consultar lel nostre catàleg de llavors de marihuana, Growshop i parafernàlia


Subscriu-te al blog

Vols rebre totes les novetats, notícies i curiositats sobre el món del cultiu?

keyboard_arrow_up Chat on WhatsApp