Informació bàsica sobre el cultiu de marihuana en interior

Trucs bàsics per a iniciats en el cultiu de cànnabis en interior

Són moltes les preguntes que sorgeixen quan un conreador novell comença amb l'autocultiu de cànnabis. Quin substrat utilitzar?, Quines plantes conrear?, Com utilitzar els adobs?, Com regar segons la mida de la planta i del test?, Quin sistema de cultiu utilitzar? i un llarg etcètera més.

Marihuana Bubble Kush
Marihuana Bubble Kush

En aquest cas volem fer una petita guia de cultiu per a aquells que per primera vegada s'animen a cultivar la seva pròpia marihuana per a ús personal.

Com planificar el cultiu de cànnabis

En primer lloc i abans de comprar res haurem de realitzar un planing de cultiu per poder organitzar millor la feina a fer i no haver d'estar pendent de caminar buscant determinats productes durant el desenvolupament del cultiu.

Determinar l'emplaçament del cultiu i les seves característiques:

El primer és buscar l'emplaçament, amb un recinte de 1,20m2 o 1,00m2 i 600w o 400w, juntament amb els altres estris necessaris de l'armari de cultiu en interior, és més que suficient per poder conrear i obtenir una producció adequada per a l'autoconsum.

Una vegada tenim l'espai és millor utilitzar un armari de cultiu. El motiu és senzill, facilita al 100% el muntatge i l'optimització de les temperatures i les humitats, s'evita l'entrada de llum de l'exterior, l'ús d'extractors, etc. Utilizant un armari també s'evita haver de fer forats a la paret, i quan s'acaba el cultiu es pot desmuntar i guardar. Els Kits d'armaris per a iniciats són ideals per a començar amb tot el necessari i per tenir un ambient de cultiu optimitzat amb els extractors i els ventiladors adequats, segons superfície de cultiu i la potència de l'il·luminació que es vagi a utilitzar.

Cultiu en un armari de 1.20 x 2.40m.
Cultiu en un armari de 1.20 x 2.40m.

Una vegada es té l'armari amb tots els elements del cultiu, sabent les mesures adequades i la potència d'il·luminació a utilitzar, determinarem la genètica a conrear i el nombre de plantes.

Quantes plantes cultivar en interior i quins testos utilitzar?

No hi ha una regla establerta sobre la quantitat de plantes a cultivar en interior, ja que uns opinaran que l'ideal és el SOG, i altres el SCROG o el cultiu convencional. També hi ha diferents opinions entre els sistemes de cultiu com la terra, l'hidro o el aéro, però en aquest cas escollim la terra com a mètode senzill de cultiu per a iniciats.

El més fàcil és utilitzar un substrat de terra, amb unes 10 a 16 plantes per m2. S'utilitzaran 2 testos per cada planta, un de petit per a l'inici de cultiu i per a un primer creixement, i el 2on test, molt més gran, per a realitzar la segona part del creixement i la floració de les plantes.

Els trasplantaments poden ser relatius, dependrà de les condicions de l'emplaçament del cultiu de cada cultivador. Si no es disposa de molta alçada, fent un 3er o fins i tot un 4t transplantament s'aconsegueix que la planta es mantingui compacta i ajuda en gran mesura al control de les plantes que més creixen.

Per una altra banda, cal destacar que també es pot cultivar directament en el test definitiu, però això implica tenir un control molt exhaustiu del reg podent cometre errors fatals com un excés d'aigua inicial, que repercutiria negativament en el desenvolupament del sistema radicular de la petita plàntula. És per aquest motiu que s'aconsella un mínim d'un trasplantament per assegurar un bon desenvolupament de les arrels i per després procedir a la seva expansió.

Cultiu en SOG amb 33 plantes en test inicial de 1L
Cultiu en SOG amb 33 plantes en test inicial de 1L

Cal destacar que amb més plantes es requereix un menor creixement abans de passar-les a floració. En aquest cas, es requereix d'una menor quantitat de substrat per test i es cultiven plantes més petites, però també cal tenir en compte que amb més plantes hi haurà més treball per obtenir el mateix rendiment. Així que en aquest cas, una opció interessant és cultivar 10-16 plantes per m2 amb un test final de 11L.

Mida del test segons la quantitat de plantes realitzant 2 trasplantaments:

 • De 8 a 10 plantes/m2, testos de 1.40L i 11.00L
 • De 12 a 16 plantes/m2, testos de 1.40L i 7.00L
 • De 20 o + plantes/m2, testos de 1.40L i 5.00-3.50L

Cultivar plantes de marihuana de fàcil cultiu

Actualment es poden trobar milers de varietats de marihuana en el mercat del cànnabis internacional però, quina d'elles s'adequa a les necessitats del cultivador?

Cal tenir en compte els diferents pros i contres en el moment d'escollir una varietat de cànnabis per cultivar, i més si es tracta de la primera ocasió. Aspectes com la resistència de la planta a les plagues, sobre les fertilitzacions, els excessos d'aigua, els excessos de calor o fred, canvis bruscos d'humitat, etc són interessants tenir-los en compte per tenir un cultiu amb èxit.

Mancances visibles en el final del cultiu
Mancances visibles en el final del cultiu

En països com Espanya on hi ha un clima temperat amb 4 estacions diferents a l'any no és el mateix cultivar a l'hivern que a l'estiu. Les temperatures màximes i mínimes externes, tot i cultivant en interior, també afecten al desenvolupament de les plantes, així que també cal tenir en compte la meteorologia de la zona geogràfica on es trobi el cultiu.

En el cas de tenir el cultiu en interior molt influenciat per les temperatures externes, haurem d'escollir la varietat segons la climatologia externa. Per a un emplaçament calorós, plantes resistents a la calor, per al fred, a l'hivern, plantes resistents a la humitat i al fred, i per a zones molt humides plantes resistents als fongs.

Alchimia ha creat un selector de llavors per poder, amb només un clic, escollir les plantes de cànnabis segons les característiques requerides per l'usuari i facilitar la recerca de la varietat a cultivar.

Cultiu convencional sense podes i en testos de 7 L
Cultiu convencional sense podes i en testos de 7 L

S'aconsella començar amb plantes de caràcter índica/sativa de resistència al reg, amb un període curt de floració de 8 setmanes per familiaritzar-se més ràpidament amb les plantes de cànnabis i tenir un cultiu menys complicat. En el cas de cultivar satives pures amb gran vigorositat, i de gran alçada així com un llarg període de floració, o el contrari, índiques pures, per la seva poca resistència als fongs i de vegades la seva poca resistència al reg, el desenvolupament del cultiu es complica una mica més en cas de no tenir-lo al 100% controlat.

Quin substrat utilitzar per al cultiu de cànnabis?

Com ja hem comentat anteriorment, la terra és el millor substrat a utilitzar per començar a familiaritzar-se amb el cultiu de cànnabis. El motiu és senzill, dóna un marge d'error més gran al cultivador en comparació amb els altres substrats.

Marihuana cultivada en terra
Marihuana cultivada en terra

No serveix qualsevol terra per al cultiu de cànnabis. És molt important que aquesta terra tingui unes característiques específiques i una composició determinada com tenen tots els substrats creats específicament per al cultiu de cànnabis, com pot ser el cas de Bio Bizz, Canna o Plagron entre d'altres.

En el cas de no poder disposar d'aquests substrats creats per marques reconegudes, el millor és fer el nostre propi substrat realitzant una barreja de terres. No només hi ha un sol mètode correcte per a crear un bon substrat, hi han altres combinacions possibles que també funcionen bé, però el que és realment important és que la seva estructura sigui esponjosa i que contingui elements capaços de retenir nutrients, que dreni amb facilitat, però que al seu torn també retingui la humitat.

Composició d'un substrat per al cultiu de cànnabis:

 • 25% Torba rossa
 • 30% Torba negra
 • 15% Coco
 • 20% Perlita
 • 10% Humus de cuc

Quins adobs utilitzar per al cultiu de marihuana?

Hi han molts tipus d'adobs per cultivar marihuana. Biològics, minerals, bio-mineral, etc... i cada tipus d'adob és útil per a un ús diferent. En aquest cas es requereix d'un adob bio, en pols o granulat i d'alliberament lent. La finalitat d'utilitzar aquests adobs és no haver d'estar afegint adobs líquids en el reg, ja que l'adob està des d'un inici barrejat a la terra, fent que la planta pugui alimentar-se sempre al seu ritme, sense que li falti l'aliment i cenyint-nos a regar amb només aigua quan la planta ho requereixi.

Hi han moltes opcions per poder fertilitzar les plantes de cànnabis, si en comptes fer-ho mitjançant adobs disposats a terra es vol fertilitzar mitjançant adobs líquids, podeu trobar tota la informació necessària en els nostres post d'adobs per al cultiu de cànnabis, ja que totes les opcions de fertilització són bones sempre que es utilitzeu un fertilitzant equilibrat.

Adobs d'alliberament lent:

Adob Bio SuperMix de Plagron
Adob Bio SuperMix de Plagron

Aquests adobs es presenten generalment en un format granulat o en pols. El més conegut és el guano, ja sigui de ratpenat o d'aus marines, però com que no només de guano viu la planta aquest s'ha d'acompanyar d'altres nutrients que acabin de conformar l'adob disponible per a les plantes. Els 4 adobs es poden barrejar i crear un súper substrat per a plantes de llarg creixement sobretot per al cultiu en exterior.

 • El Bio SuperMix de Plagron és un excel·lent adob compost per múltiples elements, entre ells el guano, que proporciona a la planta una dieta equilibrada durant tot el cultiu.
 • El Aptus All in One és un altre adob, en aquest cas granulat, que conté tots els nutrients necessaris per a la planta, incloent també aminoàcids. Aquests faran que s'assimilin més ràpidament els adobs per part de la planta i a mantenir el seu metabolisme sempre en bon estat.
 • El Kit Bioenriquidor de terres és un kit creat a partir de l'experiència de cultiu en el qual s'inclou Nutrihemp, Guano i Humus de cuc, amb el que s'aconsegueix reformar l'estructura del substrat ja usat o per barrejar-lo amb un substrat especial per a cànnabis.
 • Les trichodermas i les endomicorizas com les de Aptus Mycor Mix són elements que haurien de ser indispensables en tots els cultius orgànics. Ajuden en gran mesura a l'assimilació dels nutrients per part de les plantes aportant el menjar prèviament digerit per a una ràpida absorció per part de la planta, que incrementa la vigorositat i la producció del cultiu.

Aquestes 4 opcions són totes recomanables i fàcils d'usar:

Així doncs ja tenim controlats diferents aspectes del cultiu com són l'emplaçament, els testos, la quantitat de plantes i el tipus d'adob a utilitzar en el cultiu. Ara tan sols ens queda realitzar les proves dels components de l'armari perquè tot estigui en ordre i fer la barreja de substrats (en el cas de no haver comprat un substrat per a cànnabis) i al seu torn barrejar els adobs, dosificats segons el fabricant, en el substrat.

Comprovacions de l'armari a realitzar abans de començar a cultivar:

 • Intracció i extracció: la temperatura ha d'estar amb el focus encès a una màxima de 28ºC i amb el focus apagat, amb una mínima no inferior a 18 ºC.
 • Humitat: Controlar la humitat ambiental aconseguint durant el dia una humitat del 70-80% i a la nit igual, per a un creixement vigorós des d'un inici.
 • Alçada del focus: En el cas de ser de 600w, es manté a una distància de 50-60cm sempre que la temperatura no sigui superior als 28 ºC. En cas de superar-la s'ha de pujar el focus a 70cm o si és menor, fins i tot pot rebaixar el focus uns centímetres, però sempre respectant la temperatura màxima. Si és un focus de 400w es pot posar a 40cm.

Extracció, ventilació i humitat, essencial per a un cultiu amb èxit
Extracció, ventilació i humitat, essencial per a un cultiu amb èxit

Inici del cultiu de marihuana per a iniciats en interior

Una vegada han germinat les llavors de cànnabis i han tret el cap els cotilèdons, es pot procedir al primer trasplantament al test petit. Es planta la plàntula amb cura en el test de 1.40L, aquesta test és més alt que ample i permet enterrar la planta germinada a la meitat de l'alçada del test. Després d'uns dies, quan la tija de la llavor s'estira (moltes vegades per falta de llum) es pot omplir de terra fins a cobrir la tija, deixant tan sols uns 3 centímetres de tija visible. És millor que la tija no s'estiri, ja que això voldrà dir faltava potència de llum i la planta ha hagut d'anar en la seva recerca, estirant la tija.

Planta en els seus primers dies de vida
Planta en els seus primers dies de vida

El fet de cobrir la tija fa que la planta no es pugui partir o ressecar i s'està assegurant que  surtin noves arrels d'aquest tram soterrat, així tindrà una millor absorció de nutrients, una major vigorositat i un millor assentament de la planta en el test.

El reg de les plantes en un inici ha de ser sempre moderat i mai estancar d'aigua el substrat perquè s'alenteix la seva vigorositat i molt possiblement es produeixi un podriment de les arrels i amb això la planta acabi per assecar-se i morir. En els primers cultius sol haver una ràtio molt alta de mort prematura, però cal dir que no és per culpa de les llavors que no són "bones" sinó que simplement no han pogut sobreviure en aquestes condicions adverses.

Per regar es pot fer servir un got d'aigua a l'inici, o una gerra mesuradora, per tal de no passar-se amb la quantitat a aportar i més endavant ja es pot fer servir la regadora sense cap problema. Quan les arrels han crescut prou ja no cal tenir el reg tan regulat, però cal mantenir sempre una lògica i fer que la planta passi de tenir aigua a gairebé no tenir-ne, que serà quan es torni a regar.

Quan realitzar el trasplantament final?

Moltes vegades el conreador es pregunta, quan he de canviar-la a un test més gran? quan la planta hagi colonitzat tot el test amb les seves arrels. Per què no fer-ho abans? Bàsicament perquè si l'arrel central (columna vertebral de l'arrel) es trenca per no ser prou forta, repercutirà negativament en la planta i fins i tot pot arribar a morir. I com més gran és el test i més petita és la planta, vers el test, més s'estiren les tiges de la planta, i passa el mateix si es deixa la planta en un test massa petit, aquesta s'estira per falta d'espai i gairebé no crea ramificacions laterals.

Substrat ple d'arrels
Substrat ple d'arrels

Per realitzar el trasplantament al test final omplirem el test gran de substrat, aprofitant la barreja amb l'adob ja realitzada anteriorment fent que la forma de la petita faci de motlle a la gran. Traient la planta del test, tan sols s'ha de d'inserir dins el motlle fent que encaixi en el substrat a la perfecció. D'aquesta manera s'evita un estrès innecessari a la planta i aquesta s'acostuma més ràpidament al nou emplaçament.

Com realitzar un bon trasplantament?
Com realitzar un bon trasplantament?

A partir d'aquest punt tan sols ens queda prosseguir amb el cultiu, mantenir una lògica de reg i regar només quan la planta ho requereixi, mantenir la humitat i la temperatura constant, segons la setmana de vida de la planta, fins al final del cultiu.

Arrels de la planta colonitzant el nou test
Arrels de la planta colonitzant el nou test

Quan canviar el fotoperíode i passar a la floració?

El canvi de fotoperíode no té una data establerta, sinó que dependrà de l'estat de les plantes. El creixement de les plantes pot variar per molts motius, ja sigui per la genètica cultivada, per l'alimentació aportada, etc.

En aquest cas el més fàcil i senzill és esperar que un 50-60% de l'espai cultivable estigui ple de brots i que les arrels hagin colonitzat bé el nou test. Aquest és un bon moment per passar-les a floració, ja que amb el streching (estirament de la planta després del canvi de fotoperíode) farà que les plantes acabin per ocupar l'espai a cultivar i les arrels acabin per colonitzar tot el substrat.

Streching de les plantes de marihuana
Streching de les plantes de marihuana

També cal destacar que com més desenvolupat i cuidat estigui el sistema radicular (les arrels) més gran és l'absorció de nutrients per part de les plantes i també hi haurà més producció de cabdells.

La floració de les plantes de marihuana

Després de l'streching de prop de 2 setmanes, que pot variar segons la genètica cultivada i més llarg és quan són més satives, les plantes començaran a crear cabdells. En un inici tan sols es veuen unes petites acumulacions d'estigmes (pelets), això sol ser sobre la 3a setmana de floració. A partir d'aquest punt s'ha de controlar la humitat, que no excedeixi el 65% i que no estigui per sota del 45% per no donar opció a l'aparició de fongs i de plagues com l'aranya roja en les plantes. Com més gran i compacte és el cabdell més possibilitat hi ha d'aparèixer fongs de tota mena com la botrytis, però també oïdi i fusarium entre d'altres.

Els primers estigmes (pèls de les flors femella) després dels primers dies de floració
Els primers estigmes (pèls de les flors femella) després dels primers dies de floració

A mesura que vagin passant les setmanes i que els cabdells vagin en augment, rebaixarem la humitat fins a situar en màxims de 55-60%, amb una temperatura màxima de 28ºC, sent la ideal 24ºC, i 18ºC de mínima.

A partir de la 4a setmana de floració les plantes comencen a demanar més quantitat de nutrients i una major quantitat de regs per planta. Si s'usen adobs líquids és el moment d'augmentar la dosificació dels mateixos fins a la 6a setmana de floració per a una planta de 8 setmanes. És en aquest moment, en la 4a setmana de floració, quan també es pot afegir el PK, per pujar els nivells de fòsfor i potassi que ajuden a planta a tenir més energia per desenvolupar cabdells més grans i resinats.

Bubble Kush amb 33 dies de floració, plorant resina
Bubble Kush amb 33 dies de floració, plorant resina

El reg anirà en augment ja que les plantes requereixen de més quantitat de nutrients per poder crear cabdells grans i de qualitat. La necessitat d'aigua per part de les plantes es detecta a través de les fulles, les quals passen d'estar rectes o mirant una mica cap amunt a estar decaigudes. També podem assegurar-nos que les plantes requereixen aigua sospesant el test, si es veuen que els dos símptomes coincideixen aleshores es pot regar amb tranquil·litat.

44 dies floració de la Bubble Kush, banyada en tricomes
44 dies floració de la Bubble Kush, banyada en tricomes

Cal anar amb compte de no confondre una falta de reg amb un excés de reg, ja que sol ser un error típic en el cultiu de cànnabis, ja que amb un excés les fulles també es debiliten i miren cap avall. És per aquest motiu que cal sospesar el test en cas de no estar segur de si requereix d'aigua o no. Si es controlen els regs rigorosament la collita arribarà per si sola ja que a l'estar els adobs disposats a la terra, la planta menja només el que requereix d'una manera equilibrada.

48 dies de floració de Bubble Kush
48 dies de floració de Bubble Kush

A poc a poc i a mesura que ens acostem a la collita, les plantes ja no tenen unes necessitats de nutrients tan elevades. La creació de cabdells ha cessat o s'ha reduït en gran mesura i ara tan sols falta que aquests madurin i compactin. Per fer que la planta acabi de madurar cal facilitar un ambient de cultiu ideal per aquesta última fase.

Reduir la humitat del cultiu així com el nombre de regs fa que la planta retingui menys aigua aconseguint que sigui menys propensa a contaminar-se per fongs com la botrytis. Si es disposa de ventiladors amb potenciòmetre també es pot augmentar la potència de la ventilació perquè la humitat ambiental es mantingui a ratlla i no afecti els cabdells.

Bubble Kush amb 55 dies de floració, a punt per a la collita
Bubble Kush amb 55 dies de floració, a punt per a la collita

Al final del cultiu, quan falten prop de 2 setmanes de floració és molt factible veure mancances en les fulles. Aquestes mancances s'aprecien en un inici en les fulles inferiors, a la part baixa. A mesura que s'acosta el final de floració les plantes han de tenir com més fulles grogues millor, sinònim de que estan netes de nutrients. En cas de tenir una planta excessivament verda fins al final del cultiu, voldrà dir que no ha dominat la seva nutrició i contindran un sabor amb més interferències que les que estan més grogues.

Cabdell principal de Bubble Kush amb 55 dies floració
Cabdell principal de Bubble Kush amb 55 dies floració

En moltes ocasions el causant de que les flors no tinguin bon gust és el nitrogen, també influeixen altres però el nitrogen és el que més es nota, aquest s'acumula en forma de sals en les fulles i els cabdells sent moltes vegades el motiu pel qual els porrets facin espurnes. Així doncs si una herba espurneja o grata a la gola, no és que sigui potent, el que passa és que té una gran quantitat de sals en les seves flors.

La collita de la marihuana

Una vegada arribada la collita i contrastada a partir d'un microscopi o lupa d'uns 50 a 100 augments per veure l'estat dels tricomes, es tallen les plantes, es treuen totes les fulles i es posen a assecar. Per saber quan tallar les plantes de cànnabis, podeu veure aquest post on s'explica a la perfecció.

Evolució dels tricomes fins a la seva collita

En aquesta primera etapa de floració, 3a setmana, ja es poden observar els tricomes en les fulles més properes als cabdells, quedant plenes de resina. Al final de la seva floració es podran fer servir per fer una excel·lent extracció d'haixix a l'aigua tipus Ice-o-lator.

Tricomes als 21 dies de floració
Tricomes als 21 dies de floració

A mesura que avança el període de floració, setmana a setmana, les plantes van segregant més tricomes el que fa que la seva olor augmenti i tingui cada vegada més presència, per la qual cosa es fa molt necessari usar filtres de carbó o productes com el neutralizer per no cridar l'antenció de veïns i transeünts.

Tricomes amb 33 dies de floració
Tricomes amb 33 dies de floració

En aquest moment del cultiu, a mitja floració, els tricomes tenen molta més presència en les flors. Aquests allarguen les seves tiges i els caps glandulars comencen a omplir-se de tots els elements psicoactius com el THC i dels no psicoactius com el CBD, tot i que aquest últim sempre té més presència cap al final del cultiu. Cal destacar que a dia d'avui es poden trobar plantes de marihuana amb alts valors en CBD amb ràtios de 1:1 per a un ús medicinal, gairebé sense THC o amb uns nivells de THC bastant reduïts.

Tricomes de cànnabis amb 38 dies de floració
Tricomes de cànnabis amb 38 dies de floració

Mirant els tricomes als 46 dies podem veure com alguns d'ells ja s'han posat de color ambre. Cal anar amb compte i mirar les glàndules de les flors i no de les fulles. Si mirem els tricomes de les fulles tindrem la impressió que aquests ja estan a punt, però no passa el mateix amb els dels cabdells. El motiu principal és que a l'estar abans a la planta també són els primers a madurar, també cal destacar que aquests són més sensibles a les inclemències de l'ambient de cultiu com la humitat, llum, ventilació, fred, calor, etc que els tricomes que queden a l'interior del cabdells.

Tricomes amb 46 dies de floració
Tricomes amb 46 dies de floració

En aquesta ocasió, i amb 55 dies de floració, els tricomes estan més que preparats per a la seva collita, el punt òptim és ara. Alguns cultivadors prefereixen collir les plantes de marihuana una mica abans per tenir una major potència psicodèlica, però en aquest cas es busca un cànnabis que relaxi a nivell muscular amb un potent efecte psicodèlic. Doncs ja podem començar a collir les plantes.

Tricomes amb 55 dies de floració
Tricomes amb 55 dies de floració

Després de passar uns 15 dies, amb les plantes tallades, sense les fulles i penjades cap per avall, quan les branques es trenquin i cruixin, és el moment de guardar-les per començar amb el curat dels cabdells. Amb el curat s'aconsegueix millorar les qualitats organolèptiques dels cabdells o el que és el mateix, guanyar en olor i el sabor.

Així doncs, recordeu que hi han aquestes regles bàsiques que cal seguir per tenir un cultiu sense contratemps. Sobretot el control de l'ambient de cultiu, el reg i la nutrició són elements crucials per triomfar en el cultiu del cànnabis en interior.

Salutacions cannàbiques!


Els articles publicats per Alchimiaweb, S.L. estan reservats a clients adults. Recordem als nostres clients que les llavors de cànnabis no figuren en el catàleg de la Comunitat Europea. Són productes destinats a la conservació genètica i al col·leccionisme, en cap cas al cultiu. Està estrictament prohibit germinar-les en alguns països, a excepció de les autoritzades per la Unió Europea. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.

Comentaris a “Informació bàsica sobre el cultiu de marihuana en interior” (0)

Vols donar la teva opinió sobre informacio-basica-cultiu-marihuana-interior o preguntar sobre aquest producte?

Per poder publicar els teus comentaris cal estar identificat com a usuari. Identifica't o dóna't d'alta com a usuari.

(+34) 972 527 248
(+34) 972 527 248
keyboard_arrow_up Chat on Telegram