Jornada de presentació "Observatorio Español de Cannabis Medicinal" a Madrid

El passat dimarts 20 setembre del 2016, una part de l'equip Alchimia va tenir l'oportunitat d'assistir a la presentació oficial del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM) a Madrid, on es van realitzar diverses conferències durant tot el dia.

L'esdeveniment va ser un gran èxit, amb aproximadament 300 professionals de la salut, investigadors, pacients i professionals del món del cànnabis que es van reunir en el CaixaForum per debatre sobre la utilització terapèutica dels cannabinoides. Entre els diferents patrocinadors hi havien la Fundació Canna, el banc de llavors Dinafem, l'empresa Endoca i la Fundació Alchimia Solidària.

Conferenciants d'aquest meravellós dia (font: OECM)
Conferenciants d'aquest meravellós dia (font: OECM)

Presentació del Cànnabis Medicinal

Per començar el dia, la Presidenta del OECM Carola Pérez va presentar els objectius i als diferents membres de l'observatori. L'observatori es va crear l'Octubre del 2015 i reuneix els millors experts del cànnabis medicinal d'Espanya, entre ells metges, investigadors i associacions de pacients, per obtenir :

  • La traçabilitat i l'estandardització dels productes derivats de la marihuana utilitzada per a fins terapèutics.
  • Estudis i investigacions científiques completes sobre el cànnabis i els medicaments derivats.
  • Informacions verídiques i contrastades sobre el cànnabis medicinal
  • La regulació legislativa de l'ús medicinal de la marihuana

La primera conferència va ser la del Professor Manuel Guzman de la Universitat Complutense de Madrid, reconegut per estar a l'avantguarda de la investigació sobre la utilització dels cannabinoides contra el càncer. El Pr. Guzman va resumir el potencial terapèutic del cànnabis, explicant en concret, el paper del sistema endocannabinoide i l'acció dels principals cannabinoides com el THC i el CBD sobre els diferents receptors del cos humà.

Després d'haver presentat les principals propietats medicinals dels cannabinoides, el Professor Manuel Guzman va parlar sobre els efectes secundaris que considera "perfectament tolerables", abans d'expressar-se més explícitament sobre les relacions entre aquestes molècules i els medicaments utilitzats actualment, recordant que el cànnabis no és tampoc la panacea. Va respondre després a les preguntes del públic, enfocades principalment sobre els cannabinoides de síntesi i la descarboxilació del THC o del CBD en les seves formes actives.

Vam poder escoltar també al Professor Raphael Mechoulam, que va venir directament des d'Israel per assistir a la conferència. Aquest famós investigador és conegut particularment per haver identificat i aïllat el THC en el 1964, i ha consagrat posteriorment tota la seva carera al sistema endocannabinoide i a les diferents molècules amb les quals van lligades.

El Pr. Mechoulam va parlar del passat, del present, però també del futur del cànnabis medicinal, presentant concretament els últims components provats actualment en el seu laboratori. Per tant, destaca la manca d'estudis clínics realitzats amb aquests cannabinoides, ja sigui amb components extrets directament de la planta de cànnabis o amb els components que en el seu format natural que es presenten en el cos humà, com per exemple: l'anandamida.

Models de regulació del Cànnabis terapèutic

Per començar aquest primer bloc es va parlar sobre la situació legislativa actual existent i sobre les diferents possibilitats de distribució del cànnabis medicinal als pacients, de la mà de José Carlos Bouso , que és el director dels projectes científics de la Fundació ICEERS. Va fer referència sobre la convenció de l'ONU sobre els estupefaents del 1961, la qual dóna suport de manera contundent a la prohibició d'aquests últims, i entre ells el cànnabis i els seus derivats el que garanteix que el seu ús queda autoritzat per a finalitats terapèutiques.

Més recentment, la llei espanyola sobre les garanties i l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris, modificada al juliol del 2015, estableix que "podran ser venuts lliurement al públic plantes tradicionals considerades com a medicinals" (article 51-3), el que ve sent el cas del cànnabis en tota la seva història des de fa milers d'anys.

També va recordar que a Espanya, el cultiu de cànnabis no es sanciona des del moment en què es tracta d'un consum personal i les plantes no siguin visibles des de la via pública.

Seguidament vam poder escoltar al Doctor Jose Martinez Orgado, responsable del servei de Neonatologia de l'hospital universitari Sant Carles, que dirigeix des de fa aproximadament 10 anys les investigacions sobre l'ús del Cannabidiol (CBD) en nadons que pateixen asfíxia al néixer (encefalopatia hipòxica isquèmica ... ..). Aquesta complicació afecta aproximadament el 0,5% dels parts i pot provocar greus seqüeles neurològiques, o fins i tot la mort del nadó.

De moment, l'única solució que existeix és deixar el nadó en hipotèrmia (baixar la seva temperatura corporal posant el nadó dins d'un recinte especial), amb resultats limitats que podrien ser considerablement millors afegint una petita dosi de CBD. Segons els resultats dels estudis preclínics, l'eficàcia del Cannabidiol CBD un cop administrada s'observa activa fins 18 hores després de l'asfíxia perinatal.

El Dr. Orgado va explicar les diferents etapes que ha de passar un medicament perquè sigui autoritzat en el mercat europeu o americà, segons els models aprovats per les agències de regulació corresponents (EMA i FDA). Aquests models tenen diferents problemes, els dos principals és que necessiten molt de temps i diners. Entre la idea inicial i la seva validació per fi de la realització de les proves en fase 4, poden passar fàcilment més de deu anys, un temps excessiu que la majoria dels pacients no poden esperar.

Crear un nou medicament es un procés tan llarg com costós
Crear un nou medicament es un procés tan llarg com costós

El finançament també té un altre problema important. És relativament fàcil per a un investigador o un laboratori independent tenir una idea i provar-la amb estudis preclínics, en primer lloc amb tubs d'assaig, sobre un mínim de tres espècies animals (de les quals una no ha de ser un rosegador) per poder preparar un informe complet i presentar-lo a les autoritats reguladores. Però després es complica tot, quan s'aconsegueix sobrepassar aquesta pesada etapa administrativa, comencen els assajos clínics en humans i en les seves diferents fases, el que fa que el finançament requerit també sigui més gran.

Així doncs aquells laboratoris que hagin finalitzat tots els estudis preclínics amb la seva idea inicial, ara han de buscar un promotor financer. Aquests promotors, en la gran majoria dels casos solen ser les grans empreses pertanyents a la indústria farmacèutica. Per descomptat, si al final els assajos es mostren concloents és el promotor el que recupera tota la inversió i es queda amb la major part dels beneficis derivats del medicament quan estigui disponible en el mercat.

Vam escoltar també a Mara Gordon, especialista del cànnabis terapèutic a Califòrnia, el primer Estat a autoritzar el seu ús en el 1996. La seva experiència en el terreny li permet oferir diversos consells sobre el millor mètode per distribuir el cànnabis entre els pacients i comparar al seu torn els diferents models de regulació que estableix Estats-Units.

A nivell medicinal, Mara Gordon, desaconsella seguir l'exemple actual de Colorado, on els nivells de cannabinoides del cànnabis terapèutic no són analitzats, al contrari del cànnabis recreatiu, amb el pretext que aquest últim rep més impostos. Mara Gordon és també la fundadora de Aunt Zelda's i de Zelda Therapeutics, dues companyies que reuneixen diferents experts per estudiar l'eficiència de les preparacions medicinals a base de cannabis.

Associacions de pares de nens epilèptics tractats amb cànnabis

Taller de producció de cànnabis per als pares de nens epilèptics
Taller de producció de cànnabis per als pares de nens epilèptics

L'última conferència que va tancar el matí va ser la intervenció d' Ana María Gazmuri, fundadora de la Fundació DAYA, que l'any passat va realitzar el primer cultiu de cànnabis terapèutic legal a Xile. Es va adonar que els nens epilèptics no poden esperar diversos anys per provar un tractament a base de cànnabis, de manera que, va reunir a les famílies d'aquests nens per aprendre a cultivar cànnabis i transformar-lo en oli ric en cannabinoides.

Taller de preparació terapèutica amb cànnabis
Taller de preparació terapèutica amb cànnabis

Amb una impressionant energia, l'Ana María Gazmuri multiplica les trobades amb les famílies i associacions de pacients però també amb els polítics, els mitjans de comunicació, els representants de la policia i de la justícia, ja sigui a Xile o en altres països d'Amèrica del Sud, quan no està realitzant conferències en altres llocs del món. Un veritable exemple per a qualsevol militant cannàbic, que va rebre llargs i merescuts aplaudiments per part del públic.

Nens epilèctics tractats amb cànnabis
Nens epilèctics tractats amb cànnabis

Trobades entre pacients de cànnabis medicinal

  • Epilèpsia

Després del descans per dinar, la tarda es va centrar en la trobada entre pacients, que van tenir l'oportunitat d'exposar el seu testimoni i de preguntar tant als investigadors com als metges presents a les conferències. El primer tema tractat va ser l'epilèpsia infantil, moment molt emotiu durant el qual vam poder escoltar una vegada més el Dr. Jose Martinez Orgado, acompanyat per Paulina Bobadilla.

Dr. Jose Martinez Orgado i Paulina Bobadilla
Dr. Jose Martinez Orgado i Paulina Bobadilla

Aquesta mare xilena, Paulina Bobadilla, que cura la seva nena epilèptica amb oli de cànnabis, ha creat l'associació Mamà Cultiva, que està associada a la Fundació DAYA d'Ana María Gazmuri. Així doncs, va poder compartir el seu apassionant testimoni sobre el descobriment d'aquest tractament natural, el qual va canviar la vida de la seva filla.

  • Càncer

El posterior tema tractat va ser el del càncer, amb Cristina Sánchez i Guillermo Velasco, dos importants investigadors que van estudiar l'acció dels cannabinoides contra el càncer al costat d'en Manuel Guzmán a la universitat Complutense de Madrid. La Cristina ens va llegir el testimoni commovedor d'un pacient que no va poder desplaçar-se, abans de deixar lloc a les preguntes del públic

Cristina Sánchez, Guillermo Velasco i Manuel Guzmán
Cristina Sánchez, Guillermo Velasco i Manuel Guzmán

Sobre aquest tema, tot i que es va demanar fer preguntes curtes i concises que podien interessar a la majoria, va ser difícil per a alguns pacients no exposar en profunditat els seus casos personals, el que és totalment comprensible veient la urgència de les seves situacions. Cal recordar que encara no hi ha cap estudi clínic realitzat en humans per verificar les capacitats anti-tumorals dels cannabinoides observats durant els estudis preclínics realitzats amb animals de laboratori i tampoc es coneix encara les dosificacions, els tipus de cannabinoides, ni els cicles de tractament a seguir per als pacients.

  • Enfermetats digestives inflamatòries

El següent tema abordat va ser el de les malalties inflamatòries, com la colitis ulcerosa o la malaltia de cron, amb el Doctor Ekaitz Agirregoitia. Després d'haver llegit el testimoni d'un pacient que utilitza la marihuana per curar-se, va sorprendre a l'assemblea parlant del seu propi cas. El Dr.Ekaitz va haver de buscar la manera, com molts altres pacients, de realitzar més assaigs usant diferents fonts i varietats de cànnabis, ja que no hi ha productes estandarditzats en cannabinoides disponibles en el mercat.

Dr. Ekaitz Agirregoitia
Dr. Ekaitz Agirregoitia

De fet va insistir sobre la importància per a cada pacient de registrar en un fitxer Excel totes les informacions quotidianes referents a l'ús de la marihuana terapèutica, per a poder estudiar-les i identificar les formes i dosificacions més eficients. Un investigador, que es trobava entre el públic, va aprofita per afegir que existeixen a dia d'avui diferents aplicacions per a Smartphone que permeten guardar cada dia nombroses informacions medicinals per als que no volen utilitzar l'Excel.

  • Dolors

Després de la intervenció del Dr. Ekaritz, vam escoltar el Dr. Mariano Garcia de Palau, el metge que respon a les consultes medicinals en francès a la web de Alchimia, acompanyat per Carola Pérez, per debatre sobre el tema del cànnabis contra el dolor.

La Carola ens va explicar la seva pròpia experiència. Des dels 11 anys, pateix forts dolors provocats per una caiguda amb patins que li va fer passar diversos anys entre hospital i rehabilitació i més encara després de la retirada del seu coxis als 18 anys. Des de la seva caiguda ha de suportar forts dolors continuats, primer va provar d'alleujar el seu dolor amb els medicaments clàssics, arribant a consumir fins a 17 pastilles diàries, amb els seus conseqüents efectes secundaris, que eren desastrosos.

Aquesta valenta jove dirigeix, a dia d'avui, el moviment del cànnabis medicinal a Espanya amb una energia impressionant, acompanyada per una increïble eficiència per ajudar al màxim nombre de pacients i de la millor manera possible.

Dr Garcia de Palau i Carola Pérez
Dr Garcia de Palau i Carola Pérez

El Dr Garcia de Palau va aprofitar l'ocasió per recordar a tots que el THC és més eficient per tractar el dolor que el CBD, i que aquests dos cannabinoides utilitzats en una ràtio 1/1 produeixen un acció analgèsica més potent. Hi han moltes persones que pensen, falsament, que el THC és el cannabinoide "recreatiu" i el CBD el cannabinoide "medicinal", tot i que el THC té també diverses propietats terapèutiques, en alguns casos, àmpliament superiors a les del CBD. El metge també va recordar que els efectes secundaris del THC, els quals es resumeixen principalment en una forma d'eufòria o un tipus de benestar, són molt apreciats per una gran part dels pacients.

  • Malalties neurodegeneratives

Per acabar, l'últim tema abordat va ser el de les malalties neurodegeneratives, amb el Dr. Javier Pedraza, metge de família i expert medicinal de la revista Cáñamo i el Dr. Joan Parés, aquest últim, treballa mà a mà amb Alchimia responent les respostes del consultori medicinal en espanyol. Van estar acompanyats per la Noelia, una pacient que pateix d'esclerosi múltiple, qui va poder compartir el seu impressionant testimoni, una altra vegada molt ric en emocions.

Noelia, el Dr. Javier Pedraza, i el Dr. Joan Pares
Noelia, el Dr. Javier Pedraza, i el Dr. Joan Pares

Volem felicitar i donar les gràcies a la Carola i a tot l'equip de l'Observatori Espanyol de Cànnabis Medicinal, sense oblidar els conferenciants i a tots els participants d'aquest magnífic dia que es va dur a terme amb un excel·lent ambient, positiu i constructiu. Únicament va faltar la voluntat política necessària per ajudar els pacients a accedir al cànnabis medicinal de forma viable i segura. Carola ha recordat que el OECM es va crear per compensar el treball que hauria de fer l'Estat, i que està condemnat a desaparèixer quan els poders públics assumeixin el seu important paper.

Representants d'Alchimia al costat del Professor Raphael Mechoulam
Representants d'Alchimia al costat del Professor Raphael Mechoulam

Foto dels conferenciants durant la pausa per anar a dinar
Foto dels conferenciants durant la pausa per anar a dinar

Fundació Alchimia Solidària , un dels patrocinadors de l'esdeveniment
Fundació Alchimia Solidària , un dels patrocinadors de l'esdeveniment


Els articles publicats per Alchimiaweb, S.L. estan reservats a clients adults. Recordem als nostres clients que les llavors de cànnabis no figuren en el catàleg de la Comunitat Europea. Són productes destinats a la conservació genètica i al col·leccionisme, en cap cas al cultiu. Està estrictament prohibit germinar-les en alguns països, a excepció de les autoritzades per la Unió Europea. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.

Comentaris a “Jornada de presentació "Observatorio Español de Cannabis Medicinal" a Madrid” (0)

Dubtes d'enviaments i pagaments

Els dubtes relatius als enviaments i pagaments els podeu consultar als apartats despeses d'enviament i Sistemes de pagament

Vols donar la teva opinió sobre "Jornada de presentació "Observatorio Español de Cannabis Medicinal" a Madrid" o preguntar sobre aquest post?

Es publica!

Assegura't que és un email vàlid. No es publica

Sobre aquest Blog cannàbic

El present bloc és el bloc oficial del Grow Shop Alchimia. Aquest bloc està dirigit exclusivament a majors de 18 anys.

Per comprar material per a l'autocultiu de cànnabis pots consultar lel nostre catàleg de llavors de marihuana, Growshop i parafernàlia


Subscriu-te al blog

Vols rebre totes les novetats, notícies i curiositats sobre el món del cultiu?

keyboard_arrow_up Chat on WhatsApp