HESI Super Vit - 10ml

HESI Super Vit - 10ml

HESI Super Vit - 10ml

25 Vitamines i Aminoàcids per a les plantes. Energia extra en creixement i floració. Afegir HESI Super Vit a l'aigua o a l'irrigar.

Reforça la formació de flors i de resina. Activa les hormones de Creixement i Floració. Plantes més sanes i una millor collita.

DOSATGE: 1 gota per a cada 4,5L d'aigua.= 1ml (14 gotes aprox.) per a 65L d'aigua.= 100ml per a 6500L d'aigua.