TRABE Oleatbio CCK

TRABE Oleatbio CCK

TRABE Oleatbio CCK

Eficàcia 100% contra: mosca blanca, aranya vermella, trips, cotxinilles i pugons. Aplicació en: cultiu d'hortalisses, fruiters i plantes ornamentals sota plàstic i aire lliure. No tòxic: El tractament amb OLEATBIO és totalment biològic i no tòxic, no existeix possibilitat d'intoxicació ni per a les persones que ho apliquen, ni per als éssers que puguin menjar qualsevol fruita, hortalissa o planta tractada, no produeix residus tòxics. No provoca cap canvi biològic ni en l'aspecte ni en la forma dels fruits. MANERA D'OCUPACIÓ: La manera de tractament és el tradicional: equips de pressió alta i sota volum. Aquest producte és eficaç en estat líquid, amb la necessitat d'arribar físicament a l'insecte. Per tant és important realitzar el tractament a través de fumigació, arribant a la totalitat de la planta tractada (mullant les fulles per les dues cares), perquè el resultat sigui un 100%. Inclòs en la llista del Reglament C.I. 1488/97, Annex II, part B, per la qual cosa està permès el seu ús en agricultura ecològica, tenint, a més, un gran camp d'aplicació en agricultura integrada.