El fred en el cultiu de marihuana

La planta de marihuana és una espècie vegetal que neix de manera salvatge en molts paratges del nostre planeta terra, trobant una gran diversitat de genètiques de cànnabis per tot el món. Entre les variades zones del globus terraqüi, on es troben les plantes, hi ha diferències ambientals i geogràfiques notables com; l'altitud / latitud, les temperatures, humitat, fotoperíode, etc.

Zones fredes, tenmpladas i calents del planeta
Zones fredes, tenmplades i calenets del planeta

Entre les diferents regions, en què es troben les plantes de marihuana, hi ha paral·lelismes en els paràmetres de cultiu com pot ser el cas de la temperatura. Els països més propers als tròpics, on el fred gairebé no es coneix, es pot cultivar cànnabis tot l'any, sent la marihuana sativa la què pertany a aquesta regió tropical. El contrari passa amb aquelles regions més allunyades dels tròpics; com més allunyades estiguin del meridià de Greenwich, menys durarà la temporada de cultiu d'exterior. En aquests llocs, tan sols es podrà cultivar marihuana durant un curt període de temps, en el què s'hauran de donar un conjunt de condicions ambientals que faran que les plantes de marihuana es puguin cultivar sense problemes a l'exterior. Aquestes plantes de cànnabis s'anomenen índiques i es troben en països com, Pakistan, Líban, Índia, Rússia, la Xina, etc.


En el cultiu d'interior les condicions ambientals adverses no es donen perquè es pot recrear el millor ambient de cultiu de l'exterior a l'interior, dins d'un petit recinte, ja sigui en un armari o en una petita habitació. Així doncs en el cultiu d'interior es poden controlar al nostre gust les hores de llum, així com la ventilació, temperatura, humitat, etc, el que permetrà el cultiu de cànnabis durant tot l'any.

See of Green a l'hivern
See of Green a l'hivern

A l'hivern, quan les temperatures de l'exterior són realment baixes, es poden arribar a tenir problemes a l'interior durant les hores nocturnes quan el focus no està encès. La intracció al recinte de cultiu sol provenir de l'exterior, amb al finalitat de contrarestar la temperatura de l'interior amb el focus encès, la qual cosa pot anar bé o malament segons es miri. Durant l'hivern s'ha de controlar la temperatura de l'exterior evitant que entri massa aire fred dins de l'armari de cultiu. El rang òptim de temperatures per al cultiu del cànnabis, és de 20-22º de mínima (en període nocturn) i de 24-26º de màxima (per al període diürn). Per no haver d'estar pendents cada dia de la temperatura de l'exterior, i poder regular bé la temperatura així com la renovació de l'aire de l'interior, el més senzill és acoblar un controlador de temperatura. Aquest aparell controlarà en tot moment la temperatura ambiental de la cambra de cultiu i segons necessitat deixarà entrar, o no, aire nou per renovar l'antic mitjançant l'ús dels extractors i intracció. Si s'aconsegueix mantenir la temperatura òptima, aconseguirem que les plantes es desenvolupin sense problemes. Altrament, si la temperatura és molt oscil·lant, és possible que ens trobem amb diverses dificultats de cultiu durant el desenvolupament del mateix.

Com afecta el fred al cànnabis?

Les plantes de marihuana reaccionen de manera diferent al fred, encara que sí que per sota d'una temperatura mitjana de 12º tenen el risc d'acabar mortes. Així com passa amb la temperatura de l'aigua, que a major temperatura menor concentració d'oxigen dissolt, el mateix o semblant passa amb la temperatura ambiental, sempre que es trobi dins d'un rang òptim no per sota de 18-20º les plantes aniran bé. Altrament si les plantes han de viure sota una temperatura inferior a la comentada, el seu metabolisme s'anirà alentint gradualment i com més baixa sigui la temperatura, més lentament es desenvoluparan les plantes.

Marihuana combatent l'hivern
Marihuana combatent l'hivern

Quan el metabolisme de les plantes s'alenteix, tot es torna molt més lent. La vigorositat vegetativa desapareix i les plantes es queden petites i febles. El sistema radicular no s'expandeix com hauria, i no és capaç d'absorbir tants nutrients com seria habitual, repercutint en una floració molt poc fructífera i creant uns cabdells molt petits i amb molt poca presència.

Com ja hem comentat, les baixes temperatures també afecten el sistema radicular així com en l'absorció dels nutrients com és el cas del magnesi. Aquest micronutrient és molt important per al correcte desenvolupament de les plantes de cànnabis i és un element susceptible de ser fàcilment no absorbible per part de la planta si, per exemple, la temperatura del substrat és inferior a 18º.

Cannabis en floració sanes i protegides de les baixes temperatures.
Cannabis en floració sanes i protegides de les baixes temperatures.

Si a part de tenir una temperatura baixa de cultiu, també hi ha un excés continuat d'humitat en el test, el processament del magnesi per part de la planta serà nul i apareixeran carències en les fulles més grans de la planta, fins i tot aportant magnesi en cada reg.

Així que, és molt important tenir controlades les baixes temperatures per poder optar a tenir un cultiu decent i sense contratemps. Per al control de les temperatures hi ha diferents opcions a tenir en compte, però cal dir que s'haurà de veure quina d'elles s'adapta millor segons el tipus de cultiu; dimensions de cultiu, temperatures exteriors, potència de llum utilitzada, etc.

Com evitar les baixes temperatures a l'interior

Fins ara, el més comú en els cultius de cànnabis era posar un calefactor elèctric, la qual cosa feia que la factura de la llum es disparés per l'alt consum d'electricitat que requereixen aquests aparells de gairebé 1500-2000w o més. Aquest tipus de calefactors, a part de tirar aire calent, també ressequen l'ambient de cultiu molt ràpidament. De manera que, el que per una banda és adequat, de l'altra pot tornar-se contraproduent. L'augment de la temperatura també és inadequada si la font de calor està direccionada directament a les plantes. Per anar bé s'haurà redirigir el raig de calor cap a un altre costat, perquè les plantes puguin gaudir d'una temperatura estable i adequada sense que les fulles es deshidratin.

Escalfador tubular sobre de la safata de cultiu
Escalfador tubular sobre de la safata de cultiu

Una altra opció a tenir en compte són els radiadors portàtils de tota la vida, molt semblants als de paret però amb rodes sota per poder moure'l on ens plagui. El radiador és una bona opció, el problema està quan es tracta d'un aparell molt gran i no hi cap en un armari de cultiu llevat que es tracti d'una petita habitació. A banda, cal dir que també consumeixen més de 1000w, que no és poc.

Es poden fer invents per controlar l'aire calent de l'escalfador, des de fora de l'armari de cultiu, redirigint el flux d'aire dins de l'armari mitjançant l'ús de conductes d'aire i un petit extractor, cobrint el radiador amb una caixa de cartró ben segellada. És funcional? Sí, però realment qui tingui problemes d'espai no podrà ni tan sols plantejar-se aquestes opcions més rudimentàries encara efectives. Així que si no disposem d'un recinte prou gran com per poder realitzar algun invent, el més senzill i eficaç és utilitzar un escalfador tubular de mida petita amb pocs wats de potència que es converteix en una molt bona opció per a aquells armaris de cultiu amb unes mesures de mínim 0.60m2.

Escalfador tubular de 1.20m
Escalfador tubular de 1.20m

Aquest escalfador, de 61cm de llarg i 90W de potència o la seva altra versió de 122cm i 280w, té l'homologació IP55 la qual cosa ens fa saber que és resistent a les esquitxades d'aigua, de manera que si regant es mulla una mica o la humitat es condensés per sobre, aquest seguiria treballant sense problemes. Aquesta característica de l'escalfador dóna molt joc per poder utilitzar tant a l'interior com a l'exterior, dins d'hivernacles.

L'escalfador tubular es pot posar a la part baixa de l'armari de cultiu, i la safata una mica per sobre de l'escalfador. Per aixecar la safata de cultiu ens podem ajudar d'unes potes metàl·liques amb altura graduable o com a mètode rudimentari es poden utilitzar tests d'una alçada que sigui adequada a la requerida en el cultiu, així també s'aïllen les plantes del sòl.

Escalfador tubular a la base de l'armari
Escalfador tubular a la base de l'armari

Com l'aire calent és menys dens que l'aire fred, pujarà, passarà entre les plantes, i es quedarà en la part superior de l'armari. Per no perdre temperatura i que sigui constant haurem parar l'extracció durant unes hores. L'escalfador es pot programar amb l'ajuda d'un controlador de temperatura fent que quan arribi fins a certa temperatura de consigna, s'aturi mantenint la calor i no s'encengui novament fins que la temperatura hagi baixat uns graus per sota de la temperatura marcada.

En tenir l'escalfador sota de la safata, s'escalfarà fent que el sistema radicular estigui ben abrigat perquè pugui créixer i expandir-se sense problemes, aconseguint una major vigorositat vegetativa, la qual cosa repercutirà en una millor qualitat i quantitat de cabdells a collir.

Cable radiant per a interior

Una altra de les opcions a tenir en compte, en cas de no poder posar un escalfador tubular, són els cordons tèrmics que s'utilitzen amb els rèptils en les seves gàbies per aclimatarles al seu habitatge.

Hi ha en diferents mides d'aquests cables radiants, de manera que sempre podrem trobar diferents opcions que s'adeqüin a les nostres circumstàncies de cultiu. En ser modelables, es poden enroscar al peu del test perquè tot el sistema radicular pugui expandir-se amb facilitat. El més adequat és posar un cable per cada test, en el cas d'utilitzar testos grans, o usar-lo per a dos o 3 testos en el cas de tractar-se d'tests d'una mida més reduïda.

Cable radiant llarg per diverses testos
Cable radiant llarg per diverses testos

Com aprofitar millor el fred en el cultiu de marihuana

Com ja hem comentat abans sobre el fred, aquest és molt dolent per a les plantes de cànnabis sobretot si es dóna en les primeres etapes de creixement. En aquesta primera etapa, les plàntules requereixen 20-24º per créixer adequadament, però què passa en les últimes setmanes de floració?

Gran concentració de trichomas
Gran concentració de tricomes

Durant el període de floració ens trobem, amb què, si la planta té un ambient de cultiu controlat crearà uns cabdells bonics, elegants i sense problemes amb una elevada concentració de resina segons la genètica de cànnabis a tractar. Les glàndules de resina són realment una protecció per a la planta, que també realitza altres funcions com; protegir la planta per a la conservació i reproducció genètica, evitant que no mori sense aportar una descendència en format de llavor.

Aquestes glàndules, en unes condicions de cultiu normal, tindran una concentració "X" (un nombre específic) és a dir; si en un cm2 trobem 100 tricomes el mateix esqueix en un altre cultiu trobarem també els mateixos 100 tricomes. Què passa amb el fred? El fred és un element agressiu per a la planta i li provoca un estrès. Aquest estrès es tradueix en una por per part de la planta a morir sense procrear, fet temible en el món vegetal perquè podria algun dia arribar a suposar la fi de l'espècie vegetal. Aquest "por" fa que les plantes canviïn el seu metabolisme i siguin capaços de crear noves estratègies per protegir-se del estrès que puguin trobar-se durant la seva vida i tot i així poder arribar a reproduir-se sense problemes.

Detall fulla extra resinada
Detall fulla extra resinada

Una de les proteccions que té el cànnabis per protegir-se del fred és crear més quantitat de tricomes de resina de l'habitual. Aquesta capacitat es desenvolupa a la majoria de plantes de marihuana encara que hi ha algunes genètiques que és més fàcil quantificar l'increment de resina. Aquesta capa extra de tricomes serveix per una banda com a aïllant del fred així com per evitar que les bestioles i altres exògens entrin en contacte amb la planta com fongs i paràsits. Una altra funció important serà la de captar molt millor el pol·len masculí, per a una millor fecundació de la planta.

Efecte perla en les plantes de cànnabis
Efecte perla en les plantes de cànnabis

Últimes de setmanes de floració de la marihuana i el fred

En les últimes setmanes de floració, quan el cabdell ja està completament creat i tan sols queda madurar, podem baixar gradualment la temperatura fins arribar als 16-17º en els darrers dies (2 setmanes) abans de la collita. Si aconseguim que la temperatura es mantingui estable durant la nit i el dia, aconseguirem un increment de la resina en els cabdells al costat d'una producció una mica menor però amb una qualitat superior a la mitjana.

Cabdell molt resinat i colorit pel fred
Cabdell molt resinat i colorit pel fred

Per als amants dels colors vistosos podem dir que amb en el control de la temperatura, es poden obtenir colors més bonics o poc usuals com el violeta o morat, blaus, grocs, vermells etc, la qual cosa li donarà un atractiu visual al cultiu que en altres circumstàncies no hauria tingut.

Marihuana fulles lilosas
Marihuana fulles liloses

Us deixem un parell d'exemples dels canvis de color que poden derivar diferents genètiques de cànnabis, sobretot les conegudes per ser pertanyents a les família del cannabis Blue. En aquests casos la temperatura ha causat efecte en les plantes, fent que el canvi de color sigui molt notable i augmentant la concentració de tricomes dels cabdells de marihuana. És important destacar que en el cas que les plantes passin fred durant tot el cultiu la producció serà molt reduïda i la concentració de tricomes en els cabdells també.

Marihuana amb fulles vermelles
Marihuana amb fulles vermelles

Marihuana amb fulles grogues
Marihuana amb fulles grogues

Així doncs, si hi ha baixes temperatures a la cambra de cultiu i se'ls vol treure partit podem controlar mitjançant l'ús de calefactors, el quals poden anar connectats a controladors de temperatura per poder collir la millor qualitat de cànnabis al costat de la màxima concentració de tricomes .


Els articles publicats per Alchimiaweb, S.L. estan reservats a clients adults. Recordem als nostres clients que les llavors de cànnabis no figuren en el catàleg de la Comunitat Europea. Són productes destinats a la conservació genètica i al col·leccionisme, en cap cas al cultiu. Està estrictament prohibit germinar-les en alguns països, a excepció de les autoritzades per la Unió Europea. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.

Comentaris a “El fred en el cultiu de marihuana” (0)

Vols donar la teva opinió sobre fred-cultiu-marihuana o preguntar sobre aquest producte?

Per poder publicar els teus comentaris cal estar identificat com a usuari. Identifica't o dóna't d'alta com a usuari.

(+34) 972 527 248
(+34) 972 527 248
keyboard_arrow_up Chat on Telegram