Cultiu interior de marihuana

Trucs i consells per cultivar marihuana indoors

Llum verda en cultius de Cànnabis en interior

Normalment, quan parlem de cultiu en interior, solem pensar en llum blava per a la fase de creixement i llum vermella per a l’etapa de floració. I és que escollir el tipus de llum i la seva temperatura de color (o el que comunament es coneix com espectre) adequats és molt important a l’hora d’aconseguir els millors resultats en un cultiu de cànnabis en interior. No obstant això, hi ha un altre tipus de llum encara avui és desconegut per a molts cultivadors que, si bé no incideix directament en el desenvolupament de les plantes com els anteriors, sí que resulta de gran utilitat per al cultivador pel que fa a comoditat i prevenció de possibles problemes amb les plantes: la llum verda.

La llum verda permet treballar durant la nit sense estressar a les plantes

La llum verda permet treballar durant la nit sense estressar a les plantes

Seguir llegint

Llums de cultiu CMH LEC

És innegable que la indústria del cànnabis porta temps evolucionant a un ritme vertiginós, amb un augment aquests darrers anys de noves genètiques i productes que en cap cas imaginàvem. Un exemple clar d’aquest fet són els equips d’il·luminació CMH LEC per a cultiu en interior, o el que és el mateix, els nous halogenurs metàl·lics ceràmics. Basades en l’arquitectura de les bombetes de descàrrega d’alta intensitat convencionals, aquestes noves làmpades han estat dissenyades substituint el quars de les bombetes d’halogenurs metàl·lics que coneixíem fins ara per un element ceràmic, el que proporciona una sèrie d’avantatges especialment pel que fa a riquesa l’espectre lumínic i un millor aprofitament de la llum, el que es tradueix en unes collites més abundants.

L’explicació és senzilla: els sistemes d’il·luminació CMH LEC emeten un espectre lumínic molt més proper al de la llum natural que qualsevol altra bombeta del mercat, amb una riquesa en les diferents longituds d’ona que no té rival i arribant de l’UV roent llunyà . És, per dir-ho d’alguna manera, la llum artificial perfecta per al cultiu de plantes en interior, incrementant la fotosíntesi i arribant a rendiments de 1,5 grams per watt en el cas del cànnabis, i amb una major producció de terpens! A més, i com veureu a continuació, algunes de les principals marques del sector ja ofereixen els seus equips CMH, el que demostra que és una garantia la seva efectivitat.

El Lumatek Aurora CMH 315W, teconologia i eficàcia

El Lumatek Aurora CMH 315W, teconologia i eficàcia

Seguir llegint

Els sucres en el cultiu de Marihuana

Com augmentar els sucres en les plantes de Marihuana

Què són els carbohidrats o sucres?

Els carbohidrats són un grup de compostos en els quals s’inclouen els sucres, midons i la cel·lulosa, entre moltes altres substàncies. Aquests estan formats per carboni, hidrogen i oxigen i són presents en alguns fertilitzants o adobs per a cànnabis.

Són elements de vital importància tant per al regne vegetal com per al animal. Realitzen funcions vitals perquè les plantes es puguin desenvolupar sense problemes en totes les etapes de la seva vida i també serveixen com a font d’aliment per als animals que es nodreixen de plantes.

Bubble Kush regular amb 44 dies floració usant aminoàcids

Bubble Kush regular amb 44 dies floració usant aminoàcids

Seguir llegint

Reg Automàtic en el cultiu de Marihuana

Cultiu de marihuana amb reg Automàtic

El cultiu de marihuana és un art en el qual cada cultivador fa servir les seves millors tècniques i els seus propis coneixements, així com diferents aparells de cultiu que ajuden en la gestió de l’ambient de cultiu o com en aquest cas destaquem, el reg automàtic per a les plantes de Cànnabis.

La durada d’un cultiu de marihuana és d’uns 3 mesos, comptant amb el 1er mes per al creixement de les plantes i com a mínim amb els 2 següents mesos per a la floració. En aquest espai de temps les plantes requereixen d’aigua i adobs cada pocs dies, de manera que el reg acabarà sent una tasca repetitiva que pot acabar sent avorrida i pesada per a més d’un, sobretot si no disposem de molt temps lliure. Vegem com ho podem evitar.

Reg automàtic en el cultiu de cànnabis

Reg automàtic en el cultiu de cànnabis

Seguir llegint

Causes de mort de la Marihuana en creixement

Causes de mort de les plantes durant el creixement

El creixement de les plantes de marihuana pot ser un dels períodes de cultiu més llargs en un cultiu en exterior – o en interior – on en països com els del sud d’Europa gaudeixen d’un llarg període de primavera i estiu. Durant el transcurs d’aquesta fase de creixement es poden presentar problemes que poden derivar en la mort de la planta fins i tot abans de començar l’etapa de floració.

Vegem quines són les causes de mort més freqüents durant el creixement de la planta i què podem fer per evitar-les.

Plantes de marihuana en creixement

Plantes de marihuana en creixement

Seguir llegint

Àcids húmics i fúlvics en el cultiu de Cànnabis

L’ús d’àcids húmics i fúlvics cada vegada és més popular entre els cultivadors de cànnabis, que han sabut veure i aprofitar els avantatges que suposa per a l’obtenció d’un sòl sa, ric i viu, el que es tradueix en unes plantes alegres i amb unes abundants collites . Gràcies a aquests compostos, es millora de forma ostensible l’absorció i aprofitament dels nutrients per part de les arrels, que creixen sanes i fortes, a més de incrementar-se el pes final de la collita.

Tant si es tracta de cultius en terra – “orgànics”, com es solen conèixer – o de cultius hidropònics o sense sòl, el cultivador pot treure profit dels àcids húmics i fúlvics de manera senzilla gràcies a la gran quantitat de productes que els contenen. De fet, el seu ús és especialment recomanable en sistemes amb substrats inerts, que de per si no contenen vida ni nutrients, ja que d’aquesta manera tot el fertilitzant líquid afegit es gestiona de la millor manera per part de la planta.

Un sòl sa és indispensable per a una collita generosa

Un sòl sa és indispensable per a una collita generosa

Seguir llegint

Mesuradors d’EC i el cultiu de Marihuana

La importància dels mesuradors d’EC en el cultiu de cànnabis

Els mesuradors d’EC cada vegada estan més estesos entre els cultivadors de cànnabis. Els mesuradors són un element o útil de cultiu que va ajudar-nos molt amb el control de la nutrició de les plantes. Cada dia hi ha més adobs i més productes que es fan servir en un cultiu però no sabem realment en quines mesures cal usar-los ni si aquests estan molt concentrats o no. Amb el mesurador podrem saber aquestes dades i moltes més per tenir un cultiu senzill i sense contratemps.

Cultiu de marihuana usant mesuradors de PH i EC

Cultiu de marihuana usant mesuradors de PH i EC

Els mesuradors d’EC són aparells electrònics que funcionen amb piles o mitjançant un transformador connectat a la corrent i mesuren la conductivitat elèctrica, és a dir les sals que hi ha dissoltes en l’aigua i que poden transportar l’electricitat. Els nivells de conductivitat ens ajuden a saber quina quantitat de nutrients s’aporten a l’aigua de reg.

La planta de cànnabis requereix d’uns nivells de nutrients que van variant setmana a setmana segons l’estadi de vida en què es troba la planta. Amb el mesurador podrem adequar la quantitat exacta d’adob, o barreja d’adobs, per a la correcta alimentació durant tot el cultiu.

Seguir llegint

La floració de les plantes de Marihuana

La planta de marihuana passa per diferents estadis de vida abans d’arribar a la fase de la collita. Aquestes etapes són: germinació, precreixement, creixement i floració. Depenent de la fase de vida en què es trobi els tipus d’atenció que necessita poden variar molt.

Vegem quines són les atencions que requereix una planta de marihuana durant la seva vida i explicarem el perquè de cada fase, en aquest cas ens centrem en la floració de la planta de marihuana.

Fases de la vida de la planta de Marihuana

Fases de la vida de la planta de Marihuana

Fase de pre floració de la marihuana després del canvi de fotoperíode

Ens posem en antecedents. Les plantes estan ben crescudes i ara toca passar-les a floració amb el que haurem de tenir en compte què fer amb elles durant aquesta etapa de la seva vida.

Les plantes ocupen ara més del 50% de l’espai en creixement, llavors és possible canviar el fotoperíode amb els temporitzadors per passar de 18/6h a 12/12h per activar la floració.

Seguir llegint

Tipus de substrats per al cultiu de marihuana

Substrats per al cultiu de marihuana

Les plantes de marihuana tenen una gran capacitat adaptativa al medi on es troben, això suposa un gran avantatge per a la seva conreador ja que li permet seleccionar un tipus de substrat per a cànnabis o un altre en funció de les seves necessitats.

Al mercat existeixen diferents tipus de substrat que el cànnabis reconeix perfectament com a mitjà de vida i s’adapta sense molts problemes per desenvolupar-se com a planta de marihuana. En aquest post us mostrarem els diferents substrats i les variants de cada, destacant els abonaments que cal usar i les peculiaritats de cada tipus de cultiu perquè pugueu escollir el que més us agradi, ja sigui per facilitat, producció, qualitat, o simplement perquè es vol innovar o provar noves tècniques de cultiu.

Marihuana i substrats

Marihuana i substrats

Seguir llegint

Trucs per evitar l’espigament (stretch) de les plantes de cànnabis

Què és l’espigament o stretch del cànnabis?

Planta de cànnabis començant la seva fase d'espigament

Planta de cànnabis començant la seva fase d’espigament

L’espigament – també anomenat stretch – és com diuen els cultivadors de cànnabis al vigorós creixement vertical que es sol donar durant la primera fase de la floració, i que sol ser més pronunciat en varietats Sativa o híbrids amb predominança Sativa. Moltes de les varietats d’aquest tipus solen finalitzar el seu espigament després de 3 o 4 setmanes de floració, quan les plantes comencen a desenvolupar cabdells, encara que algunes d’elles poden espigar durant més temps. Però, quins problemes ens pot portar i com els podem evitar?

Seguir llegint