Adobs per cultivar marihuana en terra

Com utilitzar els adobs i additius per al cultiu de la marihuana?

Nutrient Canna per terra
Nutrient Canna per terra

Així com els humans requereixen d'una alimentació adequada i equilibrada, les plantes també la necessiten i aquesta s'ha d'aportar regularment i de manera equilibrada, alhora en quantitat i qualitat. Els fertilitzants per marihuana, es pot trobar en format d'adobs, líquid o sòlid.

Anem a explicar com utilitzar aquests nutrients de la millor manera possible, per tenir un cultiu de marihuana a terra amb un resultat satisfactori.

Nutrients, estimuladors, boosters PK, adobs ...

Hi ha diversos productes per al cultiu de la marihuana i poden classificar-se en diferents categories:

 • Els nutrients complets que contenen al mateix temps macroelements NPK (nitrogen, fòsfor i potassi), elements secundaris (calci, magnesi) i tots els oligoelements (ferro, zinc, etc. ...) en proporcions adequades. Aquests aliments es presenten generalment en format de nutrient de per al creixement (rics en nitrogen N), o en format de nutrient per a la floració així com també n'hi ha que serveixen per a tot el cicle de cultiu de cànnabis com per exemple; el fertilitzant Fast Food de B.A.C.

Seqüència dels nutrients en la marihuana (font = Aptus)
Seqüència dels nutrients en la marihuana (font = Aptus)

Guano de ratapinyada Guanakolong
Guano de ratapinyada Guanakolong

 • Els estimuladors orgànics són compostos de vitamines, aminoàcids, extractes d'algues o de plantes, àcids orgànics, húmics, fúlvics ... Aquests productes contenen poc o cap nutrient, però van a estimular el metabolisme de la planta i van a millorar l'assimilació dels nutrients . Per exemple, un estimulador d'arrels ajuda al seu desenvolupament radicular, mentre un estimulador de floració afavoreix una bona formació de cabdells.
 • Els boosters PK, s'usen per potenciar el creixement explosiu dels cabdells en la fase d'engreix (en la 5e setmana de floració aproximadament). Aquests contenen Fòsfor (P) i Potassi (K), els dos elements més importants per a la floració de la planta, en forma mineral directament assimilable. L'adob com a potenciador de floració, 1 PK no conté nitrogen ni oligoelements però poden utilitzar-se com un nutrient complet, encara que únicament com a complement doncs no tinene micro elements, durant un curt període d'aproximadament dues a tres setmanes durant el tram final de floració.
 • Els adobs orgànics, o fertilitzants de fons, són nutrients en format natural sòlid, d'alliberament lent, que podem barrejar amb la terra abans de la seva utilització (o en forma de te): lombricompost, guano, cendres, algues ... Com més adobs s'utilitzin, més enriquida estarà la terra i per tant menys quantitat d'adob líquid a aportar durant el cultiu. No obstant això caldrà anar amb compte de no enriquir massa el substrat, sobretot per a les petites plantes (plàntules, esqueixos ...) i equilibrar bé les dosificacions dels adobs. No utilitzeu fems d'animal fresc, ja que aquest és molt concentrat.

Què és la norma NPK dels fertilitzants?

A cada ampolla d'adobs, figura una norma NPK, es troben aquestes 3 lletres seguides de 3 números.

Aquestes lletres corresponen als 3 nutrients principals i importants per a les plantes: El nitrogen (N), el fòsfor (P) i el Potassi (K).

Els nombres que els segueixen corresponen a la ràtio d'aquests elements entre un i altres, per exemple:

 • Un adob amb un NPK 4/2/3 conté més nitrogen que fòsfor i potassi, adequat per al creixement de la marihuana.
 • Un adob amb un NPK 2/3/4 conté més fòsfor i potassi que Nitrogen, adequat per a la floració del cànnabis.
  adfg

Fabricació dels nutrients minerals
Fabricació dels nutrients minerals

És important entendre que aquests números corresponen a una ràtio i no realment a un percentatge exacte, la dilsolución dels nutrients poden variar en funció de la marca utilitzada. Hi ha també de saber que la norma NPK no és la mateixa en tots els països i canvien regularment, per aquest motiu les etiquetes dels nutrients s'han d'actualitzar regularment.

Així doncs serà inútil triar un producte amb la norma la més elevada, no és signe de concentració i tampoc d'eficàcia. Aquesta norma us serà útil per saber si un producte conté NPK, i en quines quantitats es divideixen aquests tres elements nutritius per poder dosificar segons etapa de vida de la planta i tenir una millor producció.

Quan utilitzar els adobs per cultivar marihuana a terra?

L'ús i dosificació dels nutrients variarà segons l'estat de vida en què es trobi la planta. Per plantes petites concentracions reduïdes i per a plantes grans concentracions majors d'adob.

La terra pot contenir una certa quantitat de nutrient, de manera que s'haurà d'esperar unes setmanes abans d'afegir algun nutrient líquid:

 • Aproximadament 7 a 10 dies després d'un trasplantament (o germinació) en una terra lleugera (tipus Light Mix o Soft Mix)
 • Aproximadament 2 a 3 setmanes després d'un trasplantament (o germinació) en una terra enriquida (tipus All Mix o BioCanna)

Sense l'ajuda dels nutrients líquids obtenir unes bones collites en test utilitzant tan sols la terra serà impossible, així doncs haurem d'utilitzar una gran quantitat de terra, i molt enriquida, perquè a la planta no li faltin adobs en cas de no voler utilitzar adobs líquids per a l'alimentació de les plantes.

El nutrient és el menjar de les plantes
El nutrient és el menjar de les plantes

Els nutrients líquids (i boosters PK) s'utilitzen en general un reg sí i dos no, o al màxim dues vegades sobre tres. Els regs només amb aigua permeten evitar les acumulacions de sals en el substrat, diluint els nutrients no utilitzats.

Els fertilitzants s'absorbeixen normalment per via radicular. Excepcionalment es poden utilitzar alguns fertilitzants mitjançant la polvorització foliar, en particular durant el període de creixement, però s'ha d'evitar fer-ho perquè les plantes no desenvolupen les arrels.

Els estimuladors orgànics contenen poc o gens de NPK, podeu utilitzar-los en cada reg, i/o utilitzar-los foliarment abans de la floració. Com és el cas de les vitamines per a cànnabis les quals s'assimilen molt més ràpid per les fulles que per les arrels.

Com dosificar els adobs per al cultiu de cànnabis?

Podeu utilitzar els programes de nutrició, proporcionats pels fabricants o per nosaltres mateixos. Aquests programes de nutrició són orientatius, caldrà adaptar-los per a cada planta, ja que cada individu té una gana i una assimilació de nutrients diferent. Les dosificacions pudeden variar segons les condicions de cultiu. Els excessos poden aparèixer ràpidament 'ull de no passar-se!

Programa de nutrició General Organics
Programa de nutrició General Organics

S'aconsella, per norma general, utilitzar sempre productes amb una dosificació gradual anant de menys a més.

 • Començar amb una dosificació baixa
 • Augmentar progressivament cada setmana, fins a la dosificació màxima
 • Disminuir progressivament aquesta dosificació, fins a deixar d'utilitzar el producte

En qualsevol cas, el més important és observar les plantes per identificar possibles signes d'excessos o de mancances. Aquests estan descrits en una sèrie d'articles sobre la nutrició de les plantes de marihuana. Estar atent a les necessitats de les plantes sempre és més eficient que seguir incondicionalment un programa de nutrició.

Quin nutrient utilitzar en període de strech al principi de floració?

Sembla lògic utilitzar nutrició de creixement durant el període vegetatiu i adob de floració quan els cabdells es desenvolupen, però la gestió de la nutrició és una mica més delicada durant les 2 primeres setmanes de floració, anomenades strech. En aquest moment les necessitats de nitrogen per les plantes són màximes. És important continuar aportant fertilitzant de creixement durant aproximadament 10 a 15 dies després del canvi a 12/12. Una tècnica comuna és utilitzar al mateix temps els nutrients de creixement i de floració, cada un a mitja dosi, fins a la fi del període d'strech.

Carències en nitrogen en mig de floració
Carències en nitrogen en mig de floració

Si reemplaça totalment el fertilitzant de creixement pel de floració des del canvi a 12/12, les plantes gastaran ràpidament les seves reserves de nitrogen, la qual cosa es tradueix a posteriori en un engroguiment en les fulles de la part baixa de la planta. Un cop la plantes estan en plena floració és molt difícil corregir aquesta manca de nitrogen, la qual cosa farà que es vegi reduïda la producció.

Es poden barrejar diferents gammes de fertilitzants en un cultiu de cànnabis?

Fertilitzant Biobizz per marihuana
Fertilitzant Biobizz per marihuana

No s'aconsella barrejar diferents marques de fertilitzants i d'additius per al cultiu de la marihuana, en efecte els productes d'una mateixa gamma estan realitzats per actuar en sinergia. Aquests s'han d'utilitzar en la mateixa aigua de reg/dipòsit, afegint un darrere l'altre, i barrejant bé l'aigua cada vegada que s'afegeix un adob. Mai s'han de barrejar els productes en la seva forma pura (sense aigua).

Hi ha la possibilitat d'utilitzar productes de diferents gammes, però s'ha de conèixer perfectament la composició de cadascun dels productes, per evitar qualsevol risc de duplicar els nutrients o de possibles incompatibilitats entre ells. En cas de dubte sobre l'associació de diferents productes del nostre catàleg, no dubteu en consultar-nos.

Com netejar les arrels de les plantes de marihuana abans de collir-les?

El rentat d'arrels és una etapa molt important del cultiu, que moltes vegades es fa amb descuit o directament es realitza malament.

No obstant això, com més llarg sigui el rentat millor qualitat gustativa tindrà la collita.

El rentat d'arrel consisteix a regar les plantes amb aigua clara, per eliminar les reserves de nutrients del substrat i també les reserves pròpies de les plantes. Una herba ben rentada gaudeix d'unes propietats organolèptiques de qualitat, sabor i olor de la marihuana, amb un fum més suau que no grata a la gola. Cal destacar que en netejar les plantes també s'eviten consumir restes de fertilitzants que puguin quedar en els cabdells o fulls, sobretot si les plantes han estat cultivades amb fertilitzants minerals.

Per al cultiu en terra podeu començar a disminuir progressivament la dosificació dels fertilitzants quan l'explosió floral s'alenteixi, més o menys sobre la 6a setmana de floració (depenent de la varietat a cultivar), i anar preparant el rentat d'arrels. Podem dir que si es realitza una adobada just abans del moment en què s'hauria de començar a realitzar el rentat d'arrel, deixar la planta neta sempre serà més difícil.

Per al cultiu en terra s'aconsella realitzar un rentat d'arrel de mínim 15 dies. Es pot efectuar un rentat d'arrel de 3 a 4 setmanes o més, segons el nivell de qualitat gustativa buscada.

Planta de marihuana ben rentada, a punt per a la collita
Planta de marihuana ben rentada, a punt per a la collita

A l'inici del rentat d'arrels es poden afegir enzims, per augmentar la seva eficàcia; altres cultivadors utilitzen queladors (anomenats també Flush) (EDTA ...), però no haurem d'oblidar de rentar correctament les plantes amb aigua clara després de la utilització d'aquest tipus de producte, per evitar ingerir-los.

Per al rentat podeu seguir els consells de la nostra guia sobre el reg de les plantes de marihuana, utilitzant el mateix volum d'aigua durant la floració. No obstant això com les plantes consumeixen cada vegada menys aigua, quan s'acosta la collita, caldrà espaiar cada vegada més els regs per limitar els riscos de floridura.

Podeu esperar fins a veure els primers signes de sequedat a la planta abans de regar, això crearà un estrès hídric que afavoreix la formació de resina a la planta.

Adobs orgànics o minerals per al cultiu de marihuana a terra?

Aquests dos tipus de nutrients són molt eficients, però per al cultiu en terra us aconsellem en general utilitzar una gamma d'adobs orgànic, que aporta una millor qualitat gustativa, gràcies a la composició rica en sucres, àcids orgànics, àcids húmics i altres ingredients naturals molt apreciats per la planta de cànnabis.

Els nutrients orgànics provenen del món viu (vegetal o animal), mentre que els nutrients minerals són resultants de la indústria química, o de l'explotació de vetes de fosfat o de potassi.

Nutrient orgànic o mineral?
Nutrient orgànic o mineral?

La principal diferència d'utilització entre els nutrients orgànics (bio) i els nutrients minerals (químics), és que els nutrients orgànics necessiten en primer lloc ser descompostos mitjançant la vida microbiana del sòl en minerals assimilables per la planta, mentre els nutrients minerals són compostos de sals directament assimilables per la planta, sense passar per la via microbiana.

Existeixen també nutrients bio-minerals, que contenen una part orgànica i una part mineral. En aquest cas es tracta més d'una raó comercial que d'una innovació real.

Els nutrients minerals són més ràpidament assimilables que els nutrients orgànics dels quals són de difusió més lenta. Quant al seu rendiment, quan tots dos estan ben utilitzats, aquests dos tipus d'adobs, poden oferir excel·lents resultats.

Per treure el màxim rendiment dels adobs, els nutrients orgànics poden anar acompanyats d'una vida microbiana benèfica. Aquesta va a augmentar de forma significativa l'assimilació dels nutrients de les arrels, protegint-les contra els atacs de bacteris i de fongs patògens.

Vida microbiana benèfica simbiòtica
Vida microbiana benèfica simbiòtica

Com conservar els fertilitzants?

Els productes orgànics s'haurien de conservar preferentment a la nevera, un cop oberts, perquè aquests no es facin malbé i es conservin durant uns mesos. Quan els nutrients orgànics s'afegeixen a l'aigua del reg, aquesta s'ha d'utilitzar immediatament, ja que no poden conservar-se en bon estat durant moltes hores.

Els productes minerals poden conservar a temperatura ambientals durant alguns anys, evitant la llum directa. Un cop diluïda en l'aigua del reg, aquesta es conservés durant alguns dies.
En tot cas (orgànic o mineral), si l'olor o la textura d'un producte s'altera, no s'ha d'utilitzar. Aquests productes poden tornar tòxics però a part segur que hauran perdut la seva eficiència nutritiva. Els nutrients minerals poden concentrar dins del seu envàs en forma de cristalls, si és el cas, haurem de sacsejar l'ampolla per provar de diluir-los.

De fet és important sempre sacsejar bé cada producte abans d'utilitzar-, perquè els ingredients es reparteixin de forma homogènia. És preferible d'utilitzar una pipeta o una xeringa graduada per cada ampolla, per no desnaturalitzar els productes.

Jardins Biològics
Jardins Biològics


Els articles publicats per Alchimiaweb, S.L. estan reservats a clients adults. Recordem als nostres clients que les llavors de cànnabis no figuren en el catàleg de la Comunitat Europea. Són productes destinats a la conservació genètica i al col·leccionisme, en cap cas al cultiu. Està estrictament prohibit germinar-les en alguns països, a excepció de les autoritzades per la Unió Europea. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.

Comentaris a “Adobs per cultivar marihuana en terra” (0)

Vols donar la teva opinió sobre adobs-cultivar-marihuana-en-terra o preguntar sobre aquest producte?

Per poder publicar els teus comentaris cal estar identificat com a usuari. Identifica't o dóna't d'alta com a usuari.

Sobre aquest Blog cannàbic

El present bloc és el bloc oficial del Grow Shop Alchimia. Aquest bloc està dirigit exclusivament a majors de 18 anys.

Per comprar material per a l'autocultiu de cànnabis pots consultar lel nostre catàleg de llavors de marihuana, Growshop i parafernàlia


Subscriu-te al blog

Vols rebre totes les novetats, notícies i curiositats sobre el món del cultiu?

(+34) 972 527 248
(+34) 972 527 248
keyboard_arrow_up Chat on Telegram