Cànnabis a Alemanya

Des de temps ancestrals fins a l'actualitat, el cànnabis ha tingut un paper fascinant en la història de la humanitat. En el context d'Alemanya, aquesta planta ha experimentat una evolució significativa en la seva percepció, ús i regulació al llarg dels anys, especialment si tenim en compte les darreres notícies que arriben des d'aquest país. Des de ser valorada a la medicina tradicional fins a ser objecte d'intensos debats legals i mèdics a l'era moderna, el cànnabis ha teixit una trama única a la narrativa cultural i legal d'aquest territori.

En aquest article, ens submergirem en la història i situació actual del cànnabis a Alemanya, explorant com aquesta planta ha passat de ser un recurs medicinal a ser un tema candent a les converses sobre política i salut. Des de la legislació pionera fins als desafiaments contemporanis, examinarem el panorama canviant del cànnabis a Alemanya i com la seva trajectòria continua donant forma a les actituds i decisions en aquesta nació europea.

La situació del cànnabis a Alemanya ha fet un interessant gir en els darrers anys, tant a nivell medicinal com recreatiu
La situació del cànnabis a Alemanya ha fet un interessant gir en els darrers anys, tant a nivell medicinal com recreatiu

Orígens i evolució del cànnabis a Alemanya

Els orígens del cànnabis a Alemanya es remunten a una combinació de factors històrics, culturals i comercials. Encara que no es troba nativament a la regió, el cànnabis ha arribat a Alemanya al llarg de la història a través d'interaccions amb altres cultures i regions, sent la primera prova d'això unes llavors trobades en una cova a Eisenberg, a la zona de Thuringia (Alemanya central), i datades de fa 7.500 anys. Una altra troballa important va ser la de Wilmersdorf (avui Berlín), on es van trobar llavors d'uns 2.500 anys d'antiguitat.

A continuació destaquem alguns punts clau sobre els orígens del cànnabis a Alemanya:

 • Intercanvis comercials i contactes internacionals: El cànnabis no és originari d'Europa, però es creu que va arribar a la regió a través de rutes comercials i contactes internacionals. En el passat, les rutes comercials i les interaccions entre Europa, Àsia i Àfrica van facilitar la difusió de plantes i productes, inclòs el cànnabis i, més endavant, els seus derivats com l'haixix (s. XVI i endavant).
 • Usos Medicinals i Religiosos: El cànnabis ha estat valorat per les seves propietats medicinals i s'utilitzava en diverses tradicions medicinals antigues a tot el món. És probable que les propietats medicinals del cànnabis hagin estat reconegudes i utilitzades a Alemanya en certes èpoques, especialment a partir del s. XIII i d'ara endavant, malgrat els esforços de la Inquisició.
 • Segle XIX i Principis del Segle XX: Durant el segle XIX i principis del segle XX, el cànnabis era conegut a Alemanya principalment pels seus usos industrials i medicinals. S'utilitzava en la fabricació de productes com a paper i tèxtils, i es trobava en algunes preparacions medicinals.
 • Impacte Colonial: Durant el període colonial, les potències europees, inclosa Alemanya, van tenir contactes amb regions on el cànnabis era una planta important. Això podria haver influït en la difusió de coneixements i recursos relacionats amb el cànnabis.
 • Moviment Hippie i Contracultura: A la dècada de 1960 i 1970, el moviment hippie, la contracultura i altres moviments underground van introduir el cànnabis recreatiu a Alemanya, igual que en moltes altres parts del món occidental. L'ús de la marihuana es va popularitzar entre els joves i es va associar amb moviments de contracultura i activisme.
 • Regulació i Canvis Legals: Al llarg del segle XX, el cànnabis a Alemanya va experimentar canvis en el seu estatus legal i regulació. La planta es va convertir en objecte de regulació a causa de preocupacions de salut pública i seguretat, cosa que va portar a lleis més estrictes sobre la seva possessió i distribució.

Actualment, el cànnabis continua sent un tema rellevant a Alemanya, amb un enfocament en l'ús medicinal i discussions sobre la legalització i regulació del cànnabis recreatiu. La planta ha recorregut un llarg camí des dels seus orígens històrics fins a la seva posició actual a la societat i la política alemanya.

La relació d'Alemanya amb el cànnabis es remunta a segles enrere (Imatge: Kim MacKinnon)
La relació d'Alemanya amb el cànnabis es remunta a segles enrere (Imatge: Kim MacKinnon)

Cannabis a Alemanya durant el segle XX

L'evolució del cànnabis a Alemanya durant el segle XX va ser marcada, igual que a molts altres països del món, per canvis en la percepció pública, la regulació legal i els enfocaments mèdics. Aquí tens un breu resum dels esdeveniments clau que van modelar la història del cànnabis a Alemanya durant el segle passat, que amb l'arribada de la prohibició i la Guerra contra la Droga van suposar un dur revés a l'evolució i usos de la planta en aquests territoris , per descomptat incloent al nostre país protagonista:

Dècades de 1920 i 1930:

 • El cànnabis era present a la farmacopea alemanya, però el seu ús es va tornar més controvertit a mesura que augmentaven les preocupacions sobre els possibles efectes negatius i psicoactius.
 • El 1929, Alemanya va ratificar la Convenció Internacional de l'Opi de Ginebra de 1925, que regulava el control internacional de substàncies psicoactives, inclòs el cànnabis.

Dècades de 1940 a 1960:

 • Durant l'època nazi i la Segona Guerra Mundial, les polítiques i la repressió estatal van limitar molt la difusió del cànnabis i altres drogues recreatives a Alemanya.
 • A la dècada de 1950, el cànnabis va començar a aparèixer entre grups d'intel·lectuals i artistes, però el seu ús seguia sent relativament limitat.

Dècada de 1960:

 • El moviment hippie i la contracultura van portar a una difusió més gran de la marihuana a Alemanya, especialment entre els joves.
 • El 1969, Alemanya va promulgar la Llei d'Estupefaents, que va establir regulacions més estrictes sobre el cànnabis i altres substàncies psicoactives.

Com a molts altres llocs, el moviment hippie va obrir les portes al cànnabis a molta gent (Imatge: Robert Linder)
Com a molts altres llocs, el moviment hippie va obrir les portes al cànnabis a molta gent (Imatge: Robert Linder)

Dècada de 1970:

 • L'ús del cànnabis seguia sent popular entre els joves, fet que va portar a preocupacions sobre la salut pública i el potencial d'addicció.
 • El 1972, es va fundar a Berlín el "Bund Deutscher Hanfverband" (Associació Alemanya de Cànem), una de les primeres organitzacions a lluitar per la legalització del cànnabis.

Dècada de 1980:

 • La dècada de 1980 va estar marcada per debats públics sobre la legalització de la marihuana, encara que la majoria dels esforços es van centrar a descoratjar-ne el consum i el trànsit.
 • La repressió policial va augmentar i es van intensificar les penes per possessió i tràfic de cànnabis.

Dècada de 1990:

 • En aquesta dècada, la postura d'Alemanya cap al cànnabis es va mantenir en gran mesura en contra, amb esforços continus per prevenir-ne l'ús i el trànsit. No obstant això, el 1996 es va aprovar el cultiu de cànem.
 • Tot i això, el debat sobre la despenalització o legalització del cànnabis va començar a guanyar més atenció.

Segle XXI, canvi en les polítiques alemanyes respecte al cànnabis

Al llarg del segle XXI, hi ha hagut un canvi gradual en l'opinió pública sobre la marihuana a Alemanya, que s'ha traduït en una obertura gradual per part del govern respecte al seu ús i cultiu. Una part de la societat ha estat a favor de la legalització per a ús recreatiu, citant beneficis econòmics i de salut pública, mentre que altres han expressat preocupacions sobre els possibles riscos associats. El 2017, Alemanya va legalitzar l'ús de cànnabis amb fins medicinals a nivell federal, cosa que va permetre als pacients amb certes condicions mèdiques accedir a productes de cànnabis sota recepta mèdica.

Des del 2017, a Alemanya els pacients poden tractar algunes malalties amb cànnabis (Imatge: Jeff W)
Des del 2017, a Alemanya els pacients poden tractar algunes malalties amb cànnabis (Imatge: Jeff W)

Un altre pas important va ser el fet el 2019 en permetre el cultiu de cànnabis medicinal sota estrictes regulacions. Això va permetre a les empreses cultivar cànnabis per a fins medicinals i proveir el creixent mercat intern, així com augmentar la inversió en investigacions sobre els efectes medicinals del cànnabis i el seu ús per al tractament de diverses condicions mèdiques. A més, hi ha hagut esforços per establir regulacions més clares i detallades per a l'ús medicinal i el cultiu de cànnabis a l'interior i l'exterior. A partir de la legalització, els pacients amb malalties com el dolor crònic, l'esclerosi múltiple, la síndrome de Tourette i altres afeccions greus van poder obtenir cànnabis medicinal a farmàcies amb recepta mèdica. Tot i això, la disponibilitat i la cobertura de l'assegurança mèdica poden variar.

Veiem com les lleis i les actituds envers el cànnabis han anat canviant gradualment, i alguns estats alemanys han adoptat polítiques més laxes d'aplicació, centrant-se en delictes més greus. Diverses ciutats han pres mesures per despenalitzar el consum de petites quantitats de cànnabis, mentre que la discussió sobre la legalització del cànnabis recreatiu també ha guanyat terreny en els darrers anys, aconseguint-se finalment un resultat favorable.

Efectivament, en una reunió a l'agost de 2023 el govern va decidir donar llum verda a una llei que reguli la possessió i compra de cànnabis recreatiu, convertint-se d'aquesta manera al segon país després de legalitzar la marihuana recreativa a Europa després de Malta, que ho va fer a 2021. Quan la nova llei quedi aprovada, els ciutadans alemanys podran tenir 25g de cànnabis i cultivar fins a tres plantes per persona, mentre que els clubs de consumidors podran tenir fins a 500 socis. La nova llei hauria de ser aprovada el 04 de setembre, quan els parlamentaris es reincorporin a la feina després de les vacances estivals.

Hemp Parade i Global Marijuana March

Que alguns ciutadans alemanys fa dècades que lluiten per la legalització i regulació tant del cànnabis medicinal com del recreactiu - amb els resultats que ja hem vist - ho testifiquen importants esdeveniments organitzats en aquest territori, com l'Hemp Parade o la Global Marijuana March, dos esdeveniments marcats en verd als calendaris de molts activistes europeus i que cada any reuneixen un gran nombre de defensors de la planta. La Hemp Parade (Hanfparade), una multitudinària manifestació plena de gent, colors i molt de fum, s'organitza a Berlín cada mes d'agost des del 1997, mentre que la Global Marijuana March es va celebrar per primera vegada el 2011, en coordinació amb l'Associació Alemanya del Cànem (Hanfverband).

Sens dubte, es tracta de dos esdeveniments que exemplifiquen a la perfecció la voluntat de milers d'alemanys que només volen veure lliure la marihuana al seu país, evidenciant els molts avantatges que això podria portar per a la societat en general, i que han ajudat, any rere any, a aquest canvi de paradigma respecte a la planta que viu la societat germànica. Un exemple a seguir per a molts altres països, sens dubte!

Abril de 2024, la legalització és un fet a Alemanya

En efecte, i des de l'1 d'abril de 2024, la llei que permet la possessió i el cultiu de cànnabis entra en vigor, per a la felicitat de milers d'alemanys. En efecte, des d'aquest dia històric és legal que els adults majors de 18 anys posseeixin 25g de flors seques de cànnabis en públic o 50g de flors seques en privat, i també permet el cultiu domèstic de fins a 3 plantes per persona. I estem parlant de cànnabis recreatiu! Tot i això, la cosa no acaba aquí, ja que el govern té pensats altres passos com la legalització de les associacions i clubs de fumadors a partir de l'1 de juliol de 2024 o les vendes a nivell comercial en un futur. Només podem esperar que altres països de la Unió Europea en prenguin exemple.

Et seguirem informant!


Els articles publicats per Alchimiaweb, S.L. estan reservats a clients adults. Recordem als nostres clients que les llavors de cànnabis no figuren en el catàleg de la Comunitat Europea. Són productes destinats a la conservació genètica i al col·leccionisme, en cap cas al cultiu. Està estrictament prohibit germinar-les en alguns països, a excepció de les autoritzades per la Unió Europea. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.

Comentaris a “Cànnabis a Alemanya” (0)

Vols donar la teva opinió sobre cannabis-alemanya o preguntar sobre aquest producte?

Per poder publicar els teus comentaris cal estar identificat com a usuari. Identifica't o dóna't d'alta com a usuari.

(+34) 972 527 248
(+34) 972 527 248
keyboard_arrow_up Chat on Telegram