Cultiu de marihuana en testos

El cultiu de marihuana amb terra és, de lluny, la forma de cultiu més utilitzada a tot del món. En aquest post ens interessarem a optimitzar la nostra terra de manera senzilla i ràpida.

Humus especial cànnabis
Humus especial cànnabis

Quin tipus de terra utilitzar per al cultiu de la marihuana?

Us aconsellem utilitzar, si és possible, una terra especialment desenvolupada per al cultiu de marihuana, que oferirà uns resultats molt superiors davant d'un substrat terra de jardineria clàssic.

En efecte, una terra especialment desenvolupada per al cultiu del cànnabis serà una manera d'optimitzar el cultiu, tant al nivell d'estructura (drenatge, ventilació...), com PH, o dels nutrients (adob) que conté. Per exemple, la Canna Bioterra oferirà excel·lent resultats.

Com enriquir la terra abans del seu ús?

Hi ha diversos adobs orgànics per enriquir la terra abans de ser utilitzada. Això permetrà reduir la quantitat d'adob líquid al llarg del cultiu, fins i tot és possible no fer servir cap adob si s'utilitzen testos de grans dimensions.

Podeu fer, per exemple, la barreja següent:

 • 100L de terra especial marihuana
 • 10-20L de lombricompost, un adob natural complet i molt equilibrat
 • 2-5L de Bio Super Mix, una barreja d'adobs orgànics de Plagron, que porta molt nutrients, oligoelements i vida microbiana benèfica
 • 1Kg de Guano de ratapinyada, font de fòsfor (P), i d'elicidors que estimularan les defenses naturals de les plantes (resina)
 • 1Kg de cendres de fusta (barbacoa, llar de foc...), font de Potassi (K), i de Carbó per la vida microbiana
 • 200gr de Nutrihemp, un adob natural creat a base d'algues, font de nitrogen (N) i d'aminoàcids

Aquests adobs són de lent alliberament, és a dir, que es degraden  progressivament a terra durant el transcurs de diverses setmanes. Llavors el risc de sobre fertilització és baix, en contraposició als adobs líquids, que s'assimilen molt més ràpid.

Podeu també millorar l'estructura de la terra, afegint:

 • Fibra de coco (20%) i/o perlita (10%), per augmentar la capacitat de drenatge i la ventilació de la terra
 • Polímers, per assegurar una petita reserva d'aigua i reduir d'aquesta manera la freqüència dels regs

Les boles d'argila en el fons dels testos no són útils, tot i que aquesta tècnica sigui molt freqüent. Redueixen el volum de la terra disponible, i augmenten el PH si no estan preparades unes setmanes abans.

Floració de marihuana a terra
Floració de marihuana a terra

 Com utilitzar bé la vida microbiana de la terra?

Arrels de Marihuana en simbiosi amb la vida microbiana
Arrels de Marihuana en simbiosi amb la vida microbiana

Un dels avantatges més importants del cultiu de marihuana en terra, és utilitzar la vida microbiana benèfica activa del sòl (bacteris i fongs) en simbiosi natural, realitzant dues accions importants, com:

 • Descompondre les grans molècules orgàniques i les arrels mortes en nutrients assimilables per a les plantes.
 • Protegir les arrels d'atacs de mals bacteris o fongs patògens (vectors o disparadors de malalties)

La vida microbiana del sòl passa desapercebuda per gran part dels cultivadors de marihuana, mentre que aquesta influirà directament sobre el cultiu de la planta, i en conseqüència, augmentarà la qualitat i quantitat de la collita.

És possible que vosaltres mateixos introduïu alguns ceps de bacteris o fongs acuradament escollits, per tal de millorar significativament la qualitat de la vida microbiana de la terra de cultiu. Aquests bacteris entraran en simbiosi amb les arrels de les plantes de marihuana: la vida microbiana rebrà sucres necessaris per al seu desenvolupament a través dels nutrients aportats mitjançant els regs aportats.

La més coneguda i segurament la més eficient es diu Trichoderma Harzianum, de la família de les micorizes com el producte micoplant (fongs microscòpics). El BioMagix de GHE és una barreja de Trichoderma i bacteris benèfics. Podeu, també, introduir nombrosos fongs i bacteris benèfics utilitzant el Bactoforce de House & Garden o els bacteris Bactohemp.

Trichoderma Harzianum (fong benèfic)
Trichoderma Harzianum (fong benèfic)

Una vegada aquesta vida microbiana estigui introduïda i activa, s'haurà de tenir cautela en no utilitzar cap producte bactericida o fungicida que pugui entrar en contacte amb la terra: H2O2, Silici, Propolix, Sofre...

Cal destacar que també és molt important deixar reposar l'aigua de l'aixeta que anem a utilitzar per al reg unes hores abans de regar les plantes.

Aquest repòs es fa amb la finalitat d'eliminar el clor mitjançant l'evaporació, ja que aquest s'afegeix en forma gasosa a l'aigua de l'aixeta per tal d'eliminar tots els bacteris i fongs que hi puguin haver!

La vida microbiana benèfica crea els seus propis enzims per descompondre les molècules orgàniques, no havent calgut afegir-ne en forma líquida. Els enzims han estat desenvolupats per substituir i simular la vida microbiana quan aquesta no és present (cultiu hidropònic, etc)

Si voleu esterilitzar la terra, per eliminar tots els bacteris, fongs, ous, larves, insectes, àcars, etc, només haureu de passar-la alguns segons pel forn a Micro Ones. No haureu d'oblidar afegir després una nova vida microbiana beneficiosa per a la planta.

Els sucres (melassa, glucosa ...) augmentaran molt l'activitat microbiana, així mateix que els àcids húmics i fúlvics, com ara els continguts al Diamond Black de General Organics.

Quin tipus d'adob utilitzar per al cultiu de la marihuana en terra?

Per tal de poder gaudir adequadament de la vida microbiana, serà molt important utilitzar adobs orgànics (bio) especialment dissenyats per al cultiu de la marihuana, com ara:

Per descomptat, és també possible cultivar en terra amb adobs minerals (químics). Aquests són directament assimilables per la planta sense passar per la vida microbiana. Però aquesta microvida, en no disposar de molts elements per a la seva alimentació, el seu desenvolupament no serà tan accentuat com en el cas d'utilitzar adobs orgànics.

És la diferència més gran entre els adobs orgànics i els minerals. Els primers alimenten alhora el sòl i la planta, deixant una terra rica i viva, mentre que els adobs químics només alimenten la planta, deixant el substrat pobre i estèril. Deixant de banda la marihuana, aquest problema afecta tots els cultius en terra a tot el món.

Creixement de marihuana en terra
Creixement de marihuana en terra

Quan estan ben utilitzats, els adobs orgànics permeten un rendiment tan bo com els adobs minerals. Però és més per la qualitat gustativa que s'aconsella d'utilitzar adobs orgànics (bio), que donaran a la collita uns sabors molt més rics i complexos que els minerals.

Per evitar les acumulacions de sals o fertilitzants a la terra, s'haurà de regar de manera intermitent, un reg amb fertilitzant i un altre sense i com a màxim dos regs amb fertilitzant per un de sol amb aigua.

Sobretot recordeu que el rentat d'arrels final, s'haurà de realitzar només amb aigua, sense adob abans de la collita amb una durada d'unes 3 setmanes com a mínim per ser eficient (com més llarg és el rentat d'arrel i més netes estiguin de nutrients, millor serà la qualitat gustativa de la collita).

No dubteu a llegir la nostra guia del reg de les plantes de marihuana en terra.

Cal corregir el pH en els cultius de marihuana en terra?

Utilitzant adobs orgànics, i amb un PH des de 5 fins a 8, no serà necessari corregir el PH. La terra té bons tampons reguladors PH, que s'encarregaran d'esmorteir les lleugeres fluctuacions dels rangs del PH. El PH ideal pel cultiu en terra és d'uns 6.5.

Si s'utilitza àcid per reduir el PH, aquest destruirà l'efecte tampó, de manera que s'haurà de corregir el pH durant tot el cultiu adequant en cada reg.

En la pràctica s'aconsella modificar el PH en terra prop dels 6.5, només en els següents casos:

 • Ús d'adobs minerals, per ajudar la seva assimilació
 • Ús d'aigua amb un PH inferior a 5 o superior a 8
 • Per les plantes mares, perquè el límit natural de la terra es va reduint amb el temps

Per disminuir el pH en cultiu orgànic (bio), utilitzarem àcid cítric, o suc de llimona.

Mesurar l'EC (conductivitat elèctrica) no serà del tot necessari amb adobs orgànics, perquè el mesurador no aportarà mesuraments exactes de les concentracions reals de nutrients en el sòl. Encara que cal destacar que sí que podem tenir el control de la quantitat específica de fertilitzant mineral usat durant un cultiu i una varietat de marihuana en particular per tenir diferents punts de referència per a un pròxim cultiu amb la mateixa varietat o genètica cultivada.

Quin tipus de testos utilitzar per al cultiu de marihuana en terra?

Les arrels acostumen a tendir a colonitzar principalment l'exterior del test, per això serà molt útil canviar a un test de més capacitat durant el transcurs del cultiu. Crearà un sistema radicular molt més eficient, la qual cosa facilitarà el reg i la nutrició de la planta. Els testos sempre s'han de tenir forats al fons per assegurar un drenatge eficaç en cas de realitzar un reg excessiu.

Planta de marihuana a terra en test de 7L
Planta de marihuana a terra en test de 7L

En el cultiu d'exterior, un test gran assegurarà una gran collita, per aquest motiu s'utilitzaran contenidors de 30L, 50L o de més capacitat en floració. En el cas de llavors de cànnabis regulars podreu esperar a l'inici de la floració i la declinació del sexe per saber si val la pena, o no, trasplantar les plantes quan sabem si són mascles o femelles.

Les varietats de marihuana autoflorescent no segueixen aquestes normes, ja que a causa de la seva petita grandària i curt període de creixement, s'aconsella cultivar aquest tipus de plantes directament al test final, generalment 11L, però es pot utilitzar testos de fins 20L per cultivar les varietats automàtiques més productives (Big Devil XL, Think Different, Flash Seeds ...)

Planta de marihuana a Smart Pot
Planta de marihuana a Smart Pot

Es desaconsella cultivar diverses plantes per test, perquè entraran en competència, tant a nivell aeri com radicular. Si voleu intentar-ho, s'hauria de realitzar el cultiu en testos grans (safates de cultiu) i espaiar les plantes el màxim possible.

Els testos de plàstic pesen menys i ocupen menys espai que els d'argila, per això seran d'un ús més còmode. Els testos quadrats són més eficients que els rodons, perquè permeten omplir més la superfície de cultiu. Finalment dir que els testos de color blanc seran preferibles per tal de protegir les arrels de la calor de l'estiu.

L'oxigenació de les arrels és desafortunadament moltes vegades el factor limitant cultivant terra. Caldrà evitar al màxim premsar la terra. També rascarem una mica la terra que es trobi en la superfície per a una millor absorció de l'aigua de reg.

Per millorar l'oxigenació de les arrels en terra, podem utilitzar testos intel·ligents que permeten la màxima ventilació del substrat.

Trasplantament sense estrès
Trasplantament sense estrès

Com canviar de test les seves plantes de marihuana?

Durant el canvi de test, l'estrés a les plantes ha de ser el mínim, particularment en les arrels.

El trasplantament és molt més fàcil quan la terra està ben seca, s'haurà d'esperar abans de realitzar el reg per fer-ho.

Us aconsellem de fer el canvi de test d'aquesta manera, passant d'un petit test (A) a un de més gran (B):

Posar una mica de terra al fons del test gran (B), i col·locar el test petit (A) al centre, afegir terra als costats fins a dalt.

Premsar una mica els costats del test petit (A) per comprimir lleugerament la terra per després treure el test petit (A).

Si una vora es desploma, caldrà fer-ho de nou i comprimir la terra una mica més.

Tindrem un perfil del test gran (B) de la mida de la petita (A).

Traiem amb cura la planta i el seu test petit (A) per col·locar en el perfil del test gran (B).

Prestarem atenció de no tirar del tronc de la planta ja que si això passa podria danyar l'arrel principal.

Afegir una mica de terra a la superfície per completar el test (B), sense comprimir la.

Regar les plantes amb un estimulador d'arrels (aquest producte conté vitamines que disminuiran l'estrès del trasplantament) però sense adob (la terra nova conté tot el necessari).

Es pot utilitzar la mateixa terra diverses vegades?

Us aconsellem no utilitzar la mateixa terra per realitzar diversos cultius, ja que la seva estructura interna es degrada amb el temps (oxigenació, drenatge, tampons ...) i conté residus d'adobs o productes d'altres cultius.

No obstant això és preferible intentar no tirar la seva terra a les escombraries, sinó d'utilitzar-la en una horta o pel trasplantament d'un altre tipus de plantes d'interior (Ficus, etc).

Quins són els avantatges del cultiu en terra?

Plantes de marihuana en terra
Plantes de marihuana en terra

El cultiu de cànnabis en terra permet abans de tot d'utilitzar adobs orgànics en combinació amb vida microbiana benèfica, per obtenir un resultat amb una alta qualitat gustativa.

El segon gran avantatge del cultiu en terra és la seva relativa tolerància als errors, gràcies al seu potent efecte tampó. Per aquesta raó s'aconsella començar el cultiu de la marihuana a substrat terra, mentre que en els sistemes hidropònics on el marge d'error és més reduït i la inversió més important s'aconsella que prèviament adquireixin uns conceptes bàsics que es poden aprendre primer cultivant en terra.

La terra seguirà sent per molt temps el substrat més utilitzat per al cultiu de la marihuana, i esperem que aquest cultiu tan fàcil i natural us permetrà obtenir el millor de les vostres plantes de marihuana!


Els articles publicats per Alchimiaweb, S.L. estan reservats a clients adults. Recordem als nostres clients que les llavors de cànnabis no figuren en el catàleg de la Comunitat Europea. Són productes destinats a la conservació genètica i al col·leccionisme, en cap cas al cultiu. Està estrictament prohibit germinar-les en alguns països, a excepció de les autoritzades per la Unió Europea. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.

Comentaris a “Cultiu de marihuana en testos” (0)

Vols donar la teva opinió sobre cultiu-marihuana-tests o preguntar sobre aquest producte?

Per poder publicar els teus comentaris cal estar identificat com a usuari. Identifica't o dóna't d'alta com a usuari.

(+34) 972 527 248
(+34) 972 527 248
keyboard_arrow_up Chat on Telegram