Guia d'extraccions i concentrats de cànnabis amb solvent

Què són les extraccions amb solvent?

Hem vist fins aquí la gran varietat de tècniques per separar la resina de la matèria vegetal mitjançant mètodes mecànics, o sigui per agitació, calor i pressió. No obstant això, una altra manera de fer aquesta separació (en aquest cas se l'anomena extracció) és mitjançant l'ús de solvents, sent els més populars el gas butà, l'etanol, el propà o el CO2. Bàsicament, el que s'aconsegueix és dissoldre els tricomes en el líquid solvent per a després filtrar la barreja de la matèria vegetal. A continuació, es purga el solvent amb un forn de buit o una dessecadora amb bomba de buit per assegurar el mínim contingut de traces de solvent en l'extracte.

Els solvents es solen dividir en dos grups, Polars i Apolars (tot i que cada un d'ells té cert grau de polaritat). Els solvents Apolars dissolen els compostos no polars de la planta, en aquest cas els olis i lípids continguts en els tricomes. Per contra, els solvents Polars extreuen també compostos polars (que es poden dissoldre en aigua) com la clorofil·la, resultant moltes vegades en extractes de menor qualitat. La major part de solvents usats són altament inflamables, per la qual cosa s'han de seguir una sèrie de mesures de seguretat a peu de la lletra per evitar desgràcies.

Diferents textures de BHO: Shatter, Budder, Sugar Wax, Wax (Foto: @sergiohuertasdemaria)
Diferents textures de BHO: Shatter, Budder, Sugar Wax, Wax (Foto: @sergiohuertasdemaria)

Tipus d'extraccions amb solvent

Fem un repàs ara als concentrats més populars obtinguts a partir de l'ús de solvents a dia d'avui:

BHO (Butane Honey Oil)

Sens dubte un dels extractes més populars a tot el món. A grans trets, es tracta de dissoldre els tricomes amb ajuda de gas butà que serà després purgat mitjançant calor i buit, resultant en un concentrat de gran puresa i qualitat. La relativa baixa polaritat del butà assegura que no arrossegarà clorofil·la o altres compostos solubles en aigua, el que es tradueix en un producte que, en cas d'estar ben purgat, amb prou feines no conté impureses.

Tot i que les extraccions amb butà es porten realitzant des de ja fa bastants anys, les millores en el material per a extraccions han propiciat un increment notable en la qualitat d'aquest tipus de concentrats, que són ara d'una puresa superior i contenen molta menys contaminació en el que a residus de solvent es refereix. Com a resultat, avui dia es pot trobar un ampli ventall d'extractes fets amb butà amb diferents textures i noms, com budder, shatter, sap, syrup, sugar o wax. La textura final depèn de diversos factors: la genètica, el perfil de terpens, la tècnica de purgat o la manipulació després de l'extracció són alguns dels més importants. Com a regla general, els extractes tipus shatter (que semblen vidre de color ambre) contenen més THC i menys terpens que les altres textures, produint un efecte més potent però amb menys qualitat organolèptica.

Extraccions Live Resin d'alta qualitat (Foto: @jahlonimo)
Extraccions Live Resin d'alta qualitat (Foto: @jahlonimo)

Live Resin

Es tracta d'una forma de fer BHO cada vegada més popular a la qual es processa material fresc, sense assecar. D'aquesta manera s'obté un producte especialment aromàtic, que captura l'essència de la planta en vida. Conegut per la seva textura enganxosa a causa de l'alt contingut en terpens, podeu llegir més sobre aquesta tècnica en aquest nostre article sobre Live Resin.

Salsa de terpens o HTFSE i HCFSE

Probablement es tracti d'un dels més nous extractes en aquesta nova era del regnat dels extractes amb alt contingut en terpens, HTFSE (High Terpene Full Spectrum Extract o extracte d'ampli espectre amb alt contingut en terpens) i HCFSE (High Cannabinoid Full Spectrum E o extracte d'ampli espectre amb alt contingut en cannabinoides) són el resultat d'un procés de curat al buit a baixa temperatura d'extractes fets amb solvent a partir de cabdells de primera qualitat, que han de presentar un alt contingut en terpens. Durant el procés - que pot durar tres setmanes o més - l'oli es disgrega, amb el THC-A formant petits cristalls sobre un bassal d'una substància semblant a la mel que conté principalment terpens, encara que també la resta de cannabinoides secundaris i flavonoides, que li aporten un efecte més complet. El contingut en THC del HCFSE sol rondar el 90% i té l'aparença de diamants arrebossats amb salsa, mentre que un HTFSE ha de tenir un contingut en terpens d'entre el 13 i el 25% i semblar una mel (potser una mica més líquida) amb petits cristalls al seu interior, amb una consistència més líquida que el HCFSE.

HCFSE a l'esquerra, HTFSE a la dreta (Foto: @sergiohuertasdemaria)
HCFSE a l'esquerra, HTFSE a la dreta (Foto: @sergiohuertasdemaria)

PHO (Propane Honey Oil)

Menys popular que el BHO, l'oli de propà es fa d'una manera molt similar (bàsicament se substitueix un solvent per l'altre) i consisteix en un extracte amb unes ràtios de cannabinoides i ceres lleugerament diferents. El propà té un punt d'ebullició més baix que el butà, pel que és més fàcil de purgar sense que el contingut en terpens es vegi afectat. Així, el PHO sol tenir una textura més viscosa, que com hem vist s'associa als extractes especialment rics en terpens. No obstant això, el propà és força més car que el butà, així que alguns professionals simplement utilitzen una barreja de tots dos per aconseguir la millor eficiència.

Extractes sense ceres (Dewaxing)

La resina de cànnabis conté de manera natural una sèrie de substàncies neutres, no-actives, com ceres i lípids, que no posin efectes medicinals i es pensa (encara que es necessita més investigació) que podrien estar relacionats amb certs problemes respiratoris com la pneumònia lipoïdal. Per aquest motiu molts s'han esforçat per aconseguir extractes més purs, lliures d'aquestes ceres, especialment aquells que utilitzen la marihuana medicinal inhalada.

Al principi se seguia un complicat procés anomenat "winterització" que implicava l'ús d'un segon solvent - normalment etanol - i d'un filtrat en fred. Si bé és un procés molt eficaç a l'hora de treure les ceres, també es perd una quantitat considerable de terpens, minvant tant el gust com el potencial terapèutic. Avui dia es filtren les ceres durant el procés d'extracció, treballant a temperatures molt més baixes que fan que els lípids es solidifiquin i siguin així fàcilment filtrats. Mentre que aquesta segona tècnica no retira tantes ceres com la "winterització", sí preserva tots els terpens i produeix un BHO net i saborós.

QWET o QWISO

Aquestes sigles són l'abreviatura de Quick Wash Ethanol (rentat ràpid en etanol) i de Quick Wash Isopropyl (rentat ràpid en isopropílic) respectivament. Es tracta doncs d'extraccions fetes amb alcohol, una tècnica molt més senzilla i segura que l'ús de gasos inflamables. S'utilitza o bé etanol (el mateix alcohol que hi ha a les begudes alcohòliques i que es produeix de la fermentació de llevat i sucre) o bé alcohol isopropílic (obtingut mitjançant processos químics combinant propè i aigua, no apte per a consum humà). Per això us aconsellem utilitzar únicament etanol (QWET) per fer aquests concentrats. La qualitat del producte depèn per descomptat del material de què es parteix, així com del temps d'exposició al contacte dels cabdells amb l'etanol. Un bany o rentat ràpid (1 minut) produeix un extracte semblant al shatter, translúcid, que un cop purgat presenta alts continguts en cannabinoides però un percentatge de terpens menor que un bon BHO. Amb majors temps d'exposició s'arrosseguen altres substàncies no desitjades, com ceres i clorofil·la, obtenint un extracte més viscós i fosc, semblant a l'oli de Rick Simpson (que no es recomana consumir inhalat, sinó de manera oral o tòpica).

Extracció QWET amb etanol
Extracció QWET amb etanol

Dimetil Eter, MZ12X, Dexso, DME

El DME o èter dimetílic va aparèixer fa pocs anys com una alternativa més segura que les extraccions amb butà. Els fabricants afirmen que la seva alta puresa, baixa toxicitat, facilitat de purgat fan d'ell un solvent més eficaç, fins i tot algun ha suggerit que no seria necessari purgar-se al buit (cosa que no us recomanem, buit per purgar sempre !!). Una altra suposat avantatge és que arrossega més compostos que el butà, aconseguint un major ventall de cannabinoides i terpens encara que també de substàncies no desitjades com la clorofil·la (d'aquí el color fosc que solen presentar aquests concentrats). Encara que a nivell domèstic alguns usuaris han optat pel DHO, aquest solvent no ha trobat encara el seu lloc entre els professionals, que solen optar per butà, propà o barreges d'ambdós.

Oli de CO2

El CO2 és sovint escollit per laboratoris professionals a causa de l'alta puresa del producte aconseguit i al fet que segurament es tracti del solvent que menys residus deixa en l'extracte. El desavantatge és, sens dubte, la inversió econòmica en material de laboratori necessària per poder fer-ho, així com la pèrdua de terpens durant el procés d'extracció (molts concentrats de CO2 i tenen una olor i un sabor semblant, encara que vinguin de plantes diferents). Per això una gran part de l'oli de CO2 produït es destina als comestibles cannàbics o a tintures. De vegades es barreja amb terpens i es carreguen cartutxos per vaporitzadors o e-cigs, un mètode de consum de concentrats de resina cada vegada més comú.

Extraccions lliures de solvent, destil·lats i aïllats

Segons molts, aquests podrien ser el futur dels concentrats de cànnabis. A mesura que els gustos dels consumidors es van refinant cada vegada són més els que prefereixen la comoditat, discreció i versatilitat dels vaporitzadors tipus pen, molt menys aparatós que els accessoris per dabbing! A més, com més puja l'interès per l'ús medicinal del cànnabis, més es busca la facilitat en l'administració de les dosis. Els destil·lats (distillates) i "aïllats" (isolates) són cada vegada més populars en l'emergent mercat legal dels EUA, en part gràcies a una tècnica de laboratori anomenada destil·lació de via curta - o short-path distillation - que permet netejar els extractes de qualsevol traça de residu (solvents, pesticides, ceres, etc). Es tracta d'un dels concentrats més cars del mercat, ja que el procés d'elaboració és molt més lent i costós que el d'altres mètodes d'extracció.

Molts destil·lats es vaporitzen
Molts destil·lats es vaporitzen

Destil·lats o distillates

Es tracta normalment de líquids viscosos que contenen cannabinoides en la seva forma activa i en percentatges de fins al 99%, amb un contingut en terpens gairebé no mesurable. El seu color varia des de gairebé transparent a ambre, passant per una bella gamma de tons daurats, i s'usen fumats, vaporitzats o ingerits. Recentment s'han començat a afegir terpens a aquests destil·lats, amb els quals s'omplen cartutxos per vaporitzadors. Si bé d'una banda aquest tipus de concentrats gaudeix de defensors (especialment els usuaris medicinals que s'han de procurar dosi bastant exactes), també hi ha detractors d'aquest sistema, que argumenten que es sol usar per treure el poc profit que es pugui treure d'altres extractes mal fets, mal purgats o amb tot tipus de residus. Per això, els veritables professionals només escullen extractes de plantes d'origen orgànic per produir els seus destil·lats medicinals.

Aïllats o isolates

Hem vist com els cannabinoides actius, terpens, ceres i lípids d'un concentrat es poden separar mitjançant la destil·lació. Doncs bé, els aïllats serien el resultat d'un procés de purificació posterior d'aquestes cannabinoides actius, descarboxilats. Per preparar un aïllat de CBD es necessita un segon solvent i varis processos químics, amb el que s'aconsegueixen Cristalls de CBD 99%. Un aïllat de THC-A és molt difícil i complicat d'aconseguir, ja que es necessita un laboratori, productes químics com el metanol, tècniques d'evaporació rotatòria i cromatografia, etc. No obstant això, es pot aconseguir una versió més rudimentària de THC-A a partir de BHO al qual se li deixen evaporar lentament els terpens, de manera que el THC-A acaba cristal·litzant. Cal dir que hi ha dubtes sobre si aquests cristalls poden contenir traces de solvent. Una altra forma d'aconseguir-ho, més segura, és fer Rosin de budder o de Rosin "buddejat" a molt baixes temperatures i a una pressió suficient per fondre la major part de terpens, deixant els cristalls de THC-A per una banda i la salsa de terpens per una altra. El gran desavantatge d'aquest útim mètode són sens dubte els baixos rendiments obtinguts.

Cristalls de CBD aïllats amb una puresa del 99%
Cristalls de CBD aïllats amb una puresa del 99%

Esperem que aquest article us hagi ajudat a diferenciar correctament entre la gran diversitat de concentrats de resina de cànnabis fets amb solvent.

Bones extraccions!

Articles i publicacions consultats per a la redacció d'aquest article:


Els articles publicats per Alchimiaweb, S.L. estan reservats a clients adults. Recordem als nostres clients que les llavors de cànnabis no figuren en el catàleg de la Comunitat Europea. Són productes destinats a la conservació genètica i al col·leccionisme, en cap cas al cultiu. Està estrictament prohibit germinar-les en alguns països, a excepció de les autoritzades per la Unió Europea. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.

Comentaris a “Guia d'extraccions i concentrats de cànnabis amb solvent” (0)

Dubtes d'enviaments i pagaments

Els dubtes relatius als enviaments i pagaments els podeu consultar als apartats despeses d'enviament i Sistemes de pagament

Vols donar la teva opinió sobre "Guia d'extraccions i concentrats de cànnabis amb solvent" o preguntar sobre aquest post?

Es publica!

Assegura't que és un email vàlid. No es publica

Sobre aquest Blog cannàbic

El present bloc és el bloc oficial del Grow Shop Alchimia. Aquest bloc està dirigit exclusivament a majors de 18 anys.

Per comprar material per a l'autocultiu de cànnabis pots consultar lel nostre catàleg de llavors de marihuana, Growshop i parafernàlia


Subscriu-te al blog

Vols rebre totes les novetats, notícies i curiositats sobre el món del cultiu?

keyboard_arrow_up