Màxima producció de marihuana en el cultiu en interior

Són molts els clients que ens demanen com poder maximitzar la producció en un cultiu en interior per fer que aquest sigui més rendible ja que el preu de la llum no para d'augmentar, i volem optimitzar la producció per tenir sempre el rebost ple.

Hi ha molts factors a tenir en compte que tractarem detalladament per explicar el millor possible com fer d'un cultiu normal, un cultiu molt productiu.

Cultiu de màxima producció
Cultiu de màxima producció

El primer pas que hem de fer és pensar en el plantejament del cultiu que es vol realitzar. En aquest plantejament entra l'espai cultivable, la quantitat de plantes, les tècniques de cultiu a aplicar, la potència lumínica a usar, la genètica o genètiques de marihuana que farem servir per al cultiu, esqueixos o llavors? I un llarg etcètera més, però abans de posar-se a conrear també s'haurien de tenir clars els errors a evitar en un cultiu de cànnabis.

Espai cultivable i potència de llum a utilizar

Quan parlem d'un cultiu productiu ens referim generalment a obtenir la ràtio d'1 gram 1 vat o sigui 1gr = 1W, és a dir, si fem servir un focus de 600w obtenir una producció de 600 gr.

El primer pas és controlar l'espai cultivable i la potència de llum a utilitzar. En aquest cas hem de tenir clar que cal aprofitar al màxim la potència de llum i l'espai cultivable.

Armari de 2.40m amb 2 x 600w
Armari de 2.40m amb 2 x 600w

Si disposem d'un focus de 600w l'ideal és un recinte de cultiu de 1.20m2 o fins i tot 1.40m2 doncs aquests escassos 20cm de més per costat faran que càpiguen alguns cabdells de més amb el que sempre serà més senzill aconseguir la ràtio 1g/1w.

Si disposem de 400w haurem de tenir un recinte de cultiu de 1m2 o 1.20m2 i si disposem de 250w, l'espai cultivable òptim seria de 60 a 80cm2, millor sempre 80cm2 que no 60cm2.

En cas de no tenir un equip d'il·luminació, és interessant tenir en compte els balastres amb regulador de potència que a part de poder rebaixar la potència a conveniència, també incorporen el súper lumen que ofereix una mica de potència extra en el cultiu que es pot usar en les setmanes en què la planta està encarada cap a l'expansió floral.

Perquè fer servir un balast electrònic?

Balastre electromagnètic vs electrònic
Balastre electromagnètic vs electrònic

Com podem veure a la gràfica comparativa entre els dos tipus de balastres, el magnètic Vs l'electrònic, veiem que durant tota la fase de creixement hi ha una despesa energètica que es pot estalviar a la factura de la llum sense veure canvis significatius en el creixement de les plantes de cànnabis. Cal tenir en compte que les necessitats de les plantes quan són petites no són les mateixes que quan les plantes són més grans. En aquest sentit podem dir que el creixement inicial de les plantes de marihuana es pot suplir amb la llum d'un 400w.

També haurem de tenir en compte el reflector en el cultiu de marihuana, ja que si bé tots van bé, hi han alguns que reflecteixen millor la llum aprofitant al màxim els lúmens de la bombeta i fent que el cultiu sigui més equitatiu. El desenvolupament i la producció de les plantes és molt semblant, repartint el mateix pes en totes les plantes i evitant creixements descompensats en els racons del cultiu.

Recordem que és molt interessant fer una rotació de les plantes durant tot el cultiu, sobretot en creixement, per assegurar que totes les plantes es desenvolupin per igual. Cal tenir en compte que les plantes que estan just sota el focus rebran la llum d'una manera més directe, creixent més que la resta. Aquestes les anirem intercanviant amb les que es vegin més petites perquè acabin amb una mida i estructura semblants.

L'extracció i la renovació d'aire

Abans de posar-nos a escollir o de seleccionar les genètiques a utilitzar en el cultiu un ha d'estar segur que les temperatures i la renovació d'aire, així com les humitats relatives, estiguin controlades des d'un inici. Com menys errors hi hagin en el cultiu de cànnabis, millors resultats s'obtenen.

Extracció d'aire amb filtre d'olors
Extracció d'aire amb filtre d'olors

En aquest cas s'ha de preparar bé el sistema de intracció i extracció d'aire perquè la temperatura sempre estigui dins d'un rang òptim, però també ho ha d'estar la humitat.

El millor és fer servir algun controlador de temperatura que ens ajudi a automatitzar l'entrada i la sortida d'aire segons temperatura de consigna assignada. És a dir, si la temperatura òptima de cultiu és de 20 a 28 º llavors hem assegurar-nos que sempre estigui dins d'aquest rang òptim, evitant així que les plantes s'estressin. Cal evitar tot tipus d'estrès a les plantes.

Humitat en el cultiu de cànnabis

Les humitats en el cultiu de cànnabis són un apartat important per a la màxima producció ja que aquesta ha de ser graduable segons la fase de cultiu. Doncs no és el mateix una planta amb una setmana de vida que una planta en plena floració, ja que tindran necessitats vitals diferents. En aquest cas recomanem tenir un humidificador i un controlador d'humitat per poder graduar bé les necessitats de les plantes durant tot el cultiu.

Humidificador per al control de la humitat en creixement
Humidificador per al control de la humitat en creixement

Grafica d'humitats necessàries per al cultiu d'interior

En el següent gràfic mostrem el rang d'humitats que requereix el cànnabis al llarg del seu cultiu segons la setmana i el fotoperíode. Podem veure amb facilitat com hi ha un rang òptim, entre màxim i mínim, en el qual les plantes se senten confortables. Com més petites són les plantes més humitat requereixen i com més avançades en la seva floració, menys humitat relativa necessiten. A la part superior del gràfic veiem una línia vermella que marca el límit en el qual els fongs poden atacar a les plantes de cànnabis, amb una alta humitat i tot el contrari, en la part baixa una altra línia vermella que marca el punt on les aranyes poden aparèixer en el cultiu.

Hi han altres possibles atacs d'insectes o de fongs que poden donar-se amb humitats altes o baixes però les comentades són les més importants i nocives.

Rang d'humitats en el cultiu de cànnabis
Rang d'humitats en el cultiu de cànnabis

La distància del focus a les plantes

Aquest és un altre punt important per obtenir la màxima producció de cabdells en interior. Com bé hem comentat, cada potència de llum té el seu òptim espai cultivable. Però, què passa amb l'alçada del focus a les plantes?

Els focus de 600w aporten una altura adequada uns 92.000-88.000 lux per cada cm2, segons el tipus de bombeta a utilitzar. Aquesta és la mesura que prendrem com a referència per saber si estem dins de l'optimització de la llum utilitzada. És complicat saber, sense un luxòmetre, si el focus està a l'alçada que toca o no. Hi ha un sistema rudimentari però que funciona bé, que és posar la mà just a sobre de les últimes fulles de les plantes. Si podem mantenir la mà durant una estona sense cremar-nos o sense notar excessiva calor, anem bé. Altrament, si al posar la mà sota el focus notem que crema, haurem pujar-lo ja que les plantes també ho notaran i s'estressen.

Distància del focus a les plantes
Distància del focus a les plantes

Està clar que si podem fer servir un luxòmetre, tot és molt més senzill de gestionar atès que podem obtenir lectures a l'instant i modificar la seva alçada sense anar a cegues, optimitzant al màxim el seu ús.

Les distàncies que solen recomanar per al cultiu en interior segons potència de focus són les següents:

 • Focus de 600w alçada de 50 a 60 cm - 92.000 lux (màxim)
 • Focus de 400w alçada de 40cm - 62.000 lux màx (màxim)
 • Focus de 250w alçada de 25cm - 32.000 lux màx (màxim)

Es pot rebaixar una mica més l'alçada del focus sempre que la temperatura de les canopies, puntes de les plantes, estigui per sota de la comentada com òptima. Si és superior llavors pujarem una mica el focus fins que la temperatura estigui dins del rang òptim. És important mantenir una distància adequada ja que la llum és un dels factors que farà que els cabdells tinguin més pes i que la penetració lumínica sigui més gran aconseguint que les parts baixes de les plantes també compactin com la punta el que fa augmentar el pes considerablement .

Tipus de llums a utilitzar en un cultiu productiu: HM (halogenurs metàl·lics) i HPS (alta pressió sodi)

La il·luminació en el cultiu de cànnabis pot variar ja que en el mercat hi han llums de baix consum, plasma, leds, HID, però en aquest post el centrem en la il·luminació més coneguda i comú que tot conreador té en el seu armari de cultiu.

Diferenciem entre llums HM i HPS. Els llums HM són un tipus de llum que té un espectre més blavós, el qual emula la llum de la primavera a exterior que és l'època en què es germinen les llavors i s'inicia el seu creixement.

Espectre que veuen les plantes de cànnabis
Espectre que veuen les plantes de cànnabis

Aquestes llums HM o halogenurs metàl·lics desprenen menys calor que les HPS de manera que es poden apropar més a les plantes sense que aquestes notin una calor excessiva com passa amb els llums HPS. Les HM les farem servir fins ben entrada la 2ona setmana de floració fins que apareguin les primeres flors de les plantes. Ens ajudaran a donar una millor estructura a l'esquelet vegetal de la planta amb distàncies internodals més curtes en comparació amb l'ús de llums mixtes o HPS per al creixement.

A l'altra banda del ring tenim les llums HPS o alta pressió de sodi. Aquestes llums tenen un color més vermellós i emulen el sol de finals d'estiu o tardor, època en què es dóna la floració i collita de les plantes de cànnabis en exterior.

Segons marca de bombeta, tenen un color anomenat vermell llunyà, molt important per treure el màxim partit a les plantes, les millors bombetes són les Philiphs les quals tenen totes una petita quantitat de vermell llunyà que els va molt bé a les plantes. També cal dir que aquest color vermell llunyà es dóna per un metall dins del gas que fan servir les bombetes per funcionar.

Diferència d'espectres lluminosos HM i HPS
Diferència d'espectres lluminosos HM i HPS

Destaquem que aquest gas es gasta a partir del 3er o del 4art cultiu, i és per aquest motiu que es recomana de canviar bombetes cada any per anar sobre segur.

Els llums HPS al desprendre més irradiació calorífica, no es poden acostar tant a les plantes. Per solucionar aquest petit impediment es pot sense problema posar un petit ventilador de pinça, enganxat al reflector de la bombeta, perquè faci de dissipador de la temperatura, reduint l'impacte directe de la calor a les plantes per poder rebaixar l'alçada del focus.

Elements de control o mesurament necessaris per al control de l'ambient de cultiu :

 • Humidificador
 • Rellotges temporitzadors
 • Controlador temperatura + Humitat

Adobs per al cultiu de cànnabis, màxima producció:

Aquest és un dels apartats que s'han de tenir en compte a l'hora de cultivar. Molts cultivadors pregunten però per què tants productes a aportar a les plantes? La resposta seria per poder fer d'una planta normal, una súper planta. Un exemple seria: Perquè els esportistes d'elit segueixen una dieta específica així com un entrenament específic? Doncs el mateix objectiu els persegueix, el de guanyar més velocitat en el cas d'un corredor o guanyar més pes en el cas de les plantes.

Cal entendre que els adobs són molt necessaris en el cultiu, ja que és l'aliment de les plantes, així com les persones que mengen poc estan primes el mateix passa amb les plantes, llevat aliment menys quantitat de flors. Però quan és el millor moment d'augmentar les dosis de nutrients o quan aplicar els suplements? O quins suplements utilitzar per millorar la seva producció?

Kit d'adobs Canna mineral
Kit d'adobs Canna mineral

Bàsicament existeixen 2 tipus d'adobs per a la marihuana, els adobs orgànics i els minerals, després també trobem organominerals que serien una barreja dels dos anteriors. Amb els adobs minerals l'absorció dels nutrients per part de les plantes és directa, l'intercanvi iònic entre arrel i nutrient és instantani, però no passa el mateix amb els adobs orgànics, els quals abans s'han de descompondre, ajudats de la micro vida, per poder ser absorbits per les arrels de les plantes.

En aquest cas ens centrem en els adobs orgànics, donat que són els que millor qualitat ens aportaran a les flors, deixant sempre un millor sabor que usant adob mineral, en cas de deixar les plantes ben netes al final del cultiu. Però cal comentar que es poden usar els adobs minerals sense problemes per collir excel·lents qualitats i produccions.

General Organics, una gamma de fertilitzants orgànics molt completa
General Organics, una gamma de fertilitzants orgànics molt completa

Expliquem el que més endavant, en altres posts, farem servir com a paraules "tècniques" per mostrar que productes utilitzar durant el cultiu:

 • Adob base de Creixement/Floració: és el nom que rep l'adob que farem servir en creixement o en floració, el qual sense altres aportacions extra, la planta pot sobreviure sense problemes. Solen tenir un NPK equilibrat que va bé per a totes les fases de la vida de la planta. Aquests adobs poden ser en format A + B, barrejant-los en les mateixes proporcions durant tot el cultiu. També hi han els adobs mono ampolla, els quals es diferencien entre els de creixement i els de floració, però tots serien considerats adobs base.
 • Estimulador d'arrels: Són el nom que reben els productes que poden o no ser adobs o contenir part d'ells, però que amb el seu ús s'estimula una part en concret de la planta, en aquest cas les arrels. Fan que aquestes creixin més i tinguin més capil·lars pels quals la planta s'alimentarà diàriament, així que com més arrel, més capacitat d'absorció de nutrients i conseqüentment més producció pot tenir la planta.
 • Estimulador de creixement: És el nom que reben els productes que, sent en part adobs o no, estimulen el creixement de les cèl·lules de la planta. Aquests solen tenir unes altes concentracions de N, enfront del P i el K, encara que sempre s'ha de mantenir l'equilibri entre els diferents macro nutrients. Amb ells les plantes creixen més per contenir més aliment que poder gastar. No sempre són necessaris, de vegades amb només augmentar les dosis de l'adob base pot ser suficient, però sempre són una opció a tenir en compte.
 • Estimulador de Floració: És el nom que reben els productes que no són adobs però que ajuden a la planta a l'assimilació de nutrients durant la fase de floració. Entren en aquest grup, igual que en el de creixement, els aminoàcids, auxines i hormones en general, entre altres més.
 • Potenciadors: Creixement i floració, són adobs que contenen altes concentracions dels nutrients més usats per part de la planta, per o créixer més ràpid o per florir amb més força i potència. S'usen sobretot durant la floració.
 • Altres: Micro vida, Micronutrients, aminoàcids, hormones, etc.

Tècnica de cultiu a implementar per a la màxima producció en interior

Hi han moltes tècniques de cultiu que es poden implementar en un cultiu de cànnabis, però... quina d'elles és millor i més ràpida per treure la màxima producció per m2?

De totes les tècniques de cultiu que es coneixen ens quedem amb el cultiu en SOG o See Of Green. Aquest tipus de cultiu es basa en posar el màxim de plantes per m2 evitant que les plantes ramifiquin a la part baixa per procurar-los un creixement més vertical que horitzontal.

Sea of Green. Màxima producció i rapidesa
Sea of Green. Màxima producció i rapidesa

Per a aquest tipus de cultiu requerim d'unes 16/20 a 30 plantes per m2 ja siguin en format de esqueix o bé partint des de llavor. Com a posar moltes plantes també posarem moltes testos, hem de trobar un test que vagi bé per a aquest tipus de cultiu.

Els testos poden variar molt segons el nombre de plantes a cultivar en un m2 però també segons el substrat a utilitzar per al cultiu de les plantes de cànnabis. La terra és el substrat més conegut per al cultiu de cànnabis però també hi ha altres molt competents com el coco, la llana de roca, l'argila o arlita o directament sense substrat com en els sistemes hidropònics i aeropònics purs com el DWS (Deep Water Sistem ) o el NFT (Nutrient Film Sistem). En els cultius hidropònics, si es controlen al 100% és més senzill aconseguir la ràtio 1g/1w.

Cultiu en SOG aeropònic
Cultiu en SOG aeropònic

En aquest cas parlarem sobre la terra com a substrat de cultiu ja que és el més usat pels cultivadors en interior encara que com ja hem comentat hi ha altres molt competents per treure grans produccions de cabdells.

Tenint en compte el nombre de plantes a cultivar posarem unes testos d'una capacitat o d'una altra. Una mida adequada de test final és el de 3.25L aquestes solen fer uns 16cm2 a la part superior de manera que caben fàcilment unes 25 per 1m2, usant 5 files x 5 columnes, també es poden usar menys plantes, però recordem que plantegem un cultiu ràpid i productiu. Ara sabent el nombre de testos que caben dins l'armari sabem quantes plantes posar en el cultiu, 25 plantes o esqueixos.

Cultiu de cànnabis one bud o See of Green realitzat amb llavors
Cultiu de cànnabis one bud o See of Green realitzat amb llavors

Val a dir que no farem servir el test de 3.25l des del principi del cultiu. Haurem d'usar testos més petites en un inici i anar fent trasplantaments quan realment sigui necessari. La importància dels trasplantaments és alta vers al control de l'alçada i la forma que se li vulgui donar a la planta.

En aquest cas s'estan buscant plantes que tinguin un creixement vertical, amb poca ramificació lateral perquè quan es posin a florir ho facin en format monocabdell o one bud.

Quan s'utilitzen testos petits de menys de 1L, la planta al no tenir gaire substrat per créixer ho fa d'una manera més vertical i sense ramificar la part baixa, però a la vegada també pot succeir que la planta s'espigui quan ja ha conquerit el substrat del test i aquesta ja s'ha assentat bé. En aquest moment s'ha de realitzar el trasplantament de les petites plantes a un test superior. Recomanem com a mínim dos trasplantaments, encara que el més adequat serien 3 però amb dos també pot fer-se fàcilment, reduint gran part de feina a realitzar, ja que 25 trasplantaments comporten unes hores de feina extra.

Quan trasplantar?
Quan trasplantar?

Trasplantaments: mínim 2 ideal 3

 • Testos per al trasplantament: inicial 0.5L - intermèdia 1.4L - final 3.25L
 • Testos mínimes per al trasplantament: inicial de 0.5L o 1L - final de 3.25L

Esqueixos o llavors per màxima producció

Aquest és un dels punts importants a tenir en compte quan volem maximitzar la producció en interior. Es poden obtenir grans collites amb tots dos, ja siguin esqueixos o llavors. El que realment s'ha de tenir en compte és la genètica que es va a conrear, ja que cada cep varia una mica la seva alimentació i necessitats vitals. Intentarem doncs utilitzar només un cep en el cultiu, evitant realitzar un cultiu multivarietat.

Màxima producció amb esqueixos
Màxima producció amb esqueixos

Tant si cultivem a partir de llavors com a partir d'esqueixos sempre intentarem germinar o fer més esqueixos del compte, amb 5 de més serà suficient. És molt fàcil que alguna de les plantes tingui algun que altre retard en el seu creixement, ja sigui per qüestions genètiques, com per culpa del cultivador. D'aquesta manera, fent més esqueixos, ens assegurem que si algun d'ells no arrela bé o té algun problema, tinguem altres que puguin ocupar el seu lloc, deixant sempre els que són més forts i vigorosos.

Es pot maximitzar el cultiu amb qualsevol soca de marihuana, el que passa és que amb unes és més senzill aconseguir la ràtio de 1 g / 1W i amb altres costa una mica més. En el cas de les genètiques, buscarem aquells plantetes que tinguin les característiques que més ens agradi, però amb una gran producció de cabdells, amb les que és més senzill aconseguir la ràtio 1:1.

Màxima producció amb llavors
Màxima producció amb llavors

Hi han famílies genètiques que poden arribar a ser molt productives. Generalment solen tractar-se de plantes híbrides que prèviament, els seus ancestres van ser seleccionades tenint en compte aquesta característica, sense oblidar potència i sabor. Aquestes famílies són:

A part del cep i de la seva producció també s'ha de tenir en compte el temps de floració, a aquestes les anomenarem plantes de floració ràpida, que tenen les diferents genètiques del mercat ja que unes permetran realitzar fins aprop de 4 o 5 cultius a l'any i cultivant altres tan sols es podran fer 3 o 4 cultius. Les plantes de cànnabis de floració ràpida d'uns 50 dies són ideals ja que en no més de 3 mesos es poden collir i fins i tot si es realitza un previ creixement, en un altre emplaçament de cultiu, se'ls pot fer una floració continuada i fer fins a 5 cultius de 2 mesos a l'any, augmentant àmpliament la producció de flors en un any.

Quan posar les plantes a floració?

Quan ficar les plantes a floració? És una pregunta molt freqüent que matisarem a continuació. La planta de cànnabis abans de poder-se passar a floració ha de tenir un bon sistema radicular ja que d'ell depèn l'absorció de nutrients i la capacitat de poder créixer i de crear més cabdells.

Com podem augmentar la massa radicular perquè l'assimilació de nutrients sigui òptima?

Existeixen en el mercat diferents productes com els estimuladors d'arrel que ajuden a la planta a desenvolupar les arrels. A part d'aquesta ajuda, haurem de regar correctament les plantes de cànnabis, fent que aquest sigui curt i precís, el qual faci que el test s'assequi en un parell o tres de dies, després dels quals tornarem a regar.

Aquest període d'humitat/sequedat fa que les arrels estimulin el creixement, ja que la humitat apareix i desapareix. Quan aquesta desapareix, les arrels han d'anar en la seva recerca furgant el substrat i aconseguí una major expansió radicular que si es realitzen regs amb més quantitat d'aigua.

Desenvolupament correcte d'arrels abans de florir
Desenvolupament correcte d'arrels abans de florir

Com ja hem comentat, els trasplantaments són importants per al control de l'alçada, però també per ajudar-nos a no passar-nos amb el reg, ja que sempre triga menys en assecar un test petit que un test gran. Si reguem amb molta aigua aconseguirem l'efecte contrari, alentint el seu creixement i facilitant el possible atac de fongs en el sistema radicular, el que pot portar a la mort de la planta en pocs dies assecant-se com si es tractés de falta d'aigua, o fins i tot veure atacada pel pythium.

Els bacteris o trichodermas en el cultiu i en les arrels ajudaran a la seva estimulació i al seu creixement, a part de millorar l'assimilació dels nutrients. Aquests són un recurs poc coneguts però molt efectius tant per millorar la vitalitat de la planta com per protegir-la de les intrusions bacterianes externes.

Un cop tenim les pantas amb un sistema radicular fort, estan plantades en els seu test definitiu i han ocupat prop del 50% de l'espai cultivable a nivell visual, les podem passar a florir. Acabaran per omplir l'espai que queda lliure a la vista i ho faran amb més branques, el que fa que en floració s'ompli tot de cabdells.

Plantes en fotoperíode de floració
Plantes en fotoperíode de floració

Cal intentar que les plantes estiguin sanes en tots els sentits abans de passar-les a florir. Si les plantes tenen carències de nutrients o bé estan plenes d'insectes o fongs podem tenir clar que la floració serà un desastre. Cal prevenir el millor possible l'atac de possibles fongs i insectes a les plantes de marihuana i mantenir una alimentació equilibrada que faci que la planta estigui sana.

Les podes per a la màxima producció

En un cultiu a See Of Green, on volem velocitat i producció, es busca concentrar en les puntes de les plantes la màxima producció de cabdells. Per aconseguir aquest efecte cal intentar deixar lliure de brots i de fulles aquelles parts on no li toqui la llum. Al ficar moltes plantes per m2, la penetració lumínica és menor que en un cultiu convencional. Els brots de les parts baixes que no aporten cabdells de qualitat cal podar-los perquè tota l'energia de la planta en floració es concentri en les puntes que és on la llum té més incidència directa.

Poda baixa de marihuana Ice Cool
Poda baixa de marihuana Ice Cool

Les poda de baixos la realitzarem just abans que la planta entri en floració, si es fa abans d'hora al haver tallat les seves parts baixes aquesta creixerà o s'estirarà més durant el període de streching. Aconseguirem l'efecte contrari en el cas de que les plantes es deixin sense podar fins passat el període de streching, dies en què la planta està en fotoperíode de floració a 12/12h però que encara segueix creixent sense tenir presència de flors, i aquestes no creixen tant verticalment aconseguint plantes més baixes i compactes.

Així doncs les podes han de ser selectives. No cal podar perquè sí, sinó que veient l'estat de la planta valorarem si es poda molt, poc o gens. Tot dependrà de l'evolució del cultiu i de si la planta ho requereix o no.

Nutrició de les plantes de marihuana per a la màxima producció?

L'alimentació de la marihuana durant el seu cultiu és essencial per poder obtenir la millor producció. És important que els adobs es dosifiquin bé, no val amb adobar una quantitat a ull i esperar a veure què passa... l'ideal és donar a la planta aquells nivells de nutrients que realment necessita en la seva justa mesura i segons l'etapa de vida en que es trobi, és a dir, no donarem la mateixa nutrició a plantes joves en creixement que a plantes grans en floració, sinó que la adaptarem a les seves necessitats.

Per poder adaptar l'alimentació de les plantes de marihuana segons les necessitats, abans hem de saber quines necessitats té la planta durant la seva vida. Les plantes necessiten un gran ventall de nutrients, tots en diferents quantitats, uns més i altres menys, diferenciant entre macro i micro nutrients. Els macro són els més coneguts: N - Nitrogen, P - Fòsfor i K - Potassi, després entren els micronutrients, els requereixen en menor quantitat però són igual d'essencials, i que són: Ca - calci, Mg - magnesi, Bor, Cobalt, Zinc, Coure, Ferro, etc.

Per entendre ara les necessitats nutricionals de les plantes us mostrem aquesta gràfica realitzada pels adobs Aptus en la que podeu veure quan cal aportar més quantitat d'un nutrient o un altre, depenent de l'estadi de vida en què es trobi la planta.

Quins nutrients requereixen les plantes durant la seva vida?
Quins nutrients requereixen les plantes durant la seva vida?

En aquesta gràfica podem veure com durant el creixement i l'inici de floració s'aporta una gran quantitat de nitrogen, més que qualsevol altre nutrient, que ajuda a la planta a créixer i a fer el streching fins a la segona setmana de floració. A partir de la segona setmana de floració, entra en joc el fòsfor que és l'encarregat d'estimular la primera aparició de flors.

Un cop les plantes estan entrades en floració, i a partir de la 2 setmana de flora, els ceps solen requerir d'un punt més de calci i de magnesi. Sempre s'augmentarà la dosi tenint en compte que cal aplicar dues parts de calci per una de magnesi, sinó començaran a sortir punts blancs en les fulles, el que es tradueix en una mancanca. I finalment, quan la planta ja ha creat l'estructura inicial del cabdell, ja es pot aportar l'extra de potassi que ajudarà a les plantes a crear uns cabdells grans i compactes.

Ara ja coneixem quins nutrients i quan els requereix, llavors l'única cosa que no sabem és quina quantitat cal aportar exactament per treure la màxima producció. Hi ha moltes taules de cultiu de les plantes que podem seguir, però moltes d'elles no són del tot compatibles amb aquest esquema de cultiu comentat. El millor és realitzar la nostra pròpia taula de cultiu per anar sobre segur, modificant-la segons la genètica a cultivar, ja que no totes les elles tenen les mateixes necessitats nutricionals.

EC setmanal per a plantes productives
EC setmanal per a plantes productives

Per poder assegurar la jugada i no sobrepassar-nos amb les dosis de nutrients a fer servir, ja que haurem de portar les plantes gairebé al límit de la seva nutrició sense que aquestes pateixin cap excés de nutrients, haurem d'usar un mesurador d'EC o d'electro conductivitat. La conductivitat és la facilitat que té un líquid per poder transportar la corrent, com més sals dissoltes en l'aigua més corrent podran passar, de manera que tindrà una major electro conductivitat o EC. Tenint en compte que l'aigua sense nutrients, com l'aigua destil·lada, no és conductora de l'electricitat això vol dir que a més nutrients més alts seran els nivells d'EC.

Al tenir un mesurador i ajudats d'una taula d'EC's per al cultiu podem adequar la nutrició a les plantes al mil·límetre, aconseguint que aquestes sempre estiguin al punt òptim sense passar-se però traient al seu torn el màxim partit a les seves possibilitats. Seguint la taula evitarem les mancances i excessos en les plantes.

El PH en el cultiu de màxima producció

El PH en el cultiu de marihuana és molt important. Si l'EC és l'aliment que aportem a la planta, el PH diguem que és la vàlvula que regula l'entrada de nutrients en el metabolisme de les plantes. Cada nutrient té una assimilació òptima a partir d'un PH en concret, però també segons els substrat usat.

A la terra el rang d'assimilació de nutrients sol ser bastant ampli i aquests són absorbibles a partir d'un PH 6.0 fins 7.0. Dins d'aquest rang els diferents nutrients són absorbibles per les arrels. Si aquest aspecte no es té en compte i s'està usant un substrat amb un PH descompensat, la planta no pot absorbir tot l'aliment que hauria d'absorbir i els cabdells no es desenvolupen tant haurien de fer-ho amb la consegüent pèrdua de producció.

Cultiu productiu amb PH ben gestionat
Cultiu productiu amb PH ben gestionat

En moltes ocasions el PH mal ajustat en el cultiu és el causant de que les produccions no siguin més grans. Durant el creixement no serà tan important el control del PH, ja que el nitrogen és absorbible en alt grau i la planta creixerà sense problemes però nutrients com el fòsfor, el calci i el magnesi són absorbibles en un rang més alt, a partir d'un Ph de 6.5. Amb aquestes dades veiem com un punt mitjà de confluència de tots els PH és en el rang de 6.5 així que intentarem fer regs amb fluctuació de PH fent que aquest vagi del 6.0 al 7.0 perquè la planta no tingui problemes en la seva nutrició. El creixement el realitzarem amb un PH més proper a 6.5 i la floració amb un PH més proper a 7.0 però sempre realitzant les fluctuacions comentades.

Esperem que us ajudi en els vostres cultius i que es tornin més productius!

Salutacions!


Els articles publicats per Alchimiaweb, S.L. estan reservats a clients adults. Recordem als nostres clients que les llavors de cànnabis no figuren en el catàleg de la Comunitat Europea. Són productes destinats a la conservació genètica i al col·leccionisme, en cap cas al cultiu. Està estrictament prohibit germinar-les en alguns països, a excepció de les autoritzades per la Unió Europea. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.

Comentaris a “Màxima producció de marihuana en el cultiu en interior” (0)

Vols donar la teva opinió sobre maxima-produccio-marihuana-cultiu-interior o preguntar sobre aquest producte?

Per poder publicar els teus comentaris cal estar identificat com a usuari. Identifica't o dóna't d'alta com a usuari.

(+34) 972 527 248
(+34) 972 527 248
keyboard_arrow_up Chat on Telegram