Cànnabis i virus

Els virus i la Marihuana

Virus del mosaic del tabac VMT (Font: Wikipedia)
Virus del mosaic del tabac VMT (Font: Wikipedia)

L'origen dels virus roman incert a dia d'avui, no en va podem trobar tres teories diferents explicant el seu origen i la seva evolució:

  • Hipòtesi regressiva: els virus eren petites cèl·lules paràsites de cèl·lules grans que amb el temps van perdre part del seu material genètic
  • Hipòtesi d'origen cel·lular: els virus s'haurien format a partir de trossos d'ADN o ARN despresos d'organismes majors
  • Hipòtesi de la coevolució: els virus provindrien de molècules proteiques i àcid nucleic

Bàsicament, els fitovirus (virus que ataquen a organismes vegetals) són paràsits intracel·lulars que no es poden replicar sense un organisme hoste. Cal destacar que el coneixement que es té dels virus de les plantes és sensiblement menor que el que es té sobre els seus homòlegs que ataquen animals. Així i tot, es coneixen diversos virus que ataquen les plantes de cànnabis i que són capaços de devastar ràpidament una plantació. Un d'ells és el virus del mosaic del tabac o VMT (TMV en anglès, Tobacco Mosaic Virus), el primer virus a ser descobert; la malaltia va ser identificada per Adolf Mayer l'any 1886 en plantes de tabac, per a les que és un veritable flagell. El 1898 Martinus Beijerinck va replicar els experiments de Dimitri Ivanovsky (1892) i va utilitzar el terme "virus" per indicar que el causant del VMT no era degut a un bacteri o un fong.

La majoria de fitovirus de les plantes coneguts són específics per a determinades espècies vegetals, el que significa que necessiten d'un tipus de cèl·lules hoste molt concretes per a poder reproduir-se, quedant així limitats a poques espècies en cada cas. De totes maneres, hi ha diversos virus capaços d'atacar a un ampli ventall d'espècies, i que a més són els més agressius.

Com actuen els virus: vectors virals i fitovirus

Com que els fitovirus de les plantes no són més que una càpsula de proteïna que conté material genètic, no poden desplaçar-se activament d'una planta a una altra. Aleshores, com poden doncs arruïnar una collita sencera? A causa dels vectors virals, és a dir, qualsevol organisme capaç de transportar-los d'una planta infectada a una sana per aconseguir així noves cèl·lules hoste. En moltes ocasions, les plagues típiques en el cànnabis (mosca blanca, trips, pugó, etc.) actuen de vectors virals, tot i que de vegades és el propi cultivador que actua com a vector.

Un cop el virus arriba a la cèl·lula hoste, es desprèn de la seva càpsula proteica i comença a reproduir-se. Durant aquest procés, noves càpsules i proteïnes són formades amb l'únic propòsit de transportar el virus d'una cèl·lula a una altra de la planta.

El virus del mosaic del tabac i la marihuana

Com hem esmentat anteriorment, el virus del mosaic del tabac infecta principalment a la planta del tabac, encara que també pot acceptar com a hostes a més de 125 espècies de 9 famílies vegetals diferents. Encara a dia d'avui, hi ha controvèrsia respecte a si el VMT afecta realment al cànnabis, tot i que cal dir que de vegades un virus es coneix per un acrònim concret tot i que es tracta en realitat d'una soca d'un altre virus (per exemple, el virus del mosaic del cànem o MHV és en realitat la soca cowpea del VMT).

Estructura del virus del mosaic del tabac (Font: Wikipedia)
Estructura del virus del mosaic del tabac (Font: Wikipedia)

La càpsula del VMT es compon de més de 2.000 molècules de proteïna de cobertura i una molècula de ARN d'una única hebra. Com la resta dels virus, un cop a la cèl·lula hoste es desprèn de la seva càpsula de proteïna, allibera el ARN viral d'una hèlix i comença a replicar el seu propi genoma.

La malaltia causa decoloració entre les venes de les fulles més joves, que no s'ha de confondre amb mancances de nutrients, seguit pel desenvolupament d'un clapejat amb aspecte de mosaic, amb patrons foscos i clars. Els fulls poden arrugar-se i desenvolupar rugositats, resultant deformades i corbades. Les parts baixes de la planta es veuran també afectades, especialment si les condicions climàtiques són favorables, seques i amb altes temperatures. La majoria de fulles acaben patint necrosi i el creixement general de la planta es veu seriosament compromès.

El VMT és un dels fitovirus de les plantes més estables. Mentre les temperatures no baixin de 40ºC, manté la seva forma estable. Els hivernacles i jardins botànics són ideals per a la seva reproducció a causa de la temperatura constant i càlida, i de la gran diversitat d'hostes potencials.

Fulla de tabac infectada per VMT (Font: Wikipedia)
Fulla de tabac infectada per VMT (Font: Wikipedia)

Altres virus que afecten a les plantes de Cànnabis

El cànnabis no només pot ser infectat pel VMT (en cas de ser-ho realment) sinó també per altres virus de les plantes (fitovirus). La majoria d'aquests no són exclusius del cànnabis, sinó que ataquen també a altres famílies i espècies. A més, una planta pot ser infectada per diversos virus al mateix temps, el que fa que el procés d'identificació de la(es) malaltia(es) es compliqui en gran mesura per al cultivador, que ha de saber quin pesticida o insecticida utilitzar per combatre aquests virus de manera eficient.

Es coneixen prop de 900 fitovirus de les plantes, encara que només una petita part han estat estudiats en profunditat en relació amb el cànnabis. A dia d'avui, es coneixen dos virus específics per a la marihuana: el virus del mosaic del cànem (HMV, Hemp Mosaic Virus) i el virus de l'estriat del cànem (HSV, Hemp Streak Virus). Encara que no se sap del cert si el primer (HMV) infecta exclusivament al cànnabis, es creu que el segon (HSV) sí que ho fa, amb els pugons com a principals vectors virals.

S'ha demostrat que el virus del tabac TRSV (tobacco ringspot virus) i el virus de l'estriat del tabac TSV (tobacco streak virus) també poden infectar les plantes de cànnabis, amb símptomes molt similars als causats pel VMT, així com el virus del mosaic de l'alfals. Tots ells utilitzen principalment a pugons i llavors com a vectors. El virus del mosaic del Arabis (ArMV) també podria infectar al cànnabis a través de llavors i nematodes, encara que sembla que, tot i estant infectades, les plantes de cànnabis no solen mostrar els símptomes del ArMV.

El virus del mosaic del cogombre (CMV) ataca tant a plantes de cogombre com al cànem, també amb llavors i pugons com a principals vectors virals. Finalment, es creu que el virus de taca anul·lar del tomàquet (TomRSV) utilitza també la marihuana com a planta hoste.

Evolució del virus del mosaic del cogombre (Font: Scott Nelson)
Evolució del virus del mosaic del cogombre (Font: Scott Nelson)

Prevenció i tractament de virus a la Marihuana

El tractament dels fitovirus inclou les tasques bàsiques a l'hora de combatre qualsevol plaga: retirar qualsevol rastre de matèria vegetal morta en el substrat o espai de cultiu, cremar les plantes infectades i mantenir sempre l'ambient de cultiu (inclòs el cultivador) el més higiènic possible és bàsic per prevenir/no estendre una infecció. Com passa sovint, trobarem varietats més resistents que altres als virus, de manera que identificar i utilitzar aquestes genètiques reduirà en gran mesura els riscos.

No s'han d'oblidar els vectors virals; una planta sense paràsits és molt menys sensible a atacs de virus que qualsevol planta afectada per alguna plaga.

Generalment, les malalties víriques en plantes no tenen tractament, de manera que prevenció i higiene són crucials quan ens enfrontem als fitovirus.


Els articles publicats per Alchimiaweb, S.L. estan reservats a clients adults. Recordem als nostres clients que les llavors de cànnabis no figuren en el catàleg de la Comunitat Europea. Són productes destinats a la conservació genètica i al col·leccionisme, en cap cas al cultiu. Està estrictament prohibit germinar-les en alguns països, a excepció de les autoritzades per la Unió Europea. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.

Comentaris a “Cànnabis i virus” (0)

Vols donar la teva opinió sobre cannabis-virus o preguntar sobre aquest producte?

Per poder publicar els teus comentaris cal estar identificat com a usuari. Identifica't o dóna't d'alta com a usuari.

(+34) 972 527 248
(+34) 972 527 248
keyboard_arrow_up Chat on Telegram