Temperatures per vaporitzar el cànnabis

Vaporitzadors de cànnabis i el control de la temperatura

L'augment en l'ús de vaporitzadors que hem vist en els últims anys respon a la creixent demanda per part del públic consumidor, no només dels usuaris medicinals, sinó també d'un elevat nombre de consumidors recreatius que cada vegada es preocupen més per la seva salut i que volen trobar alternatives a la clàssica combustió dels cabdells o de les extraccions de cànnabis.

Així, cada vegada trobem al mercat més dispositius per vaporitzar tant herbes seques com resines, els quals solen incorporar algun sistema per poder controlar o bé la temperatura de la vaporitzatció o bé el voltatge de la bateria (o els dos sistemes en un mateix aparell), deixant a l'usuari un control total sobre la temperatura a la qual vaporitzarà el producte.

El nostre vaporitzador ha de tenir un bon control de la temperatura
El nostre vaporitzador ha de tenir un bon control de la temperatura

Aquesta característica que, com comentem és cada vegada més comú en la majoria de vaporitzadors, no només permet regular la temperatura de vaporitzat i, per tant, la densitat i sabor del vapor, sinó que també ofereix la possibilitat de tenir una idea força aproximada de quins compostos estan sent vaporitzats i quins no ho estan sent, al no arribar al seu punt d'ebullició.

Aquest fet, que a priori pot semblar d'importància secundària, repercuteix directament en l'olor, el sabor i els efectes de la marihuana que consumim, per la qual cosa hem de prestar la deguda atenció si volem gaudir al màxim del nostre vaporitzador i aprofitar a fons les seves característiques. Normalment, els concentrats de marihuana es vaporitzen a temperatures una mica més altes que la matèria vegetal.

Cal destacar també que aquesta funció no és només pròpia dels vaporitzadors, ja siguin de sobretaula o portàtils, sinó també dels claus elèctrics, que són peces de titani que s'escalfen amb una resistència elèctrica i que s'acoblen a bubblers per poder dabejar concentrats, tenint també un total control sobre la temperatura que aconsegueix el clau sobre el qual dipositem la resina.

Els claus elèctrics també permeten ajustar la temperatura
Els claus elèctrics també permeten ajustar la temperatura

Cannabinoides, terpens, flavonoides i els seus punts d'ebullició

Com sabem, tant en els cabdells com en els extrets de cannabis trobem un gran nombre de compostos, principalment els anomenats cannabinoides, terpens, flavonoides i també una reduïda quantitat de substàncies tòxiques que seran vaporitzades en cas d'arribar al seu punt d'ebullició . Cada un d'ells té un punt de fusió i un punt d'ebullició diferents, pel que pot ser que alguns no es vaporitzin completament - o no ho facin en absolut - en el cas de treballar amb el vaporitzador a temperatures especialment baixes.

El punt de fusió és aquella temperatura a la qual una substància passa d'estat sòlid a líquid, mentre que el punt d'ebullició és la temperatura necessària perquè aquesta substància passi d'estat líquid a estat gasós, és a dir, serà la temperatura a la qual cada substància es vaporitzarà perquè puguem inhalar. D'aquesta manera, podem tenir cert control sobre els compostos que anem a vaporitzar en funció de la temperatura escollida. És per aquest motiu que es dóna molta importància al control de temperatura en els vaporitzadors de cànnabis, ja que és una eina que ha de funcionar a la perfecció per poder tenir un control real sobre els compostos que volem inhalar, especialment si ho estem fent servir amb fins medicinals .

A continuació us presentem una llista dels cannabinoides, terpens i flavonoides més importants en el cànnabis amb els seus punts d'ebullició i principals propietats terapèutiques, de manera que pugueu fer-vos una clara idea de quins compostos es vaporitzen a determinades temperatures. També incloem les principals substàncies tòxiques alliberades, per descomptat amb els seus punts d'ebullició corresponents:

Cannabinoides:

 • Delta-9-tetrahidrocannabinol, Δ-9-THC: Punt d'ebullició: 157ºC (314ºF). Propietats analgèsiques, antiemètiques, antioxidants, antiinflamatòries i euforitzants. Fórmula: C21 H30 O2
 • Cannabidiol, CBD: Punt d'ebullició: 160-180ºC (320-356ºF). Propietats ansiolítiques, analgèsiques, antiinflamatòries, antipsicóticas, antioxidants i antiespasmòdiques. Fórmula: C21 H30 O2
 • Cannabigerol, CBG: Punt d'ebullició: 52ºC (126ºF). Propietats antiinflamatòries, antifúngiques i antibiòtiques. Fórmula: C21 H32 O2
 • Cannabinol, CBN: Punt d'ebullició: 185ºC (365ºF). Propietats antibiòtiques i sedativas. Fórmula: C21 H26 O2
 • Cannabicromeno, CBC: Punt d'ebullició: 220 º C (428ºF). Propietats antiinflamatòries, antifúngiques i antibiòtiques. Fórmula: C21 H30 O2
 • Tetrahidrocannabivarina, THCV: Punt d'ebullició: 220 º C (428ºF).
 • Propietats analgèsiques i euforitzants. Fórmula: C19 H26 O2
 • Delta-8-tetrahidrocannabinol, Δ-8-THC: Punt d'ebullició: 175-178ºC (347-352ºF). Propietats antiemètiques semblants al THC, més estable però menys psicoactiu que aquest. Fórmula: C21 H30 O2

Cannabinoides i les seves aplicacions terapèutiques (Font: Cannabisconsciente.com
Cannabinoides i les seves aplicacions terapèutiques (Font: Cannabisconsciente.com

Terpens:

 • α-terpineol: Punt d'ebullició: 217-218ºC (422-424ºF). Propietats sedatives, antibiòtiques, antioxidants, antipalúdiques, inhibidor de l'acetilcolinesterasa. Fórmula: C10 H18 O
 • Borneol: Punt d'ebullició: 210 ºC (410ºF). Propietats antibiòtiques. Fórmula: C10 H18 O
 • Linalool: Punt d'ebullició: 198ºC (388ºF). Propietats sedatives, antidepressives i ansiolítiques. Potència el sistema immune. Fórmula: C10 H18 O
 • P-cimè: Punt d'ebullició: 177ºC (350ºF). Propietats antibiòtiques i anticandidales. Inhibidor de l'acetilcolinesterasa. Fórmula: C10 H14
 • D-Limonè: Punt d'ebullició: 177ºC (350ºF). Propietats antidepressives, antimutagèniques. Potència el sistema immune. Fórmula: C10 H16
 • Eucaliptol (1,8-cineol): Punt d'ebullició: 176 ºC (348 º F). Propietats estimulants, antibiòtiques, antivirals, antiinflamatòries i antinociceptives. Inhibidor de l'acetilcolinesterasa, incrementa el flux sanguini cerebral. Fórmula: C10 H18 O
 • Δ-3-Careno: Punt d'ebullició: 168ºC (334ºF). Propietats antiinflamatòries. Fórmula: C10 H16
 • β-mirceno: Punt d'ebullició: 166-168ºC (330-334ºF). Propietats analgèsiques, antiinflamatòries, antibiòtiques i antimutagèniques. Fórmula: C10 H16
 • α-pinè: Punt d'ebullició: 156ºC (312F). Propietats antiinflamatòries, estimulants, broncodilatadores, antibióticas i antineoplàsiques. Inhibidor de l'acetilcolinesterasa. Fórmula: C10 H16
 • β-cariofileno: Punt d'ebullició: 119ºC (246ºF). Propietats antiinflamatòries, antipalúdiques. Protector de la mucosa gàstrica. Fórmula: C15 H24
 • Pulegona: Punt d'ebullició: 224ºC (435ºF). Propietats sedatives i antipiréticas. Inhibidor de l'acetilcolinesterasa. Fórmula: C10 H16 O
 • Terpineol-4-ol: Punt d'ebullició: 209ºC (408ºF). Propietats antibiòtiques, inhibidor de l'acetilcolinesterasa. Fórmula: C10 H18 O

Alguns dels terpens del cànnabis
Alguns dels terpens del cànnabis

Flavonoides:

 • Quercetina: Punt d'ebullició: 250ºC (482ºF). Propietats antioxidants, antimutagénicas, antivirals i antineoplàsiques. Fórmula: C15 H10 O7
 • Cannaflavina A: Punt d'ebullició: 182ºC (359ºF). Propietats inhibidores de la ciclooxigenasa i la 5-lipoxigenasa. Fórmula: C21 H20 O6
 • Apigenina: Punt d'ebullició: 178ºC (352ºF). Propietats ansiolíticas, antiinflamatòries i estrogèniques. Fórmula: C15 H10 O5
 • β-Sitosterol: Punt d'ebullició: 134ºC (273ºF). Propietats antiinflamatòries, inhibidor de la 5-α-reductasa. Fórmula: C29 H50 O

Toxines:

 • Toluè: Punt d'ebullició: 110.6ºC (231ºF). Pot causar somnolència, pèrdua de gana, nàusees i lleus marejos. És molt menys tòxic que el benzè. Fórmula: C6 H5 - C H3
 • Benzè: Punt d'ebullició: 200ºC (392ºF). Es tracta d'una substància cancerígena. Fórmula: C6 H6
 • Naftalè: Punt d'ebullició: 218ºC (424ºF). Pot causar somnolència, pèrdua de gana, nàusees, pal·lidesa i lleus marejos. Possible substància cancerígena. Fórmula: C10 H8
 • Monòxid de carboni (CO) i quitrans del fum: Punt d'ebullició: 230ºC (446ºF), és a dir, en el punt de combustió. Es tracta de substàncies cancerígenes.

Aspectes importants a l'hora de vaporitzar cànnabis

Si volem treure el màxim rendiment al nostre vaporitzador i aprofitar les propietats de les substàncies contingudes en el cànnabis hem de partir de matèria vegetal de primera qualitat. Podem triturar amb un grinder per aconseguir un vaporitzat més homogeni i eficient, tot i que haurem de tenir en compte també el grau d'humitat del material verd.

Normalment, si aquest està molt sec solen utilitzar-se temperatures una mica inferiors, mentre que en cas d'estar massa humit pot ser complicat vaporitzar correctament els cannabinoides. Els usuaris avançats realitzen un primer escalfament del material a uns 138-148ºC, amb el que bàsicament només es vaporitzen flavonoides mentre que la matèria vegetal s'asseca considerablement. D'aquesta manera, pot tornar a escalfar a una temperatura mes alta per vaporitzar tots els cannabinoides i terpens (que tenen, com hem vist, un punt d'ebullició major), ara ja amb la textura correcta per a un vaporitzat uniforme i eficaç.

El cànnabis conté gran quantitat de compostos
El cànnabis conté gran quantitat de compostos

Una altra pràctica corrent té a veure amb el tipus d'efecte que es busca a vaporitzar. Molts usuaris vaporitzen varietats de marihuana amb predominança Sativa durant el dia per obtenir un efecte estimulant i cerebral. Aquells que són conscients de les diferents temperatures d'ebullició dels cannabinoides saben que vaporitzant a temperatures menors (uns 155-160ºC) s'aconsegueix evaporar el THC però no altres compostos amb propietats sedatives i relaxants, pel que l'efecte aconseguit és més net i energitzant.

Per contra, aquells que consumeixen per relaxar-se (normalment a la nit) solen preferir les varietats amb predominança Indica, que tenen un efecte més narcòtic i sedant que les Satives. Per potenciar encara més aquesta característica pròpia del quimiotip de les Indiques, aquests usuaris augmentaran la temperatura de vaporitzat (fins a uns 205-210ºC) per assegurar-se que els compostos amb propietats relaxants són també alliberats.

Malgrat que aquesta llista pot ser de gran ajuda a l'hora d'escollir la temperatura de vaporització que més ens convingui, hem de recordar que hi han diversos factors que poden fer que les temperatures d'ebullició variïn lleugerament. Per començar, aquestes temperatures es prenen amb una pressió determinada, per la qual cosa no serà el mateix vaporitzar al nivell del mar que a 4.000 metres d'altura. Un altre aspecte important és la precisió de l'element escalfador del vaporitzador o del clau elèctric que estiguem utilitzant. Aquests aparells (igual que gairebé qualsevol tipus d'instrument de mesura) tenen un rang de precisió, dit d'una altra manera, sempre presenten un petit marge d'error d'unes poques dècimes de grau (en aparells de qualitat) o d'alguns graus (en aparells de gamma inferior). Lògicament, com més precisos vulguem ser més ens interessarà que aquest marge d'error sigui el menor possible.

El control de temperatura d'un vaporitzador ha de ser precís
El control de temperatura d'un vaporitzador ha de ser precís

Recordeu també que a temperatures superiors a 200 º C comencen a alliberar-se traces de benzè, una substància cancerígena que molts usuaris prefereixen evitar treballant a temperatures inferiors. A partir d'aquesta temperatura el material vegetal pot començar a cremar-se, el que depèn en gran mesura del seu grau d'humitat interna. A 230ºC ja podem parlar de combustió, els teixits vegetals es cremen i s'alliberen les substàncies tòxiques que hem vist: toluè, benzè, naftalè, monòxid de carboni i quitrà.

Esperem que aquest article us ajudi deixar de banda la combustió, ja sigui mitjançant pipa, bong, pipa d'aigua, etc... i comenceu a treure-li tot el partit al vostre vaporitzador i us permeti beneficiar-vos de les propietats terapèutiques dels cannabinoides, terpens i flavonoides, sense els riscos per a la salut que implica la combustió.

Bons vapors !!


Els articles publicats per Alchimiaweb, S.L. estan reservats a clients adults. Recordem als nostres clients que les llavors de cànnabis no figuren en el catàleg de la Comunitat Europea. Són productes destinats a la conservació genètica i al col·leccionisme, en cap cas al cultiu. Està estrictament prohibit germinar-les en alguns països, a excepció de les autoritzades per la Unió Europea. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.

Comentaris a “Temperatures per vaporitzar el cànnabis” (0)

Dubtes d'enviaments i pagaments

Els dubtes relatius als enviaments i pagaments els podeu consultar als apartats despeses d'enviament i Sistemes de pagament

Vols donar la teva opinió sobre "Temperatures per vaporitzar el cànnabis" o preguntar sobre aquest post?

Es publica!

Assegura't que és un email vàlid. No es publica

Sobre aquest Blog cannàbic

El present bloc és el bloc oficial del Grow Shop Alchimia. Aquest bloc està dirigit exclusivament a majors de 18 anys.

Per comprar material per a l'autocultiu de cànnabis pots consultar lel nostre catàleg de llavors de marihuana, Growshop i parafernàlia


Subscriu-te al blog

Vols rebre totes les novetats, notícies i curiositats sobre el món del cultiu?

keyboard_arrow_up