Neospectra amb Valenveras: Anàlisi de Terpens i Cannabinoides Portàtil

La creixent indústria del cànnabis requereix solucions innovadores per analitzar i comprendre la complexa composició de cannabinoides i terpens a les plantes. Valenveras, una empresa pionera catalana, en col·laboració amb Si-ware, una companyia egipci-americana, ha creat una revolució en l'anàlisi de cànnabis mitjançant el desenvolupament de models predictius de terpens i cannabinoides per a un dispositiu portàtil amb tecnologia NIR (espectroscòpia infraroja propera). Aquest enfocament permet fer anàlisis professionals d'aquests compostos de manera ràpida, precisa i accessible. En aquest article, aprofundirem en les característiques i els avantatges d'aquest innovador sistema, i com està canviant el panorama de l'anàlisi de cànnabis.

Dispositiu Neospectra Scanner amb els models de Valenveras
Dispositiu Neospectra Scanner amb els models de Valenveras

Revolucionant l'Anàlisi de Cannabinoides i Terpens: Espectroscòpia NIR davant d'HPLC

Els mètodes tradicionals d'anàlisi de cannabinoides i terpens, com la cromatografia de gasos o la cromatografia líquida d'alta pressió (HPLC), són costosos i requereixen coneixements especialitzats per a ús i calibratge. Aquestes barreres econòmiques i tècniques fan que aquests dispositius siguin inaccessibles per a molts. Per això, l'anàlisi de cannabinoides i terpens mitjançant espectroscòpia d'infraroig proper (NIR) sorgeix com una innovació més assequible, ràpida i precisa en comparació amb altres mètodes més tradicionals.

Centre de desenvolupament de Valenveras
Centre de desenvolupament de Valenveras

Valenveras ha desenvolupat un innovador sistema basat en la tecnologia NIR que, en conjunt amb un smartphone o tablet, permet conèixer de manera ràpida i senzilla el contingut de Cannabionides (THC, CBD, CBG, THCa, CBDa) i terpens ( B – Myrcene • Limonene • B – Caryophyllene • A – Pinene • B – Pinene • Linalool • A – Humulene • Terpinolene • G – Elemene • Eudesma – 3,7 (11)) en una mostra de cànnabis. Aquest dispositiu compacte i fàcil d'usar no només és més econòmic que els cromatògrafs tradicionals, sinó que també evita la necessitat de comptar amb personal altament capacitat i fer calibratges periòdics, cosa que redueix encara més els costos i complexitats associades a l'anàlisi.

Mostra dels resultats de l'App amb els models de Valenveras
Mostra dels resultats de l'App amb els models de Valenveras

Amb el sistema de Valenveras, l'anàlisi de cannabinoides i terpens es torna accessible i eficient, permetent als usuaris obtenir informació precisa i fiable sobre les mostres en qüestió de segons, i facilitant el control de qualitat i la investigació en la indústria del cànnabis.

Neospectra, el primer NIR portàtil per a anàlisi de cannabinoides i terpens

Valenveras empra la tecnologia NIR (Espectroscòpia d'Infraroig Proper) per analitzar terpens i cannabinoides en flors de cànnabis sec. El funcionament del sistema es basa en il·luminar la mostra i posteriorment analitzar la llum que torna a la lent, és a dir, la llum que ha estat absorbida per la mostra a analitzar. En aquest espectre lumínic, que es troba més enllà del que l'ull humà pot percebre a la regió vermella, les molècules interactuen amb longituds d'ona específiques i generen un patró únic, semblant a una “petjada digital molecular”. Aquest patró permet establir una correlació amb la concentració total de la molècula a la mostra, cosa que ens brinda informació precisa i ràpida sobre la seva composició.

La gran diferència d'aquest sistema en relació a altres analitzadors NIR portàtils (Gemmacert or Purlp PRO) és el xip que porta incorporat; a diferència dels seus competidors, que utilitzen altres xips amb un rang de lectura de 400-1000 nm, el xip que utilitza Valenveras té un rang de 1350-2500 nm. Aquesta és la base que permet tenir una gran precisió i veure més que tots els altres dispositius.

Exemple d'espectre Neospectra amb models de Valenveras
Exemple d'espectre Neospectra amb models de Valenveras

La plataforma tecnològica és una combinació única de tecnologies capdavanteres: FT-NIR, motor òptic MEMS en un xip, i el Núvol de Models generat per la col·laboració entre CTAEX, Si-ware, Sovereign Fields, Bhalutek Hemp i Valenveras basat en més de 5.000 mostres recopilades en aquests darrers 4 anys que han permès desenvolupar un dels millors models de predicció de cannabinoides i terpens en un dispositiu portàtil. Les mostres analitzades a CTAEX i Sovereign Fields són contínuament incorporades a la base de dades de Valenveras per poder actualitzar i millorar els models de predicció constantment.

Desenvolupament dels models de Valenveras per a Neospectra
Desenvolupament dels models de Valenveras per a Neospectra

Avantatges i aplicacions del sistema Valenveras

Gràcies a la seva mida compacte (18 x 9 x 6 cm), el seu reduït pes (1Kg) i el no requeriment d'internet i la llarga durada de la bateria (més de 5 hores en ús continu) facilita la portabilitat, permetent el seu ús en qualsevol lloc sense problemes. Això representa un gran avantatge per a les empreses amb múltiples instal·lacions que requereixen realitzar nombroses anàlisis in situ de manera ràpida, ja que el sistema mostra resultats en menys d'1 minut; això permet analitzar més de 400 mostres en 8 hores.

A més, la tecnologia infraroja utilitzada preserva la mostra analitzada, ja que no la destrueix durant el procés. Això permet la reutilització posterior, a diferència del que passa amb els cromatògrafs, on la mostra queda inutilitzable després de l'anàlisi.

Anàlisi de flor sencera amb Neospectra
Anàlisi de flor sencera amb Neospectra

Un avantatge clau d'aquest sistema és la seva capacitat per diferenciar les formes àcides de les neutres en els cannabinoides, cosa que permet determinar la quantitat de THC, CBD o CBG descarboxilada. Això facilita el control dels nivells de Delta 9 THC en mostres de CBD per complir amb la legislació vigent, així com verificar si les flors han estat emmagatzemades adequadament.

El dispositiu és fàcil d'operar i ve amb tots els accessoris necessaris per analitzar mostres en qualsevol lloc. El nou model de lectura ofereix resultats en menys d'un minut, proporcionant informació precisa i en temps real.

Kit Neospectra amb models de Valenveras
Kit Neospectra amb models de Valenveras

L'aplicació Valenveras per a smartphones

NeoSpectra requereix una aplicació per a smartphones, que permet aparellar tots dos dispositius i visualitzar els resultats al telèfon mòbil o Tablet, així com tenir control total sobre la unitat.

Aplicació Neospectra
Aplicació Neospectra

A més, com a usuaris de Valenveras, es té accés al portal web des de qualsevol dispositiu, cosa que permet gestionar el compte, controlar múltiples unitats, consultar i exportar l'historial d'anàlisi, entre d'altres funcionalitats.

Portal Si-ware
Portal Si-ware

La tecnologia FT-NIR es combina amb models de classificació i regressió multivariant, com l'anàlisi discriminant de mínims quadrats parcials (PLS-DA) i els models de regressió de mínims quadrats parcials (PLS-R), per aconseguir una classificació precisa de la inflorescència de cànnabis i una avaluació acurada de les concentracions de compostos d'interès. Aquest enfocament ha demostrat ser efectiu en la construcció de models de classificació i regressió i en la predicció d'atributs objectiu.

Com utilitzar Neospectra

Després d'observar tots els avantatges que ofereix Valenveras per analitzar cannabinoides i terpens, vegem com utilitzar-lo. Tot i que el manual de l'usuari és complet i detalla el contingut del kit i el seu funcionament, farem un repàs ràpid per mostrar com n'és de fàcil:

Carrega la bateria del dispositiu utilitzant el carregador tipus C inclòs al kit. La pantalla del dispositiu mostra al cantó esquerre superior el nivell de càrrega del dispositiu. El procés de càrrega dura aproximadament 3 hores. Per encendre'l, mantingues premut el botó ON durant 3 segons.

Pantalla Neospectra
Pantalla Neospectra

Descarrega l'aplicació Valenveras al teu smartphone i segueix les instruccions per aparellar tots dos dispositius (hauràs de tenir un compte d'usuari creat prèviament).

Inicia el calibratge del dispositiu utilitzant la placa de calibratge juntament amb una de les cubetes incloses al kit.

Calibratge
Calibratge

Prem el botó calibratge i espera 10 segons per al correcte calibratge. És important fer un calibratge cada 20 minuts per assegurar que les condicions ambientals no han variat notablement per assegurar l'eficiència del sistema.

Prepara la mostra a analitzar utilitzant el grinder inclòs. Omple la cubeta amb la mostra pressionant amb la premsa de mostra.

Prem el botó d'analitzar per començar l'anàlisi. El sistema realitzarà 6 cicles de 5 segons de lectures, on en cada segon es realitzaran 211 lectures, cosa que permetrà realitzar un total de 6.330 lectures en cada anàlisi. Després d'uns segons, veuràs el resultat a la pantalla del teu telèfon intel·ligent, mostrant els resultats. Totes les dades quedaran emmagatzemades tant al Smartphone com al portal d'internet per poder-ne disposar en qualsevol lloc o moment. Cal destacar que el sistema està preparat per unir-se amb l'API a qualsevol altre sistema per automatitzar el registre de dades a qualsevol altra plataforma, a més de permetre exportar les dades tant en format EXCEL com PDF amb la informació desitjada de les analítiques.

Mostra de resultats Neospectra
Mostra de resultats Neospectra

Com pots veure, un cop creat el compte i aparellats els dispositius, obtenir resultats és qüestió de segons i es poden realitzar moltes anàlisis en un sol dia. A més a més, s'espera que Valenveras rebi actualitzacions per ampliar el rang d'anàlisi i analitzar extractes i concentrats en el futur. Si tens alguna pregunta, no dubtis a posar-vos en contacte amb l'equip de Valenveras.

En resum, Valenveras ha desenvolupat una tècnica efectiva per a la classificació de cultivars de cànnabis i la predicció d'una àmplia gamma de cannabinoides i terpens utilitzant la tecnologia FT-NIR en combinació amb la quimiometria i un conjunt de dades considerable. Aquesta innovació té el potencial de reemplaçar les eines analítiques laborioses i costoses que actualment es fan servir a la indústria del cànnabis.

Contingut del kit d'anàlisi de Cannabis Neospectra

La única cosa que no inclou el kit d'anàlisi Neospectra són les mostres i el telèfon mòbil. D'altra banda, el sistema inclou tot allò necessari per començar a treballar en rebre la unitat:

Hardware:

 • Espectròmetre NIR portàtil - NeoSpectra Scanner.
 • Funda protectora amb placa de calibratge.
 • 2 anys de garantia al dispositiu.
 • Garantia de devolució dels diners de 30 dies o 50 anàlisis.

Eines de mostreig:

 • Molinet de mostra
 • 3 Cubetes de mostra
 • Premsa de mostra
 • Placa de calibratge
 • Suport per a cubeta

Accés d'1 any al programari:

 • Aplicació mòbil per connectar amb el dispositiu i obtenir resultats
 • Portal al núvol per realitzar anàlisis i generar informes basats en resultats
 • Models de Valenveras Cannabis

Altres accessoris:

 • Estoig portàtil resistent per a emmagatzematge segur i transport del dispositiu
 • Kit de neteja
 • Bateries recarregables i cable de càrrega
 • Funda protectora amb material de referència inclòs

Especificacions tècniques de Neospectra

 • Anàlisi de Cannabinoides: THC, CBD, CBG, THCa, CBDa
 • Anàlisi de Terpens: B – Myrcene, Limonene, B – Caryophyllene, A – Pinene
 • B – Pinene, Linalool, A – Humulene, Terpinolene, G – Elemene, Eudesma – 3,7 (11))
 • Tecnologia: Infraroig proper (NIR)

Precisió:

 • Rang de 0-3%: THC +/- 0,10%, CBD +/- 0,16%, CBG +/- 0,11%
 • Rang de 3-32%: THC +/- 1,75%, CBD +/- 0,92%, CBG +/- 0,98%
 • Total terpens +/- 0,20%
 • Valor mínim de detecció: 0.1% (THC, CBD, CBG, Total terpens)
 • Valor màxim de detecció: 31% (THC) i 27% (CBD)
 • Temperatura de treball: -5-40ºC
 • Mida: 17 x 9 x 6 cm
 • Càrrega mitjançant USB - C
 • Connexió Bluetooth
 • Durada de la bateria: 1.000 anàlisis.
 • Càrrega total de la bateria: 3 hores
 • Vida de la bombeta interna (Tungstè): 10.000 h
 • Protecció: IP54
 • Garantia: 2 anys
 • Pes: 1 Kg
 • Maletí de transport inclòs (pes 3kg)
 • Versió Android: 11.0 o superior
 • Versió IOS: 5.0 o superior
 • No requereix connexió a internet

Els articles publicats per Alchimiaweb, S.L. estan reservats a clients adults. Recordem als nostres clients que les llavors de cànnabis no figuren en el catàleg de la Comunitat Europea. Són productes destinats a la conservació genètica i al col·leccionisme, en cap cas al cultiu. Està estrictament prohibit germinar-les en alguns països, a excepció de les autoritzades per la Unió Europea. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.

Comentaris a “Neospectra amb Valenveras: Anàlisi de Terpens i Cannabinoides Portàtil” (0)

Dubtes d'enviaments i pagaments

Els dubtes relatius als enviaments i pagaments els podeu consultar als apartats despeses d'enviament i Sistemes de pagament

Vols donar la teva opinió sobre "Neospectra amb Valenveras: Anàlisi de Terpens i Cannabinoides Portàtil" o preguntar sobre aquest post?

Es publica!

Assegura't que és un email vàlid. No es publica

Sobre aquest Blog cannàbic

El present bloc és el bloc oficial del Grow Shop Alchimia. Aquest bloc està dirigit exclusivament a majors de 18 anys.

Per comprar material per a l'autocultiu de cànnabis pots consultar lel nostre catàleg de llavors de marihuana, Growshop i parafernàlia


Subscriu-te al blog

Vols rebre totes les novetats, notícies i curiositats sobre el món del cultiu?

Alchimiaweb Reviews with ekomi.es
keyboard_arrow_up