Plantes en quarantena: l'aïllament és prevenció!

En el context actual en què vivim amb el brot mundial del Covid-19, amb les malalties infeccioses tan presents en la societat i en les nostres ments, ens agradaria aprofitar aquesta oportunitat per parlar sobre la importància dels períodes de quarantena per a un bon control de patògens de les nostres plantes. Aquests patògens vegetals podrien potencialment malmetre tota la nostra collita de Cànnabis, un risc considerable que correm quan introduïm nous clons en el nostre espai de autocultiu.

Alfa Stock Images / Nick Youngson
Alfa Stock Images / Nick Youngson

Mentre que en algunes parts del planeta s'està tornant a una nova normalitat després de la desescalada progressiva causada per la pandèmia en aquests últims mesos, altres parts de la planeta estan bregant amb un nou augment de casos. S'ha demostrat que els països que han patit un menor impacte de contagis i víctimes, van ser aquells que van respondre ràpidament amb mesures estrictes i efectives. Gran part de l'evidència suggereix que en aquells països on les autoritats van implementar ràpidament la quarantena juntament amb les mesures preventives adequades, la població es va veure molt menys afectada que en altres que van reaccionar amb menys urgència.

Definit com un període d'aïllament estricte per prevenir la propagació de malalties infeccioses, els orígens de la paraula "Quarantena" es remunten a l'antiga Venècia durant la crisi sanitària de la pesta Negra. Aquest terme va ser utilitzat durant el temps en el qual es va confinar a qualsevol vaixell o viatger sospitós de portar la malaltia a l'arribada del territori durant un període de quaranta dies. El mateix principi s'aplica a les malalties en horts i jardins, com les plagues en la marihuana; la quarantena és tan crucial per a la salut de les plantes com ho és per a la nostra.

Per tant, per evitar la introducció de plagues o patògens nocius i la seva posterior propagació en el nostre espai de cultiu i, de la mateixa manera que cal que les persones potencialment infectades facin una quarantena per protegir la resta de la població, també hem de aïllar l'arribada de noves plantes. Cal tenir una mica de paciència i atenció en aquest moment crucial ja que més endavant ens estalviarà molta tensió, amb tan sols un clon infectat es pot espatllar tot el cultiu del tot.

Espai de quarantena

És important mantenir un "distanciament social" adequat entre el nostre espai de cultiu i qualsevol nova planta que més tard vulguem incorporar, establint una petita zona de cultiu situada lluny del cultiu principal. No serveix de res posar en quarantena noves plantes si a la mateixa habitació hi ha altres plantes infectades, ja que els insectes danyaran ràpidament les plantes netes.

Aïllar noves plantes és fàcil si tenim una habitació lliure que no fem servir molt. Preferiblement un bany petit o una dutxa, ja que generalment aquests espais compten amb ventilació i estan pavimentats, per la qual cosa és molt senzill mantenir-los nets. En el cas que no sigui possible, qualsevol espai reduït es pot adaptar a l'propòsit amb l'ajuda d'un sistema d'il·luminació per cànnabis, un extractor d'aire i adequat amb plàstics reflectants.

Els clons poden fer arribar plagues al nostre cultiu
Els clons poden fer arribar plagues al nostre cultiu

De totes maneres, si no es disposa d'una habitació lliure separada per utilitzar com a àrea d'aïllament, la zona de quarantena més simple i recurrent seria en un petit armari de cultiu, que és fàcil de netejar i de desinfectar en profunditat després de cada ús. A més, té l'avantatge addicional que a l'ésser desmuntable no ocuparà espai quan no l'utilitzem.

No es necessita un llum potent per mantenir alguns clons en un espai petit per uns dies, de manera que un tub fluorescent o dues haurien de ser suficients. En el cas de no disposar d'aquests fluorescents, els llums de cultiu LED per al creixement vegetatiu són una altra bona opció. Els ventiladors oscil·lants i els extractors d'aire són de gran ajuda a l'hora de mantenir les plantes sanes, però també és important garantir que qualsevol conducte d'extracció que provingui de l'àrea de quarantena estigui ben ventilat lluny de la resta del cultiu.

Aïllament en cultiu exterior

Si els clons són cultivats en exterior a l'aire lliure es recomana utilitzar una part de jardí com a espai d'emmagatzematge en quarantena. Un cop més, aquest espai ha d'estar el més lluny possible de l'espai definitiu on faran el creixement i la floració. Si les circumstàncies ho permeten, la millor època de l'any per incorporar nous clons és a finals de la primavera, per així afavorir un mes de creixement vegetatiu vigorós i saludable. De totes maneres, sempre es recomana un tractament exhaustiu amb un insecticida orgànic com l'oli de Neem abans de traslladar els clons al seu nou espai de cultiu definitiu.

Clons en exterior nouvinguts a la zona de quarantena de el cultiu
Clons en exterior nouvinguts a la zona de quarantena de el cultiu

Com adequar una bona zona de quarantena:

 • Inspeccionar detingudament els clons per identificar possibles plagues, amb l'ajuda d'un microscopi o una lupa.
 • Regar els clons amb aigua abundant a la seva arribada per deixar-los nets d'ous i paràsits.
 • Tractament de prevenció a l'ingressar a la zona de quarantena: clon d'immersió en solució d'oli de Neem o sofre fungicida acaricida. Podem escollir el producte que més convingui però en cap cas es recomana usar tots dos alhora; s'ha de deixar un temps al mínim 2 setmanes entre aplicacions d'oli i sofre, en cas contrari, es podria danyar seriosament el fullatge.
 • Trampes atrapa insectes en l'àrea de quarantena: Les cintes atrapa-insectes grogues per a prevenció i reducció de plagues per insectes voladors, com ara trips i mosca blanca. D'altra banda també hi ha les trampes atrapa-insectes blaves adhesives.
 • És indispensable rentar a fons tots els recipients i l'equip.
 • Canviar-se de roba i dutxar-se abans de visitar un altre cultiu o recol·lectar nous clons.

Calcular els cicles de vida de les plagues

Si el nostre objectiu és lluitar de forma efectiva contra qualsevol plaga que puguin portar els nous clons, és essencial saber quant de temps triguen els ous en eclosionar i entendre el seu cicle de vida. Amb aquest coneixement, podrem reduir a l'mínim el risc d'infecció, ja que tractant els clons a l'arribada s'eliminarà qualsevol posterior plaga adulta. No obstant això, és possible que encara quedin ous en els fulls pel que és necessari repetir aquest procés per assegurar-se eliminar qualsevol plaga acabada de néixer.

Els àcars en un full en les etapes d'adult i ou (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation - CSIRO)
Els àcars en un full en les etapes d'adult i ou (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation - CSIRO)

Aquests terminis són només com a guia orientativa; ja que les taxes de reproducció depenen en gran mesura de la temperatura ambient, el que significa que, com a norma general, les plagues es reprodueixen considerablement de forma més ràpida en condicions més càlides.

 • Pugó: es reprodueixen asexualment una vegada que arriben a la maduresa després d'una setmana més o menys. Els adults viuen uns 30 dies i els ous no solen ser un problema per als cultius en interior.
 • Mosca blanca: els ous eclosionen aproximadament en 7 dies. Aquest insecte triga un mes fins a arribar a la seva maduresa i un cop són adults viuen de mitjana uns 30 dies més.
 • Trips: els ous eclosionen en 3-7 dies i creixen fins a l'etapa adulta en 2-3 setmanes.
 • Aranya vermella: a temperatures de 15 a 21 ° C, els ous eclosionen en 5-10 dies i es desenvolupen fins a l'etapa adulta en 10 a 15 dies. Una femella posa entre 100-200 ous durant la seva vida mitjana de 3-4 setmanes.
 • Cotxinilles: els ous eclosionen després de 6-14 dies i les femelles posen fins a 600 ous durant 5-10 dies abans de morir.

Plagues transmeses pel sòl

Si bé és bastant fàcil detectar plagues a les parts visibles d'una planta, qualsevol problema que afecti la zona de les arrels de la planta de marihuana pot ser molt més difícil de localitzar. Amb l'objectiu d'evitar la introducció de plagues o patògens transmesos per terra al nostre jardí, les plantes nouvingudes han de ser trasplantades immediatament a un nou substrat de cultiu, eliminant la major quantitat possible de substrat del cultiu original i així minimitzarem qualsevol risc de danys en les arrels.

Molts problemes comuns de plagues transmeses pel sòl poden tractar-se amb un oli de neem o un insecticida a base de piretrina. L'aportació del substrat amb farina de neem i / o la terra de diatomees ajuda a controlar els insectes que habiten a terra. Els microbis beneficiosos com Beauveria Bassiana o els nematodes depredadors també poden ser un tractament alternatiu efectiu per a aquests problemes, en particular per als pugons de l'arrel. Hi ha altres insectes que danyen directament les arrels i el sòl del cultiu com són els escarabats i àcars de terra.

 • Mosques Sciaridae: Passen d'ous a adults en 3-4 setmanes. Els ous eclosionen després de 48-72 hores, les larves s'alimenten durant 2-3 setmanes abans d'emergir com mosques adultes. L'aportació de neem pot detenir els insectes que posen ous.
 • Àfids de l'arrel: Es reprodueixen asexualment durant la temporada de creixement, el que significa que els ous poques vegades són presents a les arrels de plantes de Cannabis i això fa que sigui necessari fer el tractament periòdicament.

Un cop retirat el vell mitjà de cultiu i abans de passar la planta al seu nou substrat, és el moment perfecte per dur a terme un amarat preventiu d'arrels, això pot ser amb sabó insecticida o oli de neem per plagues d'insectes, o amb peròxid d'hidrogen que pot tractar amb patògens fúngics com la putrefacció de l'arrel, així com mosquits de fongs.

Els esqueixos sense arrel són fàcils de transportar
Els esqueixos sense arrel són fàcils de transportar

Es poden evitar molts problemes de plagues i malalties si es treballa amb esqueixos sense arrel; elimina qualsevol possibilitat de contraure plagues subterrànies o fongs patògens. Si nosaltres mateixos arrelem els clons, invertirem una mica més de temps i esforç però al final donarà els seus fruits. A més, els clons o esqueixos no arrelats són molt més fàcils de transportar.

Patògens fúngics

Oïdi: aquest patogen fúngic es transmet fàcilment a través de clons de cànnabis, tot i que en la seva major part és invisible fins que les condicions ideals es veuen alterades d'alguna manera i desencadenen la formació d'espores. Els estudis han determinat que té un període d'incubació o finestra d'inoculació de 7 a 41 dies, depenent de les condicions ambientals. Les proves d'ADN el poden detectar molt abans que sigui visible, però a causa del seu alt cost i una reduïda disponibilitat no estan a l'abast del cultivador domèstic. L'oïdi (Powdery Mildew) es pot tractar amb una llum UV-C, que mata el fong. Una estratègia de quarantena efectiva seria mantenir els clons sospitosos de tenir floridura en les condicions més favorables per a desencadenar-lo, és a dir, temperatures entre 20-30 º i una humitat relativa del 90-95%. D'aquesta manera, qualsevol clon ja infectat pot eliminar fàcilment, evitant així que la infecció es propagui a tot el cultiu.

L'oïdi es pot instal·lar-se fàcilment en el cultiu i causar estralls
L'oïdi es pot instal·lar-se fàcilment en el cultiu i causar estralls

 • Botrytis o Floridura Gris: és poc probable que aquest patogen fúngic es trobi en els esqueixos / clons o en el creixement vegetatiu, generalment només afecta les plantes amb flors. Aquest patogen també pot ser transmès a través de les mans o la roba de qualsevol persona que hagi manipulat plantes infectades. Amb tot això cal recalcar que és de vital importància rentar-se les mans i canviar-se de roba si hem visitat un altre cultiu.
 • Fongs Fusarium: es troba a terra o al nivell de terra, aquest patogen virulent pot tenir efectes devastadors en un lot de clons si no s'actua en conseqüència i es controla, per això, la neteja és clau per evitar aquest tipus d'atac fúngic . D'altra banda, les aplicacions regulars de microbis beneficiosos com Trichoderma harzianum també poden ajudar a combatre'ls i, com a norma general, els esqueixos sense arrel estan lliures de qualsevol infecció.

La quarantena no és exclusiva per a les plantes de Cannabis

Aquestes mesures de quarantena no s'haurien d'aplicar únicament amb els esqueixos de cànnabis, també amb les noves plantes que afegim al nostre jardí. Parlem de plantes decoratives o aromàtiques, flors, vegetals i hortalisses... més d'un cultivador ha perdut tota la seva collita a causa d'una infecció d'àcars que va arribar de l'hort que tenia al costat.

Els humans també podem transmetre patògens

Desafortunadament, no només s'han d'examinar les plantes abans de deixar-les entrar al nostre jardí. El mateix principi s'ha d'aplicar a les nostres amistats quan vénen a visitar el cultiu, però no ens espantem, no suggerim mantenir-les aïllades durant 40 dies. En aquests casos és important valorar el risc que correm si altres persones entren en contacte amb les nostres plantes. Fins i tot sense saber-ho, aquells col·legues que ens ajuden en l'evolució del cultiu, poden introduir involuntàriament convidats no desitjats en el nostre jardí.

Mesures extremes per circumstàncies extremes!
Mesures extremes per circumstàncies extremes!

Això es deu al fet que a la roba, calçat, cabell i la pell... podem transportar les plagues d'insectes i els seus ous d'un jardí a un altre amb la mateixa facilitat que les plantes, no només plagues sinó també bacteris, virus i espores de fongs. Per tant, la millor opció per evitar-ho és no rebre visites a l'espai de cultiu, excepte les que siguin absolutament essencials. Pot semblar una mesura exagerada, però si els últims mesos ens han ensenyat alguna cosa, és la rapidesa amb què una infecció pot propagar quan no es controla i passa desapercebuda.

No sempre és fàcil canviar els hàbits, però és important tenir ben presents tots aquests detalls i no anar directament des de la zona de quarantena a l'espai principal de cultiu, sense haver-nos canviat abans de roba i sense haver-nos rentat bé les mans. També nosaltres podríem infectar el nostre propi cultiu!

Esperem que la informació d'aquest article us ajudi per mantenir cada espai de cultiu en un ambient el més saludable possible.

Bon i sans cultius!


Els articles publicats per Alchimiaweb, S.L. estan reservats a clients adults. Recordem als nostres clients que les llavors de cànnabis no figuren en el catàleg de la Comunitat Europea. Són productes destinats a la conservació genètica i al col·leccionisme, en cap cas al cultiu. Està estrictament prohibit germinar-les en alguns països, a excepció de les autoritzades per la Unió Europea. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.

Comentaris a “Plantes en quarantena: l'aïllament és prevenció!” (0)

ATENCIÓ!! Dubtes d'enviaments i pagaments

Els dubtes relatius als enviaments i pagaments els podeu consultar als apartats despeses d'enviament i Sistemes de pagament

Vols donar la teva opinió sobre "Plantes en quarantena: l'aïllament és prevenció!" o preguntar sobre aquest post?

Es publica!

Assegura't que és un email vàlid. No es publica

Sobre aquest Blog cannàbic

El present bloc és el bloc oficial del Grow Shop Alchimia. Aquest bloc està dirigit exclusivament a majors de 18 anys.

Per comprar material per a l'autocultiu de cànnabis pots consultar lel nostre catàleg de llavors de marihuana, Growshop i parafernàlia


Subscriu-te al blog

Vols rebre totes les novetats, notícies i curiositats sobre el món del cultiu?

keyboard_arrow_up