Seguiment multivarietat de granes de marihuana Regulars

Selecció de plantes de cànnabis en un cultiu multivarietat

Són molts els tipus i varietats de plantes de cànnabis que podem arribar a cultivar avui dia. Al mercat cannàbic internacional trobem varietats de molt diferent índole amb característiques molt diferents que no faciliten el cultiu en interior, en el cas de voler cultivar les diferents genètiques dins del mateix espai de cultiu.

En aquest post mostrarem com cultivar diferents genètiques de marihuana, híbrides (índiques i satives), dins d'un mateix espai. Per aconseguir que el cultiu de diverses varietats de cànnabis sigui viable s'utilitzaran diferents tècniques aplicades a les plantes que anirem comentant durant el desenvolupament del cultiu com; pinçament, poda apical, poda fim, poda de baixos, tutors amb canyes o malles., etc.

Cultiu multivarietat en interior
Cultiu multivarietat en interior

En aquest cas hem utilitzat un armari de cultiu de 2.40m de llarg x 1.20m d'ample i 2 d'alt amb dos balastres Lumatek, bombetes HM de creixement i bombetes Philiphs HPS de floració. Els reflectors utilitzats han estat un North Star (1,20m) més un Adjust-a-Wings (1,20m) per il·luminar un espai total de 1,20 x 2,40m.

A nivell d'extracció s'han utilitzat dos extractors de 400m3 i 125mm de diàmetre amb dos filtres de carbó de la mateixa capacitat i un intractor de 600m3 amb un potenciòmetre per regular el cabal d'aire, segons la temperatura interna i externa de l'àrea de cultiu.

Varietats de marihuana cultivades, additius i adobs utilitzats.

Hem partit de llavors de marihuana regulars, cultivant 5 varietats diferents, més els diferents fenotips que hem trobat de cada varietat. Durant el desenvolupament del cultiu mostrarem les diferències a nivell estructural, les quals es fan més evidents entre les diferents varietats de cànnabis a mesura que aquestes van creixent i madurant.

Les llavors de marihuana cultivades

 • Bubblegum de TH Seeds (10 llavors)
 • Goji Og de Bodhi Seeds (12 llavors)
 • Flo de Djshort (10 llavors)
 • Chemkush test line de Philosopher Seeds (15 llavors)
 • CritiChem de Philosopher Seeds (15 llavors)

Els adobs, additius i complements utilitzats

 • Bio ThriveGrow (General Organics)
 • Bio ThriveBloom (General Organics)
 • Green Sensation (Plagron)
 • Regulator (Aptus)
 • Fòsfor de (Aptus)
 • Potassi de (Aptus)
 • Trichodermas (GHE)
 • Startbooster (Aptus)
 • Topbooster (Aptus)

Inici de cultiu, fase de creixement i "sexatge" de les plantes

Com en tots els cultius en què partim de llavors de cànnabis, començarem amb la fase de germinació on ens assegurarem que les llavors neixen per saber de quantes plantes podrem disposar. Cal tenir en compte que hi pot haver llavors de cànnabis que no germinin, molts i molt variables són els factors que poden alterar el poder de germinació de la llavor. Per saber el motiu i perquè no torni a passar no n'hi haurà prou només amb dir que la llavor era dolenta, sinó que ens hem de preguntar què haurà passat? i què és el que no hem acabat de fer del tot bé.

Segurament haurem creat un ambient de germinació no del tot propici per al 100% de les llavors, cal tenir en compte que les llavors, així com passa amb els fills, no són totes iguals. S'assemblaran molt però no seran idèntiques, per tant la seva resistència als diferents factors que afecten la germinació també varien. Per aquest motiu quan es posen totes les llavors en un mateix espai algunes poden acabar per no germinar, encara que les del seu costat sí que ho hagin fet. No serà el cas quan veiem que les llavors són de color verd, blanques o estan trencades i aixafades, en aquest cas no val la pena ni germinar-les doncs simplement no s'obriran mai.

Germinant llavors per al cultiu
Germinant llavors per al cultiu

Després de realitzar la germinació podem dir que ens hem trobat amb una ràtio de germinació de gairebé 1/1.

 • Bubblegum de TH Seeds - 10/10 llavors
 • Goji Og de Bodhi Seeds - 12/12 llavors
 • Flo de Djshort - 8/10 llavors
 • Chemkush test line (Philosopher Seeds) - 13/15 llavors
 • CritiChem test line (Philosopher Seeds) - 15/15 llavors

Un cop realitzada la germinació, les llavors es van posar en els jiffys. Després de dos dies d'estar en els jiffys les llavors van créixer i van ser trasplantades als testos de 3.5L de capacitat. En aquest període de temps les plantes han anat creant un sistema radicular potent. Després de la primera setmana de creixement i ja entrada en la segona, podem començar a detectar quines són les varietats que requeriran d'unes cures una mica diferents que les de la majoria de plantes que estarem cultivant.

Les plantes que visualment presentin un estat diferent a la resta; fulles grogues, fulles en forma d'urpa, tiges febles, transpiracions de les fulles, taques, etc... haurem controlar-les més, perquè ja ens estaran dient que requereixen unes cures diferents a les altres genètiques o fenotips. Anirem descobrint a poc a poc quines són tals atencions que variaran de la resta.

inicio-crecimiento-semana-1
Inici creixement setmana 1

Aquestes plantes de cànnabis, les que són més febles, haurem tenir-les en compte i serà millor posar-les en un lloc de l'espai de cultiu que sigui fàcil de detectar i visualitzar per poder tenir un tracte més personalitzat amb elles. Aquestes plantes rebran uns regs i adobs diferents a la resta per a un millor desenvolupament del cultiu.

2 setmanes de creixement
2 setmanes de creixement

En aquestes primeres setmanes de creixement s'observaran diferències d'alçada entre les plantes, de manera que serà en aquest moment i després de veure la vigorositat de cada genètica, quan procedirem a realitzar un control de l'altura per tenir una major igualtat entre les diferents genètiques del cultiu .

Plantes de marihuana després de la poda apical
Plantes de marihuana després de la poda apical

Com que també estem realitzant una selecció genètica per quedar-nos amb els millors exemplars de cada varietat, farem una sèrie d'esqueixos traient com a mínim un esqueix de cada planta per assegurar la seva reserva genètica en un futur, i poder d'aquesta manera assegurar la seva descendència o clonació.

En aquest cas hem procedit tallant la punta principal de cada planta, menys en aquelles més baixes en què s'han aprofitat les branques inferiors per a la clonació genètica, amb l'objectiu de poder controlar millor les diferents altures de les plantes de cànnabis. Hem realitzat un total de 64 esqueixos dels quals alguns seran mascles, potser algun hermafrofita i la resta femelles, per quedar-nos al final amb un parell de cada genètica o sigui 6 esqueixos. A poc a poc les plantes van creixent, ramificant i es van eixamplant, ocupant la totalitat de l'espai de cultiu però encara no podem albirar el total de plantes mascles i femelles que tindrem finalment en el cultiu. Pocs dies després podem començar a albirar les flors mascles de la gran majoria de les varietats que estem cultivant.

Creixement abastant tot l'espai de cultiu
Creixement abastant tot l'espai de cultiu

Ràtio entre plantes de marihuana mascle i femelles

 • Bubblegum de TH Seeds: 10 llavors - 5/5 mascles/femelles= 50%
 • Goji Og de Bodhi Seeds: 12 llavors 4/8 llavors mascles/femelles= 80%
 • Flo de Djshort: 8 - llavors 3/5 mascles/femelles= 37.5% (resultat poc comú)
 • Chemkush test line (Philosopher Seeds): 13 llavors - 3/10 mascles/femelles= 70%
 • CritiChem test line: 15/15 - llavors 3/12 mascles / femelles= 75%

Morfologia, estructura i creixement de les plantes de marihuana

Les diferents varietats que estem cultivant tenen característiques diferents entre elles així com també ho és la seva composició genètica tant a nivell d'estructura vegetal com d'absorció de nutrients. També haurem de tenir en compte els diferents nivells de resistència respecte als atacs d'agents patògens com; Fongs, insectes o malalties que poden tenir les plantes de cànnabis en un cultiu comú.

Analitzem una a una les genètiques cultivades descrivint segons les condicions ambientals del cultiu les reaccions d'aquestes varietats per poder tenir més dades, ja sigui per al cultiu actual en curs o per als següents en què puguem utilitzar genètiques que continguin uns gens similars.

Marihuana Bubblegum, Boghi OG, Flo, Chemkush i Critichem

D'un total de 10 llavors regulars de Bubblegum s'obtenen 5 plantes mascle i 5 plantes femelles. Les plantes mascle les hem matat atès que no ens interessen per al cultiu, ja que com bé sabem no són adequades per al seu consum i com no fan cabdells, aquestes només ens servirien en el cas de voler fecundar les plantes femelles i fer llavors de marihuana encara cal destacar que no tots els mascles ens donaran llavors de cànnabis estables i de qualitat sense hermafroditismes.

A nivell estructural, observem que la marihuana Bubblegum va creixent com a plantes de cànnabis ramificades, vigoroses, creixen amb molta soltesa i sense apreciables canvis en elles, el que ens indica que s'han adaptat molt bé a l'ambient de cultiu. Les condicions relatives de cultiu han estat en unes temperatures màximes de 25º i mínimes de 18º amb una humitat ambiental màxima de 70-80% i una mínima del 50% durant tota la fase de creixement.

Flors de plantes de marihuana femelles precoces vista macro
Flors de plantes de marihuana femelles precoces vista macro

Les genètiques Goji OG, família de la marihuana OG Kush, són plantes de ganja amb una increïble vigorositat vegetativa, amb un creixement vertical i poca ramificació lateral. Durant el creixement presenta una estructura robusta i depenent del fenotip es podran observar dos tipus de distàncies internodals, una mitjana-llarga i una altra més reduïda i compacta sent plantes de cànnabis més rabassudes quedant a la mateixa altura que les llavors de bubblegum.

Marihuana Kush
Marihuana Kush

Flo de DjShort, d'aquesta genètica tan sols han quedat 3 plantes femelles i la resta han estat mascles, aquestes femelles presenten unes característiques una mica diferents a les altres soques de cànnabis de l'armari de cultiu.

Aquesta soca de marihuana conté gens de diferents varietats, que de vegades poden ser més susceptibles als factors de cultiu com és el cas de les genètiques blue, tailandeses, etc que poden fer variar una mica les necessitats nutritives i ambientals en comparació a les altres soques de marihuana cultivades. Donades aquestes diferències quant al seu cultiu, haurem regar i dosificar els abonaments des d'un bon inici per evitar sobre fertilitzacions, mancances i bloquejos.

Cannabis Flo i Bubblegum
Cannabis Flo i Bubblegum

El seu creixement és una mica més lent que Goji Og i que les llavors de Bubblegum però tot i així segueixen bé el creixement de les altres genètiques sense destacar en excés. L'estructura vegetal és ramificada encara que no crea nous ramals secundaris com en el cas de les Bubblegum.

Les branques superiors que queden després de la poda apical creixen despuntant per sobre de les altres secundàries volent ser les noves puntes principals de la planta al mateix temps que abastem més espai de cultiu aprofitant els racons que ens han deixat lliures en treure les plantes de cànnabis mascles . A la següent foto podem veure com els mascles es van declarant, en aquest cas és un mascle de Flo que ja mostrava les seves pigments morats/vermellosos/blaus.

Flor mascle de la marihuana Flo
Flor mascle de la marihuana Flo

A la part esquerra de l'armari de cultiu es troben les altres genètiques, en aquest cas la gran majoria d'elles posseeix un gen característic pertanyent a una mateixa família de cànnabis. En aquest cas serà la marihuana ChemDog la qual ha estat utilitzada per crear aquestes dues noves soques de cànnabis que estan sota proves de cultiu, mirant; ràtio de germinació, estabilitat, hermafroditismes, defectes estructurals, temps de floració, olors, sabors, efecte, tipologia de les flors, tolerància als diferents nutrients (primaris i secundaris), resistència els fongs i àcars, temperatura i humitat entre molts d'altres factors a tenir en compte.

Per part de les Chemkush observem que es tracta d'una genètica compacta d'estatura baixa a mitja però amb distàncies internodals curtes amb el que es converteix en una excel·lent opció per al cultiu en SOG que estem realitzant a la part esquerra de l'armari de cultiu.

Aquesta genètica està creant unes grans i amples fulles de color verd fosc que marquen la seva gran part de genètica índica de la qual es compon. Totes les plantes d'aquesta varietat tenen un comportament de cultiu semblant, no hi ha moltes diferències apreciables a nivell estructural amb el que són molt semblants entre elles. La gran majoria presenten unes ramificacions baixes que amb prou feines arriben a assolir una 1/8 part de la mida total de la planta. La punta principal destaca molt, convertint-se en una estructura de planta de one bud o mono cabdell.

Plantes que comparteixen genètica Chemdog
Plantes que comparteixen genètica Chemdog

L'altra genètica que comparteix gens amb Chemkush és CritiChem. Aquesta llavor de cànnabis creix amb una distància internodal una mica més notable que Chemkush amb el que pot semblar més vigorosa encara acabaran amb una alçada molt semblant entre elles adoptant igualment una forma de mono cabdell o One Bud, ideal per al cultiu en SOG.

Les fulles d'aquesta genètica són més lanceolades que la seva germanastra ChemKush així com les seves ramificacions les quals són robustes però no en el mateix grau, record genètic de la marihuana Critical la qual intervé en aquest creuament. CritiChem també crea una major quantitat de ramificacions inferiors sent aquestes més llargues que les de les seves companyes Chemkush però en ser cultivades en SOG no es nota en excés fins ben entrada en el període de floració.

Plantes després d'una setmana de strech
Plantes després d'una setmana de strech

Com regar i adobar diferents genètiques de marihuana en un mateix cultiu

Generalment les llavors de les plantes de cànnabis tot i ser de la mateixa varietat no són còpies genètiques idèntiques. Sí que comparteixen moltes característiques en comú però poden aparèixer diferències entre fenotips que es faran fàcilment visibles entre les diferents plantes cultivades de la mateixa varietat de marihuana a no ser que s'hagi realitzat un ardu treball de breeding en què s'hagin prèviament estabilitzat les característiques més destacades de la genètica tractada.

Totes aquestes petites diferències afecten com no, en el cultiu i en el desenvolupament de la mateixa de manera que haurem de fixar-nos en petits detalls, que ens ajudaran a identificar les debilitats i fortaleses de les plantes que estem cultivant.

El reg és molt important per a la vida de les plantes, ja que d'això depèn la seva supervivència i equilibri nutritiu. Quan reguem les plantes haurem de tenir en compte:

 • Quantitat d'aigua de reg
 • Quantitat i dosificació dels adobs
 • Repercussió dels fertilitzants a les plantes després l'adobat

La quantitat d'aigua de reg per test i planta ha de ser adequada per a cada genètica evitant excessos d'aigua per no fer patir al sistema radicular. En cas de no respectar els períodes d'humitat i sequedat al test serà fàcil tenir fongs com el Phytium, fusarium, etc.

Haurem de realitzar un adobat general i esperar a veure com reaccionen les diferents varietats de cànnabis. En el cas de veure alguna fulla d'alguna planta que no reaccioni com les altres, anotarem aquesta característica per tenir-la en compte en el proper reg. En el següent reg, en cas de veure alguna reacció a la planta, evitarem regar amb tanta aigua i reduirem o evitarem l'adob.

Haurem de tenir en compte les dosificacions dels adobs quan anem a cultivar diferents genètiques de cànnabis. La raó és perquè cada planta, i segons l'estadi de vida en què es trobi, gaudirà d'uns nivells d'EC interns que no haurem de passar per no crear-hi un excés de sals i que aquesta pateixi d'una sobrefertilització. Si es produeix aquesta sobrefertilització li seguirà una deshidratació per part de les fulles, quedant unes fulles arrugades, en l'intent per part de la planta de voler evacuar l'excés de sals que conté al seu interior.

Marihuana Flo amb inici de sobrefertilització
Marihuana Flo amb inici de sobrefertilització

Quan es produeix una sobrefertilització o excessos de nutrients, les fulles tanquen les seves estomes i aquestes no poden respirar bé amb el que s'haurà d'aplicar un bon rentat d'arrel en cas de tractar d'una sobrefertilització severa. Després lixiviar (rentat d'arrel) el substrat, les arrels podran tornar a absorbir aigua i equilibrar la seva EC interna. En lixiviar el substrat, aquest es queda sense nutrients i la planta intentarà incrementar el nivell de sals del substrat a través de les seves arrels, per capil·laritat, rebaixant els seus nivells interns fins que s'equilibri el nivell de sals de la planta i el substrat, sempre buscant l'equilibri entre EC interna de la planta i EC del mitjà de vida. Després d'aquest període podrem tornar a regar amb adobs, controlant la seva dosificació.

Per evitar aquests problemes derivats d'una mala gestió dels nutrients haurem de fertirrigar (regar amb adob) les plantes, tenint en compte a aquelles que siguin una mica més febles en relació a l'acceptació de nutrients. Aquestes genètiques, com ja hem comentat anteriorment, serà millor deixar-les en un racó fàcil de detectar a simple vista per ser regades amb la meitat (o sense) de nutrients en comparació a les altres genètiques o plantes del cultiu.

Si reguem ajudant-nos d'un petit dipòsit amb una bomba d'aigua i una llança de reg, per regar més còmodament que amb la típica regadora de mà, podem seguir un ordre lògic per fer encara més senzilles les tasques de reg.

Passos a seguir per a un reg a mà amb multivarietats

 1. Preparar el dipòsit pensant primer en les plantes amb menys necessitat de nutrients.
 2. Sospesar les plantes per calcular la quantitat de litres de S/N a utilitzar. Un cop regades les plantes amb menys necessitat de nutrients, buidar les restes de S/N que hagin quedat sense utilitzar.
 3. Omplir de nou el dipòsit calculant els litres que requerim per a cada planta juntament amb els adobs i altres productes a utilitzar en el reg. D'aquesta manera evitem malgastar els adobs i additius.
 4. Acabem per regar la resta de les plantes sense oblidar-nos de netejar el dipòsit de nutrients, en el cas d'utilitzar adobs biològics, ja que les restes es podriran al cap de 24h.

Floració de les plantes de marihuana en un cultiu multivarietat

La floració és una de les fases més importants i destacades del cultiu, doncs a tot cultivador li agrada veure a les seves plantes florint i veure canviar poc a poc la seva morfologia fins que arriba el dia de la collita. En un cultiu multivarietat, si la nutrició de les plantes durant el creixement ja ha hagut d'estar bastant controlat, ara durant la fase de floració haurem de controlar encara més aquest aspecte per poder portar un cultiu lliure de contratemps fins al final.

A la següent foto, les plantes de la part superior són genètiques pertanyents a la família de les varietats ChemDog, que porten 21 dies florint. En aquestes 3 setmanes de floració les plantes han aprofitat les dues primeres per a realitzar l'últim estirada, amb el strech, creixent el doble de la seva mida abans de canviar al fotoperíode de floració i aconseguint una altura final d'uns 45-55 cm. Aquesta alçada és ideal per a aquelles plantes que vulguin ser cultivades utilitzant la tècnica de cultiu en SOG o See of Green donada la seva estructura vertical amb poca ramificació inferior.

A les fotos de la part inferior observem les genètiques Boji Og, Bubblegum que porten una setmana més de floració, a causa que es van plantar 1 setmana abans que les del costat oposat. El fet d'haver germinat les llavors una mica més tard ve donat per diferents qüestions. La raó principal és tenir en compte el temps total de floració de totes les genètiques, si algunes són de 9-10 setmanes i les altres de 8 i 9 setmanes respectivament, les que es colliran en menys temps seran les que es plantin més tard que aquelles que requereixen més temps de floració.

S'ha realitzat d'aquesta manera perquè les genètiques a les que se'ls ha aplicat la poda apical tinguin una setmana extra per tornar a recuperar la velocitat de creixement habitual. L'aturada en el creixement ens anirà fantàsticament bé per poder equilibrar ràpidament les diferents alçades de les plantes del cultiu quedant totes les genètiques gairebé a la mateixa alçada.

Cultiu de marihuana multivarietat en interior
Cultiu de marihuana multivarietat en interior

En aquest cas, les varietats Og Kush creixen molt en vertical i són molt vigoroses en comparació a la Bubblegum o Flo, les quals creixen d'una manera més ramificada sense arribar a aconseguir l'altura de les Kush. En aquest cas, hem realitzat en el període de creixement una poda apical a les varietats Kush deixant algunes Bubblegum's, les menys vigoroses, sense poda apical perquè creixin al mateix temps amb una estructura més comuna en forma d'arbre de Nadal.

Aquestes manipulacions realitzades a les plantes poden, d'inici, semblar inadequades però quan passen unes setmanes i les altures de les plantes quedin a l'una serà llavors quan podrem apreciar el treball realitzat setmanes enrere, intentant visualitzar segons les característiques de cada planta l'altura final de cada varietat cultivada.

El fet de controlar l'altura ve donat per la necessitat de tenir un millor repartiment de la llum en tot l'armari de cultiu. Els focus de 600w aporten gran quantitat d'irradiació calorífica vers les plantes cultivades, de manera que haurem de posar les plantes més altes en els laterals de l'armari on la llum no és tan potent, però que en ser les més altes aquestes rebran gairebé la mateixa quantitat de lúmens que les genètiques més baixetes situades just sota el reflector Adjust a Wings.

Ens ajudarem amb un ventilador per reduir la calor que desprèn el focus; aquest l'haurem dirigir just en l'espai que queda entre el focus i les plantes. No haurem de posar el ventilador apuntant directament a la bombeta perquè aquestes requereixen d'una temperatura alta i contínua perquè pugui treballar bé i aportar la màxima quantitat de lúmens, i no aportarà tot el seu potencial lumínic si la bombeta no té una temperatura òptima

A partir de la 3º-4º setmana de floració començarem afegint a la solució nutrient una mica de PK orgànic perquè aquelles plantes que ho requereixin ja puguin disposar d'una aportació extra de Fòsfor i Potassi. Com el PK orgànic conté una mica de nitrogen i per no aportar massa quantitat d'aquest nutrient a les plantes, a partir d'ara anirem progressivament rebaixant la base nutrient utilitzada (Bio Thrive Bloom, que també conté N) per passar a augmentar amb el PK (Green Sensation + P i K de Aptus) els nivells de fòsfor i potassi que la planta necessita per realitzar la floració. Aquests nivells aniran pujant fins ben entrada la 6-7èna setmana de floració en el cas que es tracti d'una genètica de 8 a 9 setmanes.

Macros de les varietats cultivades
Macros de les varietats cultivades

L'ambient de cultiu durant la 4a setmana de floració va variar una mica en relació a la humitat, la qual va baixar fins a uns límits perillosos on l'aranya roja pot aparèixer amb molta facilitat. En aquest cas i com s'estava realitzant una selecció de la millor varietat de cada genètica cultivada, aquest factor ambiental ens ha servit per comprovar la resistència a les aranyes vermelles i als canvis bruscos de temperatura i humitat.

En aquest cas podrem veure com la Flo, en un dels seus dos fenotips presenta poca resistència als atacs dels àcars. En els fulls es podran observar petites mossegades d'aquests aràcnids amb els quals haurem conviure. També haurem de controlar la plaga per evitar que les aranyes ataquin les altres plantes.

Cannabis Flo amb aranya roja
Cannabis Flo amb aranya roja

Les altres varietats no presenten atacs de les aranyes, les flors i fulles romanen lliures de qualsevol agent patogen, però haurem de seguir observant el desenvolupament de la plaga per no tenir danys majors. Per al control manual de la plaga d'aranyes en floració avançada, podem utilitzar un drap de cuina humit amb aigua i un acaricida, que contingui abamectina en una concentració del 1.8% o amb un acaricida menys tòxic com en el cas de Spidermite control, passant el drap sol per les fulles, evitant no tocar els cabdells per no contaminar amb el producte.

Aquest atac a les aranyes (si la colònia no és molt gran) si es fa d'una manera conscient, a poc a poc, fulla a fulla, netejant bé la part superior i el revés de les mateixes aconseguirem treure tots els adults i arrossegar gran part dels ous i larves. Les larves que no matem arrossegant-les o per contacte amb el producte, acabaran per morir igualment ja que en néixer s'alimentaran de les fulles contaminades.

En el cas dels ous, depenent de quan eclosionen segons les condicions ambientals del cultiu (3 a 5 dies per eclosionar) poden també alimentar-se de les fulles amb el producte tenint la mateixa destinació de les anteriors larves d'aranya roja, la seva mort. Després d'una setmana de l'aplicació del producte podrem veure si hem tingut èxit. Si veiem que la població d'aranyes augmenta, progressivament haurem de fer un altre tractament de xoc com l'anterior.

Marihuana per 5 setmana de floració
Marihuana per 5 setmana de floració

A la 4ª i 5èna setmana de floració ens trobarem amb dues setmanes crucials del cultiu. Aquestes setmanes són importants perquè les plantes han de tenir uns nivells de nutrients adequats que aniran augmentant a mesura que veiem que les flors vagin creixent guiant-nos sempre pel color de les fulles per saber amb quina quantitat d'adob regar.

Si observem que les fulles tenen un color verd fosc, no serà necessari pujar els nivells de nutrients però si variar la composició de la S/N, les plantes ens estaran mostrant que contenen suficients reserves nutritives per afrontar la pre-setmana a l'engreix dels cabdells que s'intueix que serà sobre la fi de la 5èna fins a inicis de la 7èna setmana de floració en les genètiques que requereixen de 9 setmanes de floració.

Bubblegum + Goji Og
Bubblegum + Goji Og

Així doncs en aquesta setmana pujarem els nivells de nutrients de les plantes de cànnabis. Aquest augment serà progressiu, és a dir, a poc a poc. En el cas de veure que totes les plantes tenen un aspecte semblant, llavors podem optar a realitzar un sol dipòsit de reg amb una composició de la solució nutritiva idèntica per al reg de totes les plantes.

La composició de la solució nutrient en aquesta setmana s'ha basat en pujar el fòsfor per una banda i el potassi per l'altre però per separat mitjançant l'ús dels adobs Aptus. Tal i com podem veure a la taula de cultiu dels adobs Aptus, els quals no contenen un adob base, ens aconsellen realitzar un augment del K Boost durant les properes 3 setmanes passant d'un ús de 3 ml / 10L a 5ml / 10L.

Taula de cultiu Aptus
Taula de cultiu Aptus

El Potassi influeix de manera directa en la floració de les plantes de cànnabis, realitza moltes funcions de les quals seran fàcils de detectar com l'engreix de les flors. Seguirem afegint a la solució nutrient els additius i adobs, com a top Booster de aptus, trichoderma de GHE, Bio Thrive Bloom de GHE com a base de l'adob de floració i regulator per mantenir un metabolisme actiu i vital. La humitat relativament baixa de la setmana anterior s'ha pogut augmentar en un 20% fins arribar a mínimes del 50% i màximes del 60%. La temperatura s'ha estabilitzat quedant en 26º de màxima i 18º de mínima el que ajudarà a les plantes de la família Blue a començar a mostrar les seves bonics i vistosos colors.

Cabdells de marihuana a la 5èna setmana de floració
Cabdells de marihuana a la 5èna setmana de floració

A partir de la 6èna setmana de floració començarem a tenir cura de l'alimentació intentant que els nivells de nutrients siguin adequats per a la setmana de floració en què es troben les plantes i evitar d'aquesta manera que es saturin de nutrients ja que al final de floració se'ns farà molt difícil reduir o evacuar els nutrients que es troben dins del metabolisme de les plantes.

En aquest cas hem mantingut d'una banda els nivells de PK rebaixant l'adob base, el qual conté nitrogen. Requereix aquest nutrient però ara ja en menor quantitat, en comparació al cicle inicial de floració on es farà indispensable per créixer i realitzar l'últim estirada durant el strech. En aquesta etapa destacarem l'ús de l'additiu Regulator el qual ens ajuda a reduir el creixement desmesurat de les plantes de cànnabis, sobretot d'aquelles que més creixen durant aquesta fase del cultiu. S'ha augmentat una mica la dosificació habitual, de Regulator, a les varietats més altes aconseguint al costat d'altres trucs de cultiu mantenir una altura més o menys equitativa entre totes les plantes cultivades.

Inicis 6èna setmana floració
Inicis 6èna setmana floració

A la 6a setmana de floració els terpens ja tindran més presència al cultiu de manera que les olors que desprendran les plantes seran molt més fortes i aniran incrementant a mesura que s'acosti el dia de la collita. En aquest cas es va utilitzar un Neutralizer com dissipador d'olor a part dels propis filtres de carboni que ja de per si realitzen una gran feina antiolor. Val a dir que de vegades, si aquests filtres no van acompanyats d'altres artefactes antiolor, de vegades no serà suficient per treure el 100% de les olors que generen aquelles plantes que són molt potents olfactivament com és el cas de les Bubblegum i Boji Og.

46 dies de floració de (ChemDog x Kush) + (Critical Kush)
46 dies de floració de (ChemDog x Kush) + (Critical Kush)

Com podeu apreciar a la foto les plantes han estat tutoritzades una a una i segons la seva necessitat, el motiu és bàsicament el pes dels seus cabdells, fins a la 6èna setmana de floració les tiges presentaven suficient robustesa per aguantar el pes de les seves flors, però a partir d'aquest moment sempre serà millor facilitar la vida a la planta evitant que gasti energia innecessàriament, aguantant els seus cabdells, per crear el màxim nombre de flors i aprofitar al màxim la seva productivitat.

Les varietats ChemKush i CritiChem estan compactant els cabdells una setmana més tard que les seves companyes del costat dret de l'armari de cultiu, el motiu com ja hem comentat abans va ser bàsicament el control de l'altura entre les diferents genètiques conreades. En aquest sentit la poda realitzada a les 2-3 setmanes de creixement ha sorgit efecte i podem també aprofitar la comunió de les dues llums que es donen entre els dos focus per incrementar la producció d'aquelles plantes que estaven en un racó a causa de les petites diferències d'altura.

Flo en floració amb 58 dies a punt de collita
Flo en floració amb 58 dies a punt de collita

A la part dreta de l'armari, les plantes van madurant a poc a poc quedant uns cabdells molt compactes i molt acolorits com és el cas de les Flo de Dj Short de les quals podem destacar els seus colors blaus i vermells que ens han sorprès gratament, tant per les olors que emanen d'elles com pel color i l'efecte lúdic actiu/introspectiu de qualitat que repercuteix en un estat de sensació agradable a nivell corporal i mental.

Morfología dels tricomes de cànnabis a pocs dies de la seva collita
Morfología dels tricomes de cànnabis a pocs dies de la seva collita

Últimes setmanes de floració, observació de tricomes i cabdells

Bé, ja estem en les dues últimes setmanes de floració i les plantes en poc temps estaran llestes per a la collita. És moment de començar a rebaixar els nutrients que donarem a les plantes de cànnabis. Tal i com hem comentat anteriorment, aquests nivells de nutrients es rebaixaran preferiblement de manera progressiva. Els dos motius principals seran d'una banda aconseguir un gust i olor de qualitat lliure d'impureses i tòxics que poden arribar a generar les plantes que estan sobre fertilitzades. I d'altra banda intentarem no provocar un estrès excessiu a les plantes evitant treure tot l'aliment de cop mitjançant un rentat d'arrel, encara que cal destacar que en ocasions és irremediable i s'ha de fer de cop, per evitar que les plantes s'estressin massa i "platanegin" és a dir, que surtin flors mascle i aquestes puguin fecundar algun cabdell creant fills bastards no desitjats.

Tricomes abans del punt òptim de collita

Cal destacar que aquestes llavors de marihuana no serviran ni per donar en adopció, ja que hi ha una gran possibilitat que les plantes que emanin d'aquestes llavors acabin sent plantes hermafrodites. Aquestes plantes acabaran fecundant tot el cultiu amb el que haurem de rebutjar totes les plantes (per ser gairebé infumables) o com a molt aprofitar-les per fer un haixix de qualitat, encara que no serà tan potent com ho podria ser en el cas de ser plantes sense llavors.

En les dues setmanes pre collita les plantes han adquirit una mida de cabdell adequat el qual no creixerà més sinó que acabarà per conformar-se i madurar, tant a nivell extern com pel que fa a la concentració dels diferents cannabinoides, com; THC, CBD, THCV, CBG, etc. Com que no podem analitzar els cannabinoides en la planta en vida, encara que sí un cop collides amb el kit d'anàlisi de cannabinoides de AlphaCat, i no sabrem exactament quin és el moment o punt més àlgid pel que fa a concentració de cannabinoides per a la seva collita, el que farem és concentrar-nos en la visualització dels tricomes de resina que és on es troben les composicions de cannabinoides.

Les glàndules de resina es miraran cada dia o cada dos dies tal com hem pogut explicar en altres posts específics sobre quan collir les plantes de cànnabis en funció dels tricomes de resina de cànnabis. Haurem de tenir en compte que la morfologia dels tricomes anirà canviant a poc a poc fins arribat el dia del tall final. Quan ens trobem en aquest punt de tallar, al final de la floració, haurem de saber si les plantes estan llestes per a la collita. Una manera adequada i fàcil per visualitzar la resina és amb una lupa de 50 a 100x o una càmera de fotos amb un efecte lupa, com les fotos que podreu veure a continuació.

Punt òptim de collita amb nivells màxims de THC

Tricomes ambarins amb més quantitat de CBD i menor quantitat de THC

En aquest cas podem veure com els tricomes que estan situats a la part més externa del cabdell o fulles les quals estan en contacte amb l'aire i l'ambient de cultiu són els primers tricomes a madurar. Aquest fet es pot donar per diferents situacions o per u cúmul d'elles. Com les plantes des de la 3era a la 4a setmana de floració ja començaran a crear resina, aquests tricomes de resina tindran moltes setmanes en endavant per anar madurant podent acabar de madurar a poc a poc pot abans que la gran majoria de tricomes dels quals solen coincidir la màxima concentració de cannabinoides amb la maduresa visual dels cabdells.

Hi ha un punt d'inflexió en la vida de la planta durant la fase de floració en què la quantitat de resina que crea la planta és màxima i aquesta no para fins a gairebé acabada la seva floració. Aquest punt es pot situar a 3/4 del final de la floració, mai a l'inici ja que es sol donar quan les flors estan gairebé completes al 100% i només falta madurar o el que és el mateix, a 3/4 setmanes vista de la collita serà quan més o menys (setmana amunt setmana avall) puguem veure l'explosió pel que fa a la creació dels tricomes que ens referim.

Així doncs hem arribat al final del cultiu salvant alguns contratemps que ens hem anat trobant durant el camí com una baixa humitat durant alguna setmana crítica de floració en què ha saltat l'alarma de les aranyes rojes. Al final del cultiu han estat poques les plantes afectades per l'atac de les aranyes i com podem veure en les fotos microscòpiques no s'aprecien restes d'ous ni d'aranyes rondant pels cabdells.

Final de cultiu de Goji Og
Final de cultiu de Goji Og

En l'última setmana podem apreciar el color i aspecte de les fulles de les plantes semblant que estan moribundes. Si aquest aspecte el tinguessin a mitja floració no seria molt bona senyal donat les plantes estarien més abocades a una mort que a crear cabdells i resina però la cosa canvia quan estem a punt de collir. A part de veure com les fulles adopten colors vistosos, i el groc el color que generalment preval per sobre dels altres colors, podem observar també com els calzes de les flors es compacten augmentant el pes en gran mesura.

Marihuana ChemKush test Line de Philosopher Seeds
Marihuana ChemKush test Line de Philosopher Seeds

Per arribar a tenir aquest aspecte de plantes amb les fulles grogues hem procedit a realitzar un rentat d'arrel amb abundant aigua en cada test, més de 20l per test drenant sense parar fins desallotjar tots els nutrients que quedaven en el substrat. Com que no ens hem excedit molt amb l'adob, el rentat s'ha realitzat a l'inici de l'última setmana de floració temps en què les aromes i sabors acabaran per prendre forma. És important destacar que si les plantes acaben la floració molt verdes i sobrefertilitzades és possible trobar-se que quan es vagi a consumir el cànnabis aquest faci espurnes en cremar-se i que rasqui a la gola en el moment de ser consumit, en aquest cas el millor és utilitzar-la per fer haixix.

Comentaris a “Seguiment multivarietat de granes de marihuana Regulars” (0)

Vols donar la teva opinió sobre "Seguiment multivarietat de granes de marihuana Regulars" o preguntar sobre aquest post?

Es publica!

Assegura't que és un email vàlid. No es publica

ATENCIÓ!! Dubtes d'enviaments i pagaments

Els dubtes relatius als enviaments i pagaments els podeu consultar als apartats despeses d'enviament i Sistemes de pagament

error_outline Ús de cookies
Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i oferir continguts d'interés. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies.

Alchidays
Alchidays
keyboard_arrow_up