Tipus de substrats per al cultiu de marihuana

Substrats per al cultiu de marihuana

Les plantes de marihuana tenen una gran capacitat adaptativa al medi on es troben, això suposa un gran avantatge per a la seva conreador ja que li permet seleccionar un tipus de substrat per a cànnabis o un altre en funció de les seves necessitats.

Al mercat existeixen diferents tipus de substrat que el cànnabis reconeix perfectament com a mitjà de vida i s'adapta sense molts problemes per desenvolupar-se com a planta de marihuana. En aquest post us mostrarem els diferents substrats i les variants de cada, destacant els abonaments que cal usar i les peculiaritats de cada tipus de cultiu perquè pugueu escollir el que més us agradi, ja sigui per facilitat, producció, qualitat, o simplement perquè es vol innovar o provar noves tècniques de cultiu.

Marihuana i substrats
Marihuana i substrats

La terra com a substrat per cànnabis

La terra és el substrat universal usat per a tot vegetal, ja que des de la invenció de l'agricultura és per excel·lència el substrat de cultiu més usat. La terra és una composició de diferents tipus substrats que en conjunt anomenem terra. La terra que podem trobar en el camp pot ser molt adequada per a cultivar un tipus de planta però no per a altres. De manera que no totes les terres són adequades per al cultiu de cànnabis sinó que aquesta ha de tenir un tipus d'estructura, composició i característiques adequades per a aquest ús.

Hi ha unes característiques que cal destacar i que la terra ha de tenir perquè la planta es desenvolupi sense problemes i d'una manera òptim. En cas de no ser així el que passa és que la planta no creix com deu, no absorbeix tots els nutrients que necessita i el cultiu de marihuana es converteix en una pregunta contínua, Què li passa a la meva planta?

Substrat de terra per a cànnabis
Substrat de terra per a cànnabis

El substrat terra no ha d'estar endurit i compactat ja que les arrels no podran travessar el substrat i expandir-se com vol, de manera que evitarem utilitzar argila per crear el nostre substrat de cultiu. El motiu és que l'argila és molt impermeable i no deixa passar l'aigua i constreny les arrels fent una lluita contínua entre planta i substrat. En cas d'usar aquests substrats les plantes també poden patir amb més facilitat una podridura radicular afectant a la planta fins al punt de matar-la en pocs dies per la falta d'oxigenació.

Ës important tenir en compte l'oxigenació de les arrels ja que com més esponjositat tingui el substrat més facilitat tindrà la planta per poder desenvolupar-se sense problemes. En aquest cas existeixen diversos substrats que poden ajudar a oxigenar una terra de qualitat però que reg després reg acaba endurint-se. Es pot usar coco, vermiculita, perlita, roques de lava volcànica, o altres elements semblants que no afectin el PH ni la Ec del substrat ja que podria provocar incompetències entre les condicions del substrat i les necessitats de la planta.

La gran majoria de substrats específics per al cultiu de cànnabis contenen en major o menys mesura una barreja de torbes rossa i negra, torba fibrosa, escorça d'arbre, perlita, humus de cuc entre d'altres. Cada marca de terra per a cànnabis té la seva pròpia formulació tot i que cal dir que totes van bé per al cultiu de cànnabis.

Marihuana en substrat terra en un cultiu d'interior
Marihuana en substrat terra en un cultiu d'interior

Per al cultiu d'interior i en test podem recomanar unes mesures del test segons la quantitat de plantes a cultivar per 1m2. En el cas de voler posar poques plantes, 4 per exemple, per realitzar un topping i usar la tècnica de cultiu en SCROG per tenir molts cabdells amb poques plantes es recomana usar un test final d'entre 15 i 20L de capacitat.

En el cas d'anar augmentat el nombre de plantes per m2 podem anar progressivament reduint la capacitat del test o sigui, fer servir testos més petits. En aquest cas per exemple, usant unes 12 plantes per m2 es poden usar testos de 10 o 11L de capacitat ja sigui per a un cultiu convencional o un SCROG.

Resum de la quantitat de plantes i capacitat del test per m2

  • 4 plantes per m2 utilitzar test final de 20L
  • 12 plantes per m2 utilitzar test final de 10 o 11L
  • 16 plantes per m2 utilitzar test final de 7L
  • 20 plantes per m2 utilitzar test final de 3.5L

La terra no és inerta ja que conté nutrients. Els nivells de nutrients poden ser baixos, mitjans o alts i estar en un format de lenta, mitjana o ràpida assimilació. És cert que generalment els substrats per cànnabis solen tenir o uns nivells baixos o mitjans de nutrients que se solen conèixer com terra Light Mix, en cas de tenir pocs nutrients o All Mix en cas de tenir una terra amb uns nivells de nutrients mitjans. El que sí que és més comú en totes les terres de qualitat és que els nutrients estan presents en format orgànic perquè aquests siguin d'alliberament lent i no cremin les plantes quan aquestes són petites.

En cas de voler usar el que es coneix en anglès com un Super Soil (super substrat) haurem de ser nosaltres qui acabem d'aportar els nutrients que falten al substrat per evitar haver d'afegir adobs líquids per marihuana durant la resta del cultiu i tenir uns resultats de màxima qualitat.

Si voleu realitzar un super soil de qualitat, hem dissenyat un kit d'adobs per barrejar en terra per a aquells cultivadors que com bé hem comentat no vulguin estar molt pendents de l'alimentació de la planta.

Enorme planta de marihuana cultivada en exterior i substrat terra
Enorme planta de marihuana cultivada en exterior i substrat terra

Aquest kit d'adobs per barrejar en terra és el Kit Bio enriquidor de terres el qual es pot complementar amb una aportació extra de microvida perquè la planta pugui absorbir aquests adobs d'una manera més ràpida el que es tradueix en un major vigor vegetatiu en totes les seves fases, obtenint un major creixement i floració amb el mateix temps de cultiu. En aquest cas podem recomanar ferventment el Og Tea Microvial Inoculant, que a part de requerir poca quantitat per la seva concentració és també fàcil de conservar per a usar-lo en tots els cultius.

També es poden usar adobs minerals en terra sense problema perquè la seva alimentació sigui més ràpida que amb el format orgànic; d'aquesta manera les plantes creixen i floreixen més abundantment tot i que és cert que el gust va una mica en detriment en comparació al de un cultiu 100% orgànic. També és cert que és més senzill millorar la producció amb adobs minerals que amb els adobs orgànics. Si fem servir adobs orgànics'ha de procurar utilitzar molta microvida perquè la planta assimili més eficient i ràpidament els nutrients.

Substrats per a cultius hidropònics

El cultiu hidropònic és molt conegut a dia d'avui i sol ser per a cultivadors que ja dominen el cultiu en terra i que tenen unes nocions mínimes del que és el PH + EC. No cal ser un gran especialista però sí que cal tenir en compte uns paràmetres que no cal controlar en excés amb el cultiu orgànic.

Hi ha diferents substrats per al cultiu hidropònic, parlarem dels més comuns i usats per treure grans i copioses collites en poc temps i esforç.

Cultiu de marihuana en coco
Cultiu de marihuana en coco

Una característica comuna entre els diferents substrats hidropònics és que tots són inerts, això vol dir que no conté nutrients que la planta pugui aprofitar de manera que s'hauran d'afegir en tots els regs i en les quantitats adequades segons etapa de vida de la planta. També cal destacar la importància del pH en aquests tipus de cultiu ja que serà la clau de pas que farà que les arrels de la planta els puguin absorbir. Si el PH no està adequat segons necessitats de la planta per molts adobs que es facin servir aquests no s'aprofitaran bé i les plantes tindran carències i problemes durant el cultiu.

Diferents sistemes de cultiu hidropónic :

Vegem els diferents substrats per a cultiu hidropònic :

Fibra de coco per al cultiu de cànnabis

El substrat de coco és el mitjà per cultivar marihuana en hidroponia que més s'assembla a la terra i que més marge d'error dóna al cultivador. La seva composició és a base de fibres de coco tractat en diferents mides o granumetries segons necessitat. A més granumetria menor retenció d'aigua amb el que s'asseca abans i es pot regar més vegades al dia per a una millor alimentació de les plantes de cànnabis.

En aquest cas es poden fer servir adobs minerals, com els adobs Metrop (que és el més comú per al coco), encara que també es poden fer cultius orgànics ajudats de la microvida per descompondre l'aliment i que aquest sigui de més ràpida assimilació per part de les arrels. Per això es pot fer servir microvida, ja sigui trichodermas, endomicorizas, o un compost/barreja de diversos organismes com el ja comentat OG Tea inoculant.

Cultiu en coco de marihuana Bubblegum
Cultiu en coco de marihuana Bubblegum

El coco presenta diversos avantatges enfront de la terra com ara la quantitat de substrat a utilitzar per al cultiu amb les mateixes plantes per m2. Quan amb la terra es requereix d'un test de 7 litres amb el coco n'hi ha prou amb només 2L de substrat de manera que hi ha un estalvi important en la quantitat de substrat a utilitzar.

El motiu és que el sistema radicular que crea la planta en un test amb coco és molt més gran que quan s'usa només terra. La porositat del coco fa que les arrels puguin d'aquesta manera travessar millor les fibres i realitzar una major colonització del substrat que amb la terra no passa.

El fet que les plantes usant coco requereixin menor quantitat de substrat, també significa que requereixen de més regs que a terra. Bàsicament amb la terra podem usar un reg a mà sense problema unes 3 vegades per setmana però amb el coco es requereix d'un reg més constant però de menys quantitat per poder mantenir una ràtio humitat/sequedat que faci que les plantes mai s'assequin però tampoc quedin molt plenes d'aigua el que podria provocar en tots els mitjans de cultiu que apareguin fongs com el Phytium o fusarium molt nocius per les plantes en general i també per al cànnabis.

Relació test coco vs terra:

  • Test de 1.65 coco = 3.25L terra
  • Test de 3.25 coco = 7L terra
  • Test de 5L coco = 11 a 15L terra
  • Test de 7L coco = 15 a 20L terra
  • Test de 10L coco = 25L terra

Una altra de les diferències a nivell de cultiu que cal tenir en compte és que el pH i la EC o electroconductivitat han d'estar ben controlats. La EC és la quantitat de nutrients dissolts en aigua i que es mesura a través de la conductivitat de les sals que hi ha dissoltes de manera que no és el mateix fer servir adobs orgànics o minerals amb els sistemes hidropònics ja que amb l'adob mineral sempre condueix millor l'electro conductivitat que el fertilitzant en format orgànic.

Cabdells al final de floració amb substrat coco
Cabdells al final de floració amb substrat coco

A través de l'experiència es poden crear taules d'EC amb adobs orgànics encara que no siguin els mateixos nivells de Ec que amb l'adob mineral. Avui en dia és molt fàcil trobar una taula de nutrició cultiu segons la tipologia de planta, (índica, sativa o híbrids) per aplicar al cultiu i que aquesta sigui correcta fins i tot si es té experiència prèvia. És per aquest motiu que moltes vegades es creu que els sistemes d'hidroponia només són per a cultivadors avançats, però la veritat és que amb el primer cultiu es poden obtenir unes molt bones produccions sense carències, això sí, cal tenir tot l'instrumental necessari, com mesuradors de EC i PH.

Substrat de l'Arlita per al cultiu de marihuana

El substrat de Arlita per al cultiu hidropònic és dels substrats més coneguts atès que molts dels sistemes de cultiu hidropònics el fan servir com a suport. Vegem amb més detall com funciona la arlita.

La arlita o argila expandida són unes petites boles ceràmiques de la mida de les bales, encara que les pot haver de més grans o més petites segons necessitat. Un dels avantatges a tenir en compte és que es poden usar sense problemes per als diferents sistemes de recirculació en què en comptes de canviar la solució nutrient (aigua + adobs) es fa un manteniment del dipòsit controlant cada pocs dies l'EC i el PH de la solució nutrient.

Cultiu de marihuana amb substrat de arlita
Cultiu de marihuana amb substrat de arlita

Un dels avantatges de la arlita, a part de ser un substrat ideal per a la recirculació, és que manté un alt grau d'oxigenació del sistema radicular de manera que es pot realitzar un reg més continuat fent que la planta es pugui alimentar cada molt poc i de manera continuada. D'aquesta manera s'aconsegueix un sistema radicular exuberant i per tant un creixement molt ràpid de les plantes, així com una floració explosiva.

L'espai que queda entre cada bola de arlita fa que la humitat no es quedi estancada durant molt de temps, de manera que requereix d'una major freqüència de reg. Cal tenir en compte que també pot comportar conseqüències nefastes si es deixa de regar més de 24 hores, ja que les arrels es poden assecar i les plantes poden morir en poc temps.

És per aquest motiu que es recomana tenir sempre una bomba d'aigua de suport per si algun dia la que s'està utilitzant es trenca i d'aquesta manera poder substituir-la abans que les plantes ho notin. Si només passa un dia no hi ha problema però si el problema amb la bomba s'allarga un parell de dies ens podem començar a preocupar per les plantes. En aquest cas, és millor regar a mà per sobre mentre no canviem la bomba, ja que sempre és millor perdre una estona regant a mà que no fer malbé les plantes en pocs dies. Recordem que les plantes de cànnabis s'adapten bé als canvis si aquests no són molt dràstics.

Netejant arlita per al cultiu de marihuana hidropònic
Netejant arlita per al cultiu de marihuana hidropònic

Cal destacar que la arlita requereix d'una posada a punt, previ ús. Sent un producte industrial que es fa servir per a la construcció com aïllant, entre d'altres, cal rentar la arlita per treure els residus sobrants ja que aquests poden interferir en els nivells d'EC i PH desestabilitzant-los. Això fa que el cultiu es converteixi en una bogeria amb pujades i baixades de PH així com de EC.

Per evitar això cal fer una bona neteja, és a dir, banyar la arlita en cubells o en una banyera fins que no surti cap tipus de residu. Un cop neta, cal estabilitzar el seu pH a 5.5 per poder començar bé el cultiu des d'un inici.

Per estabilitzar el pH n'hi ha prou amb utilitzar un reductor de PH a la banyera o al cubell amb l'arlita a dintre i deixar-ho 24h. Traiem l'aigua després d'aquest temps i repetim el procés una altra vegada fins que aquesta s'estabilitzi. La segona vegada no cal estar 24 hores amb el PH estable, n'hi haurà prou amb unes quantes hores sempre que comprovem que el PH està al seu punt. Omplim la banyera d'aigua, estabilitzem el PH a 5.5 i ho deixem una hora o dues (no més ja que el PH també varia per si sol segons passen les hores) la arlita dins. Després d'aquest temps mesurem el PH de l'aigua, si aquest es manté sense que s'alteri podem començar amb el cultiu, en cas contrari caldrà seguir estabilitzant la arlita fins a aconseguir que el PH quedi estable.

La llana de roca com a substrat per a la marihuana

La llana de roca per al cultiu de marihuana és un altre dels substrats per excel·lència per al cultiu hidropònic, ja que és senzill de manipular, net i no taca. La llana de roca també requereix estabilitzar el PH, per això farem com amb la arlita, una banyera plena a PH 5.5 i fins que el drenatge del mateix no sigui el del PH requerit no ens donarem per satisfets.

Un cop estabilitzat, començarem amb el cultiu. En iniciar el cultiu s'han d'usar els cubs petits de llana de roca, com si es tractés de petits testos i després un cop el sistema radicular s'ha establert correctament podem procedir al seu trasplantament al slab de llana de roca.

Cultiu amb slabs de llana de roca
Cultiu amb slabs de llana de roca

El slab es sol presentar com una tira allargada de 1m i uns 15 d'ample x 7,50 d'alçada. Aquest sistema presenta avantatges i inconvenients com per exemple; no requerim de test ja que el slab actua com a tal, però al seu torn les plantes són inamovibles i no es poden separar unes d'altres. Aquells cultivadors que els agrada treure les plantes del recinte de cultiu o armari de cultiu, (ja sigui per fer fotos, mirar-les bé o ​​podar amb tranquil·litat) no trobaran pràctic el sistema de slabs.

Per cada slab es poden posar de 4 a 5 plantes o esqueixos amb un total de 20 a 30 plantes per m2, i sol usar-se per al cultiu SOG en què posem moltes plantes per obtenir una collita de mono cabdells o One Bud.

Hi ha una variant que en aquest cas resulta una bona alterntiva, el mapito: bàsicament, es tracta de llana de roca esmicolada en petits trossos o flocs amb què omplirem els testos per a poder, ara sí, moure les plantes al nostre antull i realitzar un cultiu convencional amb elles com si de terra o coco es tractés.

Marihuana cultivada en llana de roca
Marihuana cultivada en llana de roca

Aquest substrat no és reutilitzable de manera que cal desfer-se'n un cop acabat el cultiu, i millor llençar-lo a l'abocador perquè el tractin com cal; el cultiu no té per què estar renyit amb la cura del medi ambient.

La perlita com a substrat per a la marihuana

La perlita és un mineral, sílex, i té la peculiaritat de la Arlita, no absorbeix aigua sinó que la sustenta en la seva superfície perquè les arrels la puguin absorbir sense problema. No sol usar-se molt per si sola però sí barrejada amb altres substrats com la terra per millorar la seva esponjositat, drenatge o per fer com una capa superior evitant que la humitat s'evapori tan ràpidament per exemple en els cultius en exterior en ple estiu.

Quant a la seva estabilització de pH, en aquest cas caldrà tenir en compte el tipus d'ús que es vulgui donar. D'una banda si s'usa barrejada en terra no cal res més que la seva barreja directa ja que disposa d'un pH de 7.0 o neutre, i que és ideal per no fer variar el pH del mitjà de cultiu.

Perlita per barrejar en terra o com a únic substrat per a marihuana
Perlita per barrejar en terra o com a únic substrat per a marihuana

Per contra, i en cas de voler usar-la per si mateixa, en tenir un pH de 7.0 l'hauriem de rebaixar una mica. Igual que succeeix amb la arlita, això no serà tasca fàcil, encara que tampoc impossible! No obstant això, i com diem, cal estabilitzar-lo bé abans de ser usat, el que fa que molts cultivadors la facin servir per oxigenar el substrat i millorar el drenatge, i no com a mitjà de cultiu.

Sense substrat, cultius aeropònics

El substrat en aquest cas no existeix ja que no es requereix d'ell en aquests tipus de cultius aeropònics. Una part de les arrels se sustenten en l'aire i la resta sol reposar sobre del sistema de cultiu que es requereix per a la aeroponía.

En els sistemes aeropònics les arrels s'alimenten de petites partícules d'aigua o d'una pel·lícula fina d'aigua que corre per sota de les seves arrels, com en el cas dels sistemes NFT.

Arrels de marihuana en sistemes de cultiu aeropònic
Arrels de marihuana en sistemes de cultiu aeropònic

En aquest cas el sistema radicular té un gran vigor vegetatiu atès que les arrels no tenen cap tipus d'impediment per créixer i aquestes ho fan a un gran ritme. En pocs dies es pot aconseguir un mantell d'arrels prou potents comparant amb altres substrats on no passa el mateix.

Els avantatges d'aquest sistema, com no haver de carregar amb substrat, la gran explosió radicular, un creixement molt vigorós de la planta i una exuberant floració, es contraposen a que en cas d'una fallada amb la bomba de reg la planta pot patir molt en molt poc temps, en unes hores.

Al no tenir cap tipus de material on retenir la humitat, en cas de fallada en el reg la humitat residual que queda s'evapora molt ràpidament, i les arrels poden patir una deshidratació de la qual poden no recuperar-se. És per aquest motiu que en aquests sistemes de cultiu sense substrat és més que important tenir una bomba d'aigua de recanvi per si la de sèrie s'espatlla.

Cal destacar que en aquests casos també és imprescindible l'ús de mesuradors per poder controlar rigorosament el pH i l'EC. Molts dels cultivadors fins i tot fan servir bombes de control de pH que mantenen un pH estable en cada reg, ja que és completament necessari que estigui sempre dins del rang òptim perquè la planta pugui absorbir tots els nutrients que requereix.

Hem intentat tractar d'explicar d'una manera senzilla i més o menys ràpida els avantatges i inconvenients dels diferents substrats, tot i que cal dir que tots són adequats segons les necessitats del cultivador. Sigui el que sigui el que trieu, segur que tenint en compte el que hem comentat podreu collir amb èxit les vostres plantes.

Per finalitzar us deixem un vídeo que hem fet sobre els substrats que tenim al web a la categoría que hem anomenat Substrats per al Cultiu del Cànnabis, que el gaudeixis!

Bons cultius!


Els articles publicats per Alchimiaweb, S.L. estan reservats a clients adults. Recordem als nostres clients que les llavors de cànnabis no figuren en el catàleg de la Comunitat Europea. Són productes destinats a la conservació genètica i al col·leccionisme, en cap cas al cultiu. Està estrictament prohibit germinar-les en alguns països, a excepció de les autoritzades per la Unió Europea. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.

Comentaris a “Tipus de substrats per al cultiu de marihuana” (0)

Dubtes d'enviaments i pagaments

Els dubtes relatius als enviaments i pagaments els podeu consultar als apartats despeses d'enviament i Sistemes de pagament

Vols donar la teva opinió sobre "Tipus de substrats per al cultiu de marihuana" o preguntar sobre aquest post?

Es publica!

Assegura't que és un email vàlid. No es publica

Sobre aquest Blog cannàbic

El present bloc és el bloc oficial del Grow Shop Alchimia. Aquest bloc està dirigit exclusivament a majors de 18 anys.

Per comprar material per a l'autocultiu de cànnabis pots consultar lel nostre catàleg de llavors de marihuana, Growshop i parafernàlia


Subscriu-te al blog

Vols rebre totes les novetats, notícies i curiositats sobre el món del cultiu?

keyboard_arrow_up